Flextrafik nyhedsbrev

August 2023

Medtagelse af førerhund/servicehund

Du må ikke afvise en kunde, som medbringer en servicehund/førerhund, da kunden er afhængig af hunden. Hunden må heller ikke placeres i bagagerummet. Den skal sidde sammen med kunden.

Hvis en kunde medbringer en servicehund/førerhund på turen, er kunden visiteret til det, og hunden gælder som et hjælpemiddel. Hvis en tur er bestilt med en servicehund/førerhund, står der FØRERHUND i køreordren.

Du skal også være opmærksom på, at det fremgår af Midttrafiks udbud, at chaufførerne ikke må have helbredsmæssige udfordringer, der forhindrer kørsel med bestemte kunder. Det kunne fx være allergi overfor hunde.

Pladser til at holde pause på ved AUH Skejby

AUH Skejby har fra uge 32 (7. august) oprettet et område, hvor der kan holdes pause.

Fra samme dato er det ikke tilladt at parkere andre steder på AUH Skejby, medmindre man afleverer/henter patienter ved indgangene.

Pladserne er placeret her i den røde markering:

Ved pauseområdet er der placeret bænke og skraldespande, og der henstilles til, at man ikke forretter sin nødtørft på og ved pauseområdet. Bemærk også, at AUH Skejby er røgfrit både inde og ude på hele matriklen.

Må kunderne betale med MobilePay?

Vi tilbyder ikke kunderne mulighed for at betale med MobilePay, når de bestiller ved os. Vi anbefaler heller ikke til, at du tilbyder MobilePay, fordi det forvirrer kunderne, at det ikke gælder i alle bilerne.

Hvis du vælger at tage imod MobilePay, skal du gøre kunden opmærksom på, at vedkommende ikke må forvente at kunne betale med MobilePay i andre biler, fordi det ikke er et krav fra Midttrafiks side at tilbyde MobilePay.

Fordeling af turene i Flextrafik

Mange chauffører ringer til vores Callcenter i Aalborg for at høre, om de kan sende ture ud.

Fordelingen af turene sker på baggrund af de indbudte priser, biltype og bilens placering ift. de ture, der skal udføres, og må ikke tildeles manuelt. Så der tildeles ikke ture manuelt, og derfor er det spild af både din og callcentrets tid at ringe og spørge, om de kan sende ture ud.

Husk at have en kvitteringsblok i din bil

Du skal altid have en kvitteringsblok liggende i din bil. Du skal bruge kvitteringsblokken, hvis kunderne har betalt kontant eller med kort og beder om at få en kvittering for turen. Det er din opgave at udfylde kvitteringen med de rigtige oplysninger.

Du kan få flere blokke ved at skrive til planet@midttrafik.dk. Så sørger vi for at sende nogen til dig/jer.