Midttrafiks organisation

Midttrafik bygger ledelsesmæssigt på en direktion på to - en direktør og en vicedirektør - med det overordnede ansvar for organisationens udvikling. Direktøren og vicedirektøren har fordelt det ledelsesmæssige ansvar mellem sig.

Næste ledelsesniveau består af to chefer, en økonomichef og en planchef, der hver har ansvaret for en række funktioner, hvoraf enkelte ledes af en funktionsleder.

Se Midttrafiks direktion og ledelse

Direktører og gruppeledere udgør den centrale ledelse i Midttrafik og er forpligtet til, med udgangspunkt i virksomhedsgrundlaget Mission, visioner, mål og værdier, at udvikle organisationen i samme retning.

Ledelsen i Midttrafik hviler på et forpligtende ledelsesgrundlag.

Organisationsdiagram