Priser på plustur

Prisen er 3 kr. pr. km, minimum 24 kr.

Du kan betale for din plustur på Rejseplanen eller med kontanter eller betalingskort i bilen. Når du bestiller turen, kan du vælge, hvordan du vil betale.

Du kan også bruge din almindelige billet som betaling, hvis den er gyldig på den strækning, som plusturen kører.

Betal turen med din busbillet

Du kan bruge følgende billetter:

  • Billetter fra Midttrafik (enkeltbillet, klippekort, pendlerkort og pensionistkort)
  • Billetter i RejseBillet
  • Rejsekort pendlerkort eller Pendler Kombi
  • Ungdomskort
  • Billetter fra DSB eller GoCollective (gælder ikke DSB Orange-billetter)
  • Billetter fra Nordjyllands Trafikselskab eller Sydtrafik
  • Soldaterkort

Du kan ikke betale med:

  • Rejsekort (personligt, flex, anonymt eller til handicappede)

Billetten, som du betaler med, skal være gyldig på den strækning, som plusturen kører. Billetten følger de samme regler for omstigning som for busser. Fx dækker en billet for en tur mellem Hinnerup og Herning, men plusturen kommer fra Solkær til Hinnerup. Her skal du købe en billet eller have et kort, som dækker turen fra Solkær til Hinnerup, og en anden billet til Hinnerup-Herning-turen.

Er busserne gratis i den kommune, hvor du kører plustur, skal du stadig have billet eller kort med, som dækker plustur-strækningen.

Du skal vise billetten eller kortet til chaufføren, når du stiger ind i bilen. Hvis du ikke kan det, bliver du ikke kørt.