1. november 2023 fjernes billetautomaterne i Aarhus bybusser

Aarhus Kommune har anmodet Midttrafik om, at de ønsker billetautomaterne i Aarhus bybusser fjernet senest 1. januar 2024, uden at der sættes nye billetautomater op. Midttrafiks bestyrelse godkendte dette på bestyrelsesmødet 24. marts 2023.

Baggrund for beslutningen

Billetautomaterne i Aarhus bybusser er slidte. Der er stigende vedligeholdelsesomkostninger, reservedele er dyre og svære at anskaffe, og der er kun få specialister tilbage med viden om automaterne og Midttrafiks opsætning. Derudover er automaternes software baseret på en ældre platform, som ikke længere kan opdateres, hvilket gør det vanskeligt at overholde gældende krav til it-sikkerhed. Samtidig er salget af kontantbilletter i bybusserne faldet fra 29 mio. kr. i 2017 til 8 mio. kr. i 2022. 

Midttrafiks administration bad i foråret 2022, af hensyn til rettidig omhu, Aarhus Kommune om at tage stilling til, hvad de ønskede der fremadrettet skulle ske med billetautomaterne i Aarhus bybusser. 

Aarhus Kommunes Byråd vedtog 12. oktober 2022 budgettet for 2023-2026, der indeholdt en beslutning om, at der skal gennemføres besparelser i respektive magistratsafdelinger. I spareforslaget fra Miljø og Teknik var der under punktet Kollektiv trafik bl.a. indmeldt et spareforslag om at nedlægge billetautomaterne i Aarhus bybusser. Dette ville give Aarhus Kommune en besparelse på samlet set 6,3 mio. kr.

9. februar 2023 fremsendte Aarhus Kommune en officiel anmodning til Midttrafik om, at de ønsker billetautomaterne i Aarhus bybusser fjernet senest 1. januar 2024, og at de ikke ønsker nye billetautomater opsat, hvorved muligheden for kontantbetaling i Aarhus bybusser vil forsvinde. 

Læs mere om Aarhus Kommunes beslutning

Se dine billetmuligheder