Flextrafik nyhedsbrev

August 2021

Hvilke dyr må medbringes

Du må medtage små dyr i tasker/transportkasser, hvis de ikke optager en plads i bilen. Derudover medtager vi service- og førerhunde. Det står altid på køreordren hvis kunden har et dyr med. Er du i tvivl, så kontakt Driftscentret.

Afhentning på stuerne på sygehusene

Nogle afdelinger (typisk sengeafsnit) på sygehusene har ikke venterum, og derfor er det aftalt, at vi afhenter på stuen. På servicerejserne, til de afdelinger, der er lavet aftale med, er det noteret, at vi afhenter på stuen. Der er afsat ekstra servicetid til dette. Oplever du, at du bliver bedt om at hente en patient på en stue uden, det er noteret, så giv Driftscentret et kald, så vi kan følge op på det.

Aflåsning af indgangene på AUH

Vi har fået oplyst, der nu er indført aflåsning af indgangene om aftenen på AUH. Aflåsningerne sker således:
Aflåsningsmodellen bygger på en opdeling i 4 forskellige typer af indgange:

  • Hovedindgange, åbent alle dage fra kl. 6.30 – 20.00
  • Mindre indgange, åbent alle dage fra kl. 7.00 – 18.00
  • Klinik indgange, åbent på hverdage fra 7.00 – 16.00
  • Special indgange, fra 7.00 – til forskellige tidspunkter

Overordnet set betyder den nye aflåsningsmodel, at ingen døre er åbne efter kl. 20.00, undtaget er dog f.eks. J3 Akutmodtagelsen.
Ved hovedindgangene kan I, der har behov for adgang efter kl. 20.00, få adgang via videodørtelefon. Ydermere er der ved en række af de øvrige indgange også monteret videotelefoner. Disse besvares af Telefonomstillingen eller en klinisk afdeling.

Information via SMS

Midttrafik har som et nyt tiltag etableret en SMS-løsning, hvor vi fremadrettet vil sende vigtige informationer direkte ud på SMS til samtlige vogne. Formålet med løsningen er at sikre, at vigtige informationer hurtigt når ud til samtlige chauffører. Det er selvfølgelig fortsat leverandørens ansvar at sikre, at alle chauffører har kendskab til den seneste information. SMS-løsningen skal derfor alene ses som et supplement. 

Ekstra servicetid på AUH Skejby

Midttrafik har igennem længere tid været i dialog med AUH Skejby ift. udfordringerne om tilkørselsforhold og holdepladser ved indgang C og J, som dagligt giver anledning til forsinkelser. Dialogen med AUH fortsætter, men for at sikre en optimal planlægning - og ikke mindst bedre forhold for vores leverandører, chauffører og kunder - er der nu tillagt ekstra servicetid på alle afdelinger, hvor indgang C og J anvendes. Den ekstra servicetid skal sikre, at der er tid nok til at finde en holdeplads udenfor indgangene, uden at det medfører forsinkelser.

Tak!

Så forsvandt de sidste restriktioner i Flextrafik, og vil derfor gerne benytte lejligheden til at takke alle chauffører og vognmænd for den store indsats, der er gjort de sidste mange, mange måneder for at få tingene til at glide. Mange tak for et godt samarbejde.