Indberetning af vognkorrektion

Betingelser for indberetning af vognkorrektion

  1. Der reguleres kun for forhold, som operatøren ikke kan påvirke, og kun hvis forsinkelsen overstiger 10 min.
  2. Log over relevante GPS-positioner, hvor forsinkelsen tydeligt er markeret af leverandøren, kan vedhæftes sammen med ønsket om korrektion som dokumentation for denne.
  3. Indberetning af korrektioner skal ske hurtigst muligt, dog senest 3 hverdage efter forsinkelsen på det enkelte vognløb.

 Felter markeret med * skal udfyldes.

Fx log over relevante GPS-positioner