Vejledning

Vejledning til opgørelse af antal betalende rejsende for grupper med børn og voksne. 

Generelt for billettering af børn

Børn til og med 15 år betaler børnetakst. Børn under 12 år, der rejser alene, betaler børnetakst. men en voksen kan gratis medtage 2 børn under 12 år.

Grupper med børn under 12 år

  • Hver voksen betaler voksentakst
  • Hver betalende voksen kan gratis medtage 2 børn under 12 år
  • Hver betalende barn kan gratis medtage 1 barn under 12 år

Eksempel (se i tabellen nedenfor)
En gruppe består af 4 voksne og 21 børn under 12 år. 4 voksne betaler voksentakst + medtager 8 gratis børn (2 hver). Hvert andet barn af de resterende 13 må tage et gratis barn med. Det giver 6,5 betalende og 6,5 gratis børn, som rundes henholdsvis op til 7 betalende og ned til 6 gratis børn. Gruppen skal betale for 4 voksne og 7 børn, hvilket oplyses til chaufføren.

Rejse på Gruppebillet
Rejser I på Midttrafiks Gruppebillet, er der ikke forskel på børn og voksne i prisberegningen.

Antal billetter/klip når voksne og børn rejser sammen

Antal 1 voksen 2 voksne 3 voksne 4 voksne 5 voksne
1 - 2 børn V1 - B0 V2 - B0 V3 - B0 V4 - B0 V5 - B0
3 - 4 børn V1 - B1 V2 - B0 V3 - B0 V4 - B0 V5 - B0
5 - 6 børn V1 - B2 V2 - B1 V3 - B0 V4 - B0 V5 - B0
7 - 8 børn V1 - B3 V2 - B2 V3 - B1 V4 - B0 V5 - B0
9 - 10 børn V1 - B4 V2 - B3 V3 - B2 V4 - B1 V5 - B0
11 - 12 børn V1 - B5 V2 - B4 V3 - B3 V4 - B2 V5 - B1
13 - 14 børn V1 - B6 V2 - B5 V3 - B4 V4 - B3 V5 - B2
15 - 16 børn V1 - B7 V2 - B6 V3 - B5 V4 - B4 V5 - B3
17 - 18 børn V1 - B8 V2 - B7 V3 - B6 V4 - B5 V5 - B4
19 - 20 børn V1 - B9 V2 - B8 V3 - B7 V4 - B6 V5 - B5
21 - 22 børn V1 - B10 V2 - B9 V3 - B8 V4 - B7 V5 - B6
23 - 24 børn V1 - B11 V2 - B10 V3 - B9 V4 - B8 V5 - B7
25 - 26 børn V1 - B12 V2 - B11 V3 - B10 V4 - B9 V5 - B8
27 - 28 børn V1 - B13 V2 - B12 V3 - B11 V4 - B10 V5 - B9
29 - 30 børn V1 - B14 V2 - B13 V3 - B12 V4 - B11 V5 - B10