Priser og betalingsmuligheder

Prisen er 3 kr. pr. km, minimum 22 kr.

Du kan betale for din plustur på Rejseplanen eller med kontanter eller betalingskort i bilen.

Du kan også bruge din almindelige billet som betaling, hvis den er gyldig på den strækning, som plusturen kører.

Du kan bruge følgende billetter som betaling:

  • Midttrafik billetter
  • Rejsekort Pendlerkort eller Pendler Kombi
  • Ungdomskort
  • Billetter fra DSB eller Arriva (gælder ikke DSB Orange-billetter)
  • Billetter fra Nordjyllands Trafikselskab eller Sydtrafik
  • Soldaterkort

Billetten, som du betaler med, skal være gyldig på den strækning, som plusturen kører. Billetten følger de samme regler for omstigning som for busser. Fx dækker en billet for en tur mellem Hinnerup og Herning, men plusturen kommer fra Solkær til Hinnerup. Her skal du købe en billet eller have et kort, som dækker turen fra Solkær til Hinnerup, og en anden billet til Hinnerup-Herning-turen.

Er busserne gratis i den kommune, hvor du kører plustur, skal du stadig købe en billet/have et kort med, som dækker plusturstrækningen.

Du skal vise billetten eller kortet til chaufføren, når du stiger ind i bilen. Hvis du ikke kan det, bliver du ikke kørt.

Betalingsmuligheder