Strategiplan 2021-2024

Midttrafik skal arbejde målrettet med seks strategiske områder: grøn omstilling, fremkommelighed, digitalisering, bedre stoppesteder, bedre flextrafik og ny normal.

Kollektiv trafik skal være top of mind hos ejerne, der skal sikre et højt serviceniveau og prioritere investeringer i den kollektive trafik.

Strategien skal omsættes til de fire strategiske mål: flere tilfredse kunder, dygtige leverandører, tilfredse bestillere og en kompetent og effektiv organisation.

Læs strategiplanen 2021-2024