Flextrafik nyhedsbrev

Februar 2024

Garantibiler der kører elbiler

Når du kører garantibil og kører i en elbil, så husk at bilen skal være fuldt opladet ved vognløbsstart jf. udbuddet. Dette er vigtigt, da det ikke bare tager 5 min at ”tanke”, og en opladning derfor kan ødelægge planlægningen på bilen.

Bespændingsmulighed på kørestol/crosser

Der skal være de rigtige bespændingsøjer på kørestole/crossere, så de kan spændes korrekt fast.

Hvis en kunde skal sidde i/på en crosser under kørsel, forudsætter det, at kunden kan spændes korrekt fast med 3-pkts sele. Kan kunden ikke det, henvises der til et sæde. Hvis kunden ikke har mulighed for at forflytte sig til et sæde, og dermed ikke kan fastspændes korrekt med sikkerhedssele, kan vi ikke medtage kunden.

Hvis ikke der er korrekt bespændingsmulighed, og kan kunden ikke fastspændes korrekt med sikkerhedssele, skal du ringe til Driftscentret.

Kan det betale sig at køre for hurtigt eller komme for tidligt?

Det korte svar er: Nej, det kan det ikke. Hverken ift. en evt. fartbøde eller for at opnå mere flextrafik-kørsel. Man skal i øvrigt altid overholde de gældende fartgrænser.

Alle vores ture er planlagt med service- og køretider, der ikke kan rykkes på. Det betyder, at du ikke opnår mere kørsel ved at køre for stærkt og komme frem før tid. Når du trykker ny ordre, kvitterer systemet på det planlagte tidspunkt for turen - uanset om du er der til tiden eller 5 min. før eller mere.

Hvis du er tidlig på den og ringer til en kunde om for tidlig afhentning (mere end 5 min før den lovede tid i parantesen), kan det være stressende for kunden. Det er vigtigt, at du kører efter den planlagte tid, og først ringer 5 min før.

For lang kørestol/crosser

Hvis en kørestol/crosser er mere end 140 cm lang, og den ikke kan være på liften, så den automatiske afrulningssikring er aktiv, må du ikke forsøge at lifte op. Kontakt i stedet Driftscentret.

Hvad gør du, hvis køreordren og det, som sygehusafdelingen mener at have bestilt, ikke er det samme?

Hvis du oplever, at køreordren og det, som sygehusafdelingen mener at have bestilt, ikke er det samme, skal du ringe til os. Sig til personalet, at du skal ringe til os, og gå lidt væk, inden du ringer.

Det er ikke din opgave at finde en løsning sammen med personalet. Når du snakker med os, finder vi en løsning sammen, som personalet bliver orienteret om.

Hente og aflevere ved gadedør i gadeplan - som minimum

På handicapkørsel og patientbefordring skal du hente og aflevere ved gadedør i gadeplan, hvis ikke andet er noteret.

Hvis du har brug for et samlet overblik over serviceniveauerne på de enkelte kørselsordninger, henviser vi til 'Retningslinjer for Flextrafik' på Flextrafik.info 

Kontakt til 112 – AMK vagtcentral

Hvis 112 er kontaktet, skal du altid blive hos patient/kunde, indtil ambulance ankommer eller AMK ”aflyser”, medmindre andre ansvarlige personer er til stede, og du har aftalt med trafikstyringen, at du kan køre derfra.

Har patient/kunde behov for førstehjælp, skal du selvfølgelig give det.

Opkræv betaling ved turens START

Kunderne ved godt, at de skal betale for turen inden start - de glemmer det bare nogle gange og skal mindes om det. Om der betales med kontanter eller med VISA eller MasterCard er underordnet, så længe de betaler. Hvis du glemmer at opkræve betaling ved turens start, og kunden ikke kan betale, går det ud over dig, - og sådan skal det jo ikke være. Så HUSK at opkræve betaling ved turens start.