Letbanesamarbejdet

Letbanesamarbejdet har til formål at styrke mobiliteten og udviklingsmulighederne i Østjylland gennem forbedringer af den kollektive trafik, særligt i det sammenhængende byområde omkring Aarhus. Dette skal medvirke til at gøre den kollektive trafik mere konkurrencedygtig og attraktiv, øge den kollektive trafiks andel af persontrafikken i Østjylland og reducere presset på vejnettet. 

Samarbejdet har ligeledes til formål at samle kræfterne om virkeliggørelse af en vision for højklasset kollektiv infrastruktur i Østjylland (Samspil 2030), herunder sammenhængen med de statslige banestrækninger (både nuværende og planlagte) og med fysiske knudepunkter såsom terminaler og parker & rejs-anlæg. 

Samtidig har samarbejdet til formål at sikre en fælles interessevaretagelse om udvikling og udbygning af den kollektive infrastruktur i Østjylland, bl.a. over for staten.

Letbanesamarbejdet består af kommunerne Aarhus, Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Silkeborg, Skanderborg og Syddjurs samt Region Midtjylland og trafikselskabet Midttrafik.

headline here
Letbanerådet

Letbanesamarbejdet ledes af letbanerådet, som består af en politisk repræsentant fra hver af Letbanesamarbejdets parter:

  • Anders Kühnau (A) (formand), regionrådsformand, Region Midtjylland
  • Polly Dutschke (A), byrådsmedlem, Aarhus Kommune
  • Niels Ole Birk (V), medlem af kommunalbestyrelsen, Norddjurs Kommune
  • Kirstine Bille (F), byrådsmedlem, Syddjurs Kommune
  • Torben Hansen (A), borgmester, Randers Kommune
  • Lars Storgaard (C), borgmester, Favrskov Kommune
  • Martin Jakobsen (C), formand for Plan- og Vejudvalget, Silkeborg Kommune
  • Frands Fischer (A), borgmester, Skanderborg Kommune
  • Lone Jakobi (A), borgmester, Odder Kommune
  • Claus Leick (F), bestyrelsesmedlem, Midttrafik
headline here
Styregruppen

Letbanesamarbejdet styres af en administrativ styregruppe inden for de rammer, som letbanerådet fastlægger. Styregruppen består af en repræsentant fra hver af Letbanesamarbejdets parter.

headline here
Letbanesekretariatet

De daglige funktioner varetages af et letbanesekretariat, som også fungerer som initiativtager og tovholder på de opgaver og projekter, som Letbanerådet og styregruppen beslutter.

Letbanesekretariatet har kontor hos Midttrafik og er under daglig ledelse af Midttrafiks direktion.

Leder af Letbanesekretariatet:

Henrik Juul Vestergaard
m: +45 51 64 82 13
e: huv@midttrafik.dk

Medarbejder:

Anne Bach
m: +45 21 17 92 93
e: aba@midttrafik.dk

Letbanesekretariatet
c/o Midttrafik
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg

EAN-nummer: 5798002913040

headline here
Samspil 2030

Samspil 2030 er Letbanesamarbejdets visionsplan for udbygning af en højklasset kollektiv infrastruktur og sikrer en sammenhængende og bæredygtig mobilitet i Aarhusområdet og i det østjyske bybånd.​

Letbanesamarbejdet består af otte østjyske kommuner (Aarhus, Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Silkeborg, Skanderborg og Syddjurs Kommune), Region Midtjylland og Midttrafik.

Se rapporten Samspil 2030 her (pdf)

Se film om Samspil 20030 her

headline here
Dialogoplæg - Stationsnær byudvikling i Østjylland

Letbanesamarbejdet har udarbejdet et dialogoplæg om stationsnær byudvikling. Oplægget peger på de gode erfaringer med udvikling nær letbane- og jernbanestationer og viser retningen for, hvordan indsatsen kan styrkes yderligere i takt med kommende infrastrukturprojekter. 

Oplægget skal ses som inspiration til de fremtidige planstrategier og kommuneplaner, som kommunerne i Letbanesamarbejdet arbejder med. Samtidig bruges oplægget som et dialoggrundlag over for staten i forhold til investeringer i højklasset kollektiv trafik i Østjylland.

Dialogoplæg - stationsnær byudvikling i Østjylland

headline here
Letbanesamarbejdets nyhedsbrev

Letbanesamarbejdet udgiver et nyhedsbrev om højklasset kollektiv trafik to-tre gange om året

Læs tidligere udgaver og tilmeld dig nyhedsbrevet