Flextrafik nyhedsbrev

Februar 2021

Oplys ikke nummeret til vognmandslinjen (Driftscentret)

Hvis en kunde efterspørger et nummer til Flextrafik, så undlad venligst at oplyse tlf. 70 11 22 10 til Driftscentret, som er forbeholdt chauffører.

Kunderne skal altid ringe på tlf. 87 40 83 00, hvor man både kan bestille og rykke for en vogn.

Den uskrevne "vigepligt" på sygehusene

Mange af jer har i flere år haft jeres gang på sygehusene - og måske ved I det allerede, men der er faktisk uskrevne vigepligtsregler på sygehusene, ganske som ude i den almindelige trafik: Kører man f.eks. ud på en større gang, har man ubetinget vigepligt. Og er man i en elevator, og der skal en seng med, så træd ud - og lad sengen komme ind først - og træd så ind igen.

Vi opfordrer dig til at være opmærksom på de uskrevne vigepligter på sygehusene.

Egenbetaling skal ikke opkræves

På grund af den midlertidige lukning af kontantsalget, har vi i øjeblikket installeret en robot i vores system, som gennemgår udførte ture, og fjerner egenbetalingen. Der skal således IKKE opkræves egenbetaling på noget tidspunkt, før det meldes ud igen.

Er der alligevel egenbetaling på en tur, kan det være fordi, robotten ikke har været forbi turen endnu, og du skal ikke opkræve den. Er du i tvivl, kan du altid kontakte Driftscentret, så vi kan kontrollere turen.

Svært ved at finde en adresse?

Du kan med fordel bruge hjemmesiden danmarksadresser.dk, som er det officielle sted for adresser i Danmark. Hjemmesiden drives af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Justering af servicetiderne på hjælpemidler

Fra den 1. februar 2021 er servicetiderne for hjælpemidler justeret. Der er fremover lagt ekstra tid på de fleste hjælpemidler, med det formål at få en mere korrekt planlægning. Ændringerne i serviceminutterne sker på grundlag af en analyse af GPS-data, som Flextrafik modtager fra alle biler, over en længere periode. 

Opfordring til ugentlig test

Sundhedsstyrelsen opfordrer til, at alle borgere, der fysisk går på arbejde i øjeblikket, bliver testet en gang om ugen. Der er i øjeblikket rigelig kapacitet for Corona-test i det nuværende setup, og regeringen har et ønske om, at den udnyttes bedre for at undgå yderligere smitte. Opfordringen er derfor jævnlige test af medarbejdere, herunder selvfølgelig også chauffører der udfører Flextrafik kørsel - også selvom du ikke har symptomer.

Der kan bookes tid til test på coronaprover.dk

Privatrejser kan ikke slettes

Da vi jævnligt får henvendelser fra vognmænd og chauffører, som gerne vil have slettet deres privatrejser efter vognløbets start, præciserer vi herunder reglerne for privatrejser:

Privatrejser dækker over begrebet ”optaget til anden side”, og reserverer vognen i Planetsystemet i et bestemt tidsrum.

Privatrejser er rejser, som vognen udfører uden om Planetsystemet, og hvor der altså ikke skal ske en afregning for kørsel fra trafikselskabet. Det angives, hvor privatrejsen går fra og til, og på hvilken dato - og i hvilket tidsrum privatrejsen udføres. Der kan fra vognen og via vognmandsportalen indlægges privatrejser på vognløbet. Hvis leverandøren lægger en privatrejse ind mindst 18 timer før privatrejsens start, vil forudbestilte ture, som privatrejsen overlapper, blive flyttet fra vognløbet.

Det skal bemærkes, at indlagte privatrejser ikke vil blive slettet fra igangværende vognløb. Skal privatrejser slettes, må leverandøren således give trafikselskabet besked om dette, inden vognløbet starter op.

Stoppestederne på Flexbus og Plustur

Ved Flexbus og Plustur kan kunderne bestille deres ture via rejseplanen. Disse ture går enten fra stoppested til stoppested (Flexbus) eller fra/til privatadresse til/fra stoppested (Plustur).

Vi oplever engang i mellem, at adressen, som angiver, hvor stoppestedet skulle være placeret, ikke stemmer overens med den adresse, som stoppestedet i virkeligheden er placeret på. Kan du ikke finde et stoppested på den opgivne adresse, så ring til kunden, så I kan finde hinanden - og giv venligst Driftscentret besked enten på tlf. (eller via mail på planet@midttrafik.dk) om fejlen.