Flextrafik nyhedsbrev

December 2022

Kunderne kan godt bruge Rejsekort med Pendlerkort eller Pender Kombi på Flexbus

Flexbus-kunder kan godt betale med Rejsekort med Pendlerkort og Pendler Kombi.

Når kunderne kommer med et Rejsekort, skal du tjekke det nummer, der står på kortet. Nummeret skal være magen til det, der står i køreordren.

 

Vi har desværre ikke nogen mulighed for at kontrollere, om kundens Rejsekort faktisk har Pendlerkort eller Pendler Kombi, men vi stoler på, at vedkommende ikke snyder. Det er ikke din opgave at bede om dokumentation for, at Rejsekortet er et Pendlerkort eller Pendler Kombi-kort.

Du kan i vejledningen, Flexbus betalingsformer, på Midttrafiks Extranet se, hvad du skal tjekke på de forskellige billettyper.

Parkeringspladserne på Regionshospitalet Gødstrup er klar

Du kan nu parkere i de reserverede båse til erhvervsmæssig patienttransport på Regionshospitalet Gødstrup.

Der er endnu ikke sat skilte op ved båsene, men vi forventer, at de bliver sat op i løbet af december.

Pladserne er ikke kun forbeholdt Flextrafik, men deles bl.a. også med Falck.

Der er otte båse til liftbiler og fire båse til biler uden lifte.

Du skal have vinter- eller helårsdæk på din bil

Hvis du ikke har vinter- eller helårsdæk på din bil, skal du få det gjort nu.

Ifølge kontrakten skal din bil have vinterdæk eller helårsdæk på fra d. 1. november til d. 31. marts. Dækkene skal være vinter- eller helårsdæk mærket med enten M+S, et snefnugssymbol eller begge dele.

Hvis du bliver kaldt til vognkontrol og du ikke har vinter- eller helårsdæk på din bil, bliver din bil lukket, indtil du har fået de rigtige dæk på.

Du kan mindske risikoen for smitte ved brug af håndsprit og god håndhygiejne

Det er blevet mørkt og koldt udenfor og det øger risikoen for smitte med forkølelse og andre sygdomme, fordi vi samles indenfor.

Du kan mindske risikoen for smitte:

  • Når du sørger for, at håndspritten står fremme i bilen, så både du og kunderne kan bruge den.
  • Når du sørger for at have en god håndhygiejne enten ved at bruge håndsprit, vaske hænder ofte eller begge dele.
  • Når du rengør kontaktpunkter i bilen ofte fx dørhåndtag.

Hvis du gerne vil bruge mundbind, skal du være velkommen til det. Du kan dog ikke kræve, at kunderne har et på.

Hvornår kan handicapkunderne bestille kørsel til d. 24. december?

Du kan oplyse følgende til handicapkunder, der spørger, hvornår de kan bestille kørsel til den 24. december:

Hvis kunden er visiteret til handicapkørsel og turen er under 100 km, kan kunden bestille sin tur i perioden fra 16. november til 15. december 2022. Telefonerne er åbne på hverdage mellem kl. 8.00 og 16.00. Telefonnummeret til bestilling af kørsel til d. 24. december er 87 40 83 91.

Hvis kundens tur er over 100 km, gælder der nogle særlige regler for bestillingen, som kunden bl.a. kan læse om på Midttrafiks hjemmeside.

Vi kører kun med Patientbefordring og handicapkørsel d. 24. og 31. december.