Sådan betaler du for din flexbus

Du kan betale med alle billetter, som er udstedt af Midttrafik:

  • Enkeltbillet
  • Klippekort
  • Pendlerkort
  • Pendlerkort på rejsekort (du kan kun rejse på din pendlerstrækning, da du ikke kan checke ind og ud)
  • Rejsekort med Pendler kombi (du kan kun rejse på din pendlerstrækning, da du ikke kan checke ind og ud)
  • Ungdomskort
  • Skolekort
  • Pensionistkort
  • Soldaterkort
  • VISA, MasterCard og kontanter i bilen (chaufføren kan give tilbage op til nærmeste 100 kr.)

Når du betaler i bilen, får du ikke en billet. Du kan dog få en kvittering. Kvitteringen er ikke en billet, og du kan derfor ikke bruge den på din videre rejse.

Du kan ikke betale med rejsekort (personlig - flex - og anonymt eller til handicappede), eller andre billetter eller produkter fra Arriva og DSB med undtagelse af Pendler20.

Se priser

Læs mere om legitimationskort fra Dansk Blindesamfund og ledsagerkort