Skemaer til indberetning

Nedenfor er skemaer og skabeloner, som busselskaberne skal udfylde og indsende løbende til Midttrafik.

I indberetningsoversigten (pdf) til Midttrafik gives der et overblik over, hvornår de enkelte skemaer skal udfyldes og indsendes.

headline here
Har du spørgsmål

Evt. spørgsmål til udfyldelse af skemaerne han rettes til Birgit Christensen og Thomas Dalgaard Mikkelsen, som udvikler og vedligeholder filerne.

Økonomi

Birgit Christensen 
Tlf. 87 40 82 31 eller mail: bc@midttrafik.dk 

Kontrakter

Thomas Dalgaard Mikkelsen
Tlf. 87 40 83 64 eller mail: tdm@midttrafik.dk

[Opdateret 28/12-2016]