Om Midttrafik

Midttrafiks organisation

 

 Organisation 2016 11

[Klik på diagrammet for at se en større version i pdf]

Midttrafik bygger ledelsesmæssigt på en direktion på to - en direktør og en vicedirektør - med det overordnede ansvar for organisationens udvikling. Direktøren og vicedirektøren har fordelt det ledelsesmæssige ansvar mellem sig.

Næste ledelsesniveau består af tre gruppeledere, der hver har ansvaret for en række funktioner, hvoraf enkelte ledes af en funktionsleder.

Direktører og gruppeledere udgør den centrale ledelse i Midttrafik og er forpligtet til, med udgangspunkt i virksomhedsgrundlaget Mission, visioner, mål og værdier, at udvikle organisationen i samme retning.

Ledelsen i Midttrafik hviler på et forpligtende ledelsesgrundlag.

Direktion


Midttrafik ledes af administrerende direktør Jens Erik Sørensen og vicedirektør Mette Julbo.

Direktionssekretariat


Direktionssekretariatet har ansvar for to opgaveområder – kommunikation og markedsføring samt sekretariat.

Kommunikation og markedsføring omfatter bl.a. web, kampagner i busserne, kommunikation til chauffører, tryk af brochurer mv. Funktionen ledes af Vicedirektør Mette Julbo, mej@midttrafik.dk

Sekretariatet har ansvar for betjening af bestyrelse, direktion og samarbejdsudvalg, HR, interne servicefunktioner samt overordnet mål- og kvalitetssikring. Derudover har sekretariatet ansvar for ledelsesinformation, analyser og større undersøgelser. Funktionen ledes af Bodil Løck Møller,  blm@midttrafik.dk

Direktionssekretariatet har desuden ansvar for organisationsudvikling og større udviklingsprojekter på tværs af Midttrafik.

Flex - planlægning og udvikling


Bestillingsmodtagelse

Har ansvar for bestillingsmodtagelse og administration af handicapkørsel, Flextur og teletaxa. Funktionen ledes af Merete Lundgaard Nielsen, ml@midttrafik.dk

Trafikstyring
Har ansvar for trafikstyring og kontakt med vognmænd vedrørende handicapkørsel, regionens patientkørsel, Flextur, teletaxa og forskellige former for kommunal kørsel. Funktionen ledes af Frank Christensen, fc@midttrafik.dk

Bus - Planlægning og udvikling


Gruppen ledes af Ole Sørensen, os@midttrafik.dk

Rådgivning og mobilitet
Har ansvar for udarbejdelse af Midttrafiks trafikplaner og tilknyttede analyseopgaver, herunder rådgivning om busprioritering og sammenhængende mobilitet i form af kombinationsrejser, terminalforhold m.v. Funktionen ledes af Ole Sørensen, os@midttrafik.dk

Køreplanlægning
Har ansvar for køreplanlægning vedr. busser i hele Midtjylland herunder større køreplanprojekter, dubleringskørsel, stoppesteder og arrangementskørsel. Funktionen har medarbejdere i Aarhus og Videbæk og ledes af Poul Masud, pom@midttrafik.dk

Økonomi og kontrakter


Gruppen ledes af Lone Litvak, lli@midttrafik.dk

Økonomi og regnskab
Har ansvar for budget, økonomiopfølgning, overordnet fastlæggelse af takster og bus/tog samarbejde. Herudover har funktionen ansvar for regnskab og bogholderi. Funktionen ledes af Lone Litvak, lli@midttrafik.dk

Kontrakter, IT og afregning
Har ansvar for gennemførelse af udbud og kontraktstyring af buskørsel og flexkørsel samt udbud, drift og udvikling af IT. Herudover har funktionen ansvar for afregning til busselskaber og vognmænd. Funktionen ledes af Thomas Dalgaard Mikkelsen, tdm@midttrafik.dk

Kundeservice og Trafikservice


Gruppen ledes af Mette Julbo, mej@midttrafik.dk

Kundeservice
Har ansvar for at besvare alle kundehenvendelser, både personligt, skrifteligt og pr. telefon - og på flere forskellige platforme, fx Facebook, Trustpilot og chat. Afdelingen opererer fra to forskellige adresser. Midttrafik Kundecenter, der har til huse på Aarhus Rutebilstation, og administrationen på Søren Nymarks Vej.

Trafikservice

  


Se medarbejderoversigt

Se personaleredegørelse 2015
Se trivselsundersøgelse 2015

Cookiepolitik
Facebook tab
Google+