Strategiplan 2017 - 2020

Den overordnede ramme, som Midttrafik arbejder inden for, består af en mission plus nogle visioner og overordnede mål fastsat af Midttrafiks bestyrelse.

Strategiplanen sætter kursen for den forandring og udvikling, der ønskes i Midttrafiks område. Strategiplanen skal være så tydelig, at det er let for Midttrafiks medarbejdere og samarbejdspartnere at vide, hvordan de kan bidrage.

Har man valgt at arbejde med kollektiv trafik, har man også valgt at bevæge sig. Kundernes ønsker og krav ændrer sig hele tiden. Bedst som man tror, man er i mål, opstår der nye muligheder, eller kunderne ønsker noget andet. Strategiplanen er derfor ikke en statisk facitliste, men en dynamisk rettesnor, der ændrer sig i takt med omgivelsernes ønsker og krav til Midttrafik.

I strategiplanen for 2017 - 2020 sætter Midttrafik bl.a. ekstra kraft på udviklingen af tidssvarende digitale løsninger til kunderne. Midttrafiks unge kunder har en klar forventning om at kunne kommunikere digitalt med Midttrafik på stort set alle områder og at modtage målrettet, relevant information digitalt. Samtidig har Midttrafik andre kundegrupper, som har behov for telefonisk kontakt med Midttrafik, eller at aflægge vores kundecenter et besøg og andre typer produkter. De skal også være tilfredse kunder hos Midttrafik.

Midttrafik følger med udviklingen og kundernes behov – også selvom de ikke er ens for alle kundegrupper.

I 2010 indførte Midttrafik målstyring, så alle i Midttrafik kender deres ansvar. Med udgangspunkt i de overordnede mål fastlægges mål på afdelings- og medarbejderniveau. Midttrafik måler løbende på, om de aftalte mål og indsatser giver de forventede resultater.

Midttrafik har et hensigtsmæssigt momentum, der skal udbygges. Medarbejdere og leverandører arbejder godt og seriøst for at nå målene, det er derfor lykkedes at nå hovedparten af de mål, som blev formuleret i strategiplanen for 2013 - 2016.

Strategiplan 2017 - 2020 (pdf)