Flextrafik nyhedsbrev

April 2023

Hvornår skal du trykke for at få en ny køreordre?

Du skal via bilens anlæg kvittere for hvert stop, som du udfører. Er din bil korrekt tilmeldt om morgenen, udsendes det første stop automatisk.

Du skal senest trykke for en ny ordre, når du ankommer til dit stop. Du må gerne trykke for en ny ordre op til 3 min. før, at du ankommer til dit stop. Hvis du trykker 3 min. før ankomst, registrerer vores system stadig, at du er fremme til tiden.

Når du skal hente eller følge en kunde, er der afsat tid til det, i den tid der gives til turen.

Særligt for pauser

Når du får en ordre med besked om, at du skal holde pause, står der også i ordren, hvor lang din pause er. Det er dit ansvar at få trykket for en ny ordre, når pausen er slut.

Trykker du for en ny ordre, inden din pause er slut, skal du blive, hvor du er, indtil din pause er slut. Når din pause er slut, kører du videre til det stop, der er oplyst i køreordren.

Du skal tage imod både kontanter og betalingskort ude i bilen

Med det nye udbud, der startede d. 1. marts 2023, kom der krav om, at du skal kunne tage imod betaling fra kunderne med betalingskortene VISA eller MasterCard ude i bilen.

Vi har fået oplyst, at nogle kunder får at vide, at de ikke må betale med kontanter mere, fordi du og dine kollegaer kan tage imod betalingskortene. Dette er ikke korrekt.

Kunderne må og skal altid have mulighed for at betale med både betalingskortene og kontanter, hvis du skal opkræve betaling fra dem. Betaler kunderne med kontanter, skal du have byttepenge til at kunne give tilbage op til nærmeste 100 kr.

Hvis kundens tur fx koster 144 kr., skal du kunne give tilbage op til 200 kr.

Fra d. 11. april 2023 informerer vi kunderne om muligheden for at betale med betalingskortene ude i bilen.

Hvad er reglerne for korrektionsanmodninger?

Det er din vognmand, der skal indmelde korrektioner til os.

Korrektioner skal samlet set være på min. 10 minutter for det enkelte vognløb på en dag. Hvis du som chauffør selv indsender en korrektionsanmodning, bliver den afvist.

Korrektionsanmodninger sendes til os via skemaet på vores Extranet og skal indeholde følgende oplysninger:

  • Vognløbsnummer og vognnummer
  • Dato og tidspunkt for kørsel
  • Hvor forsinkelsen er opstået
  • Forsinkelsens omfang
  • Årsag til forsinkelsen

For at vi kan afregne korrektionen, er det et krav, at bilen har sendt GPS-data, indtil den, som afslutning på dagen, er tilbage i hjemzonen. Sammen med korrektionsanmodningen, skal din vognmand også vedhæfte en log over GPS-data på dit vognløb for den dag, hvor der bliver søgt om korrektion. Hvis ikke loggen er med, bliver korrektionsanmodningen afvist.

Vi skal modtage korrektionsanmodningen senest tre hverdage efter, vognløbet er afsluttet. Hvis korrektionsanmodningen overskrider tidsfristen eller mangler oplysninger, bliver den ikke godkendt.

Du finder skemaet til korrektionsanmodninger her: Indberetning af vognkorrektion - Midttrafik

Batteriet på din trappemaskine skal være opladet

Du har ansvaret for at sikre, at batteriet på din trappemaskine er opladet, så trappemaskinen har nok batteri til at blive brugt på et hvilket som helst tidspunkt i bilens åbningstid.

Hvis du ikke sørger for at oplade batteriet, betyder det, at kunder ikke når deres aftaler eller ikke kan komme hjem og skal sidde i bilen og vente til en ny trappetjener kommer.

Hvad er reglerne for kørsel til/fra øer?

Når du får en tur, der inkluderer øer, er der forskellige regler for, hvornår vi kører med over og hvornår vi ikke gør. Du kan se, hvad der gælder for de enkelte øer i oversigten:

 

Øer

Hvad er reglen?

Servicen for kunden

Fur og Venø

Du skal oplyse til færgepersonalet, at du kører for Flextrafik og hvad dit vognløbsnummer er.

Kunden bliver siddende i bilen under færgeoverfarten.

Tunø

Du skal kun køre til færgehavnen i Hou.

Kunden køres til færgehavnen i Hou. Kunden sørger selv for at komme til/fra færgen.

Endelave

Du skal kun køre til færgehavnen i Snaptun.

Kunden køres til færgehavnen i Snaptun. Kunden sørger selv for at komme til/fra færgen.

Hjarnø

Patientbefordring: Køre med over – det er gratis. Øboer sejler gratis tur/retur, så der skal ikke betales for færgeoverfarten.

Al anden kørsel skal du kun køre til færgehavnen i Snaptun.

Kunder, der kører patientbefordring, bliver siddende i bilen under færgeoverfarten.

Alle andre kunder køres til færgehavnen i Snaptun og sørger selv for at komme til/fra færgen.

Anholt

Du skal kun køre til færgehavnen i Grenaa.

Kunden køres til færgehavnen i Grenaa. Kunden sørger selv for at komme til/fra færgen.

Thyborøn - Agger

Du må ikke bruge færgeovergangen. Din køretid er planlagt efter, at du kører uden om færgeovergangen.

Bruger du ved en fejl færgeovergangen, bliver billetten ikke refunderet.

 

Hvalpsund - Sundsøre

Du må ikke bruge færgeovergangen. Din køretid er planlagt efter, at du kører uden om færgeovergangen.

Bruger du ved en fejl færgeovergangen, bliver billetten ikke refunderet.

 

Hvis du og dine kollegaer ikke holder området ved kølecentralen ved AUH (Carl Krebs Vej 32) pænt og rent, spærrer AUH af for parkering

AUH Skejby Sygehus har oplyst os om, at området ved kølecentralen på Carl Krebs Vej 32 bliver brugt til parkering. Det er du og dine kollegaer fortsat velkommen til, men det kræver, at I holder stedet pænt og rent. Det betyder, at du og dine kollegaer ikke må smide affald på området, inkl. cigaretskod.

Hvis AUH oplever, at området ikke bliver holdt pænt og rent, spærrer de af, så du ikke længere kan parkere der.

Regionshospitalet Gødstrup og deres p-vagter er opmærksomme på, at private parkerer på parkeringspladserne til bl.a. Flextrafik

Der holder desværre stadig private biler på de reserverede parkeringspladser til bl.a. Flextrafik. Regionshospitalet Gødstrup overvejer at ændre skiltningen ved parkeringspladserne for at tydeliggøre, at det er forbudt at holde på pladserne som privat.

Hospitalets p-vagter har også fokus på at sikre, at private ikke parkerer på pladserne, så der er plads til dig og dine kollegaer.

Husk at ringe til kunderne minimum 5 minutter før, at du ankommer

Du skal huske at ringe til kunderne minimum 5 minutter før, at du ankommer til adressen.

Hvis du husker at ringe, kan kunden stå klar, når du kommer og I kan hurtigt komme videre på turen.

Information om harmonisering af Flextur, Flexbus og Plustur

Vi arbejder på at lave en ensretning af vores kørselsordninger; Flextur, Flexbus og Plustur. Dette kalder vi harmoniseringen.

Harmoniseringen har til formål at ensrette regler, priser og betalingsmuligheder for hver af de tre ordninger.

Hvis du møder kunder, der stiller spørgsmål til harmoniseringen, skal du bede dem om at kontakte os på 87 40 83 00.

Tag godt imod vores nye trafikstyrer

Frank R. er startet som ny trafikstyrer ved Flextrafik d. 7. marts 2023.

Vi håber, at du tager godt imod ham.

Telefonstatistik og rettidighed

1. kvartal 2023 (januar – marts):

 

Antal besvarede kald på vognmandslinjen

10890

Gennemsnitlig ventetid

132 sekunder

Besvaret indenfor 60 sek.

61,5 %

Rettidig afhentning

88 % af alle kunder afhentet til tiden

Rettidig aflevering

93 % af alle kunder afleveret til tiden