Flextrafik nyhedsbrev

April 2021

Serviceniveau på kørselstyperne

Som en god reminder får du herunder en oversigt over de enkelte kørselstyper og serviceniveauet:

Patientkørsel Handicapkørsel Kommunal kørsel - som Lægekørsel/genoptræning Flextur Flexbus
Der skal som minimum hentes og afleveres ved gadedør i gadeplan. Extra service fremgår af køreordren. Der skal som minimum hentes og afleveres ved gadedør i gadeplan. Extra service fremgår af køreordren. Der skal som minimum hentes og afleveres ved gadedør i gadeplan. Extra service fremgår af køreordren. Afhentning og aflevering sker ved kantsten. Afhentning og aflevering sker ved stoppested.
Sygehusadresse efterfulgt af .SR angiver, at kunden skal hentes eller følges på afdelingen og det er gældende hele døgnet. - Lægekørsel er altid afhentning og aflevering i venteværelse Der står Flextur i bemærkningsfeltet på køreordren. Der står Flexbus i bemærkningsfeltet på køreordren.

Er der angivet et telefonnummer på køreordren, skal kunden ringes op minimum 5 minutter før afhentning. Dette gælder alle kørselstyper.

Samkørsel

Trafikselskaberne har efter samråd med Trafikministeriet besluttet at åbne for begrænset samkørsel. Dette trådte i kraft tirsdag 6. april 2021, og ændringen betyder, at der fremadrettet vil kunne samkøres 2 borgere i små biler.

Der vil fortsat kunne samkøres op til 3 borgere i liftbiler.

Patienter vil i en periode fortsat køre solo, og hvis der står ”Ok bagsæde” på patienter, der kommer ud med noteringen ”FOR” på køreordren, skal de på bagsædet.

Parkering AUH Skejby

Vi er i dialog med APCOA PARKING om forholdende på AUH. I den forbindelse er vi blevet gjort opmærksom på, at der parkeres på stamvejen ned mod indgang F (dvs. ud for side indgangene). Det er ikke tilladt, da det kan blokere for ambulancerne.  

Vi gør derudover opmærksom på, at der ikke må ryges på området ud for Indgang H, og der må ikke holdes pause på de reserverede pladser.

Køreordre

Det er jævnligt, at der udover et tlf.nr. står bemærkninger i en køreordre, som er vigtige for turens udførelse. Læs derfor altid hele køreordren. Står der eksempelvis en bemærkning på køreordren ”liftes ind/ud i bilens transportstol og flytter sig til/fra sæde, serviceminutter tillagt”, er det vigtigt at udføre dette korrekt. På den måde undgår vi farlige situationer.

Pukkelafvikling

Præhospitalet Region Midtjylland oplyser, at der i resten af april og maj vil ske afvikling af udskudte operationer mv. på hverdage og lørdage. Det kan evt. give ekstra kørsler med patienttransport på sene eftermiddage, aftener og lørdage.

Egenbetaling skal ikke opkræves

Der er stadig lukket for kontant betaling i Flextrafik, så der skal ikke opkræves betaling i vognene. Selvom robotten, der fjerner egenbetalingen, nogle gange er lidt bagud, så egenbetalingen ikke er fjernet fra køreordren, når du modtager den, skal du ikke opkræve betaling. Beløbet skal nok blive fjernet senere. 

Er du i tvivl, kan du altid kontakte Driftscentret.

Telefonstatistik og rettidighed

1. kvartal 2021 (januar – marts): -
Antal besvarede kald på vognmandslinjen 26184
Gennemsnitlig ventetid 17 sekunder
Besvaret indenfor 60 sek. 80,7 %
Rettidig afhentning 91,95% af alle kunder afhentet til tiden
Rettidig aflevering 96,97% af alle kunder afleveret til tiden