Flextrafik nyhedsbrev

Januar 2022

Midttrafiks Tilgængelighedsforum

I november blev der afholdt møde i Midttrafiks Tilgængelighedsforum, hvor der bl.a. sidder repræsentanter for Dansk Handicapforbund, Dansk Blindesamfund, Ældresagen og Faglige seniorer. På mødet kom der kritik af, at en del chauffører ikke henter og følger til og fra gadedør i gadeplan, som er det grundlæggende serviceniveau på handicapkørsel.

Det er kun på Flextur, Flexbus og Plustur, at kunderne skal stå klar ved kantsten eller stoppested. På alle andre ture skal kunderne som minimum hentes og følges til/fra gadedør i gadeplan.

På mødet kom der et ønske om, at når chauffører og vognmænd ringer til kunderne 5 minutter før afhentningstidspunktet, skal de oplyse, at det er Flextrafik der kommer og henter. Det kan være med til at skabe forvirring hos kunderne, hvis der bliver sagt taxa, flextaxa eller andet.

Præsenter dig altid som Flextrafik, når du ringer til kunden 5 minutter før afhentning.

Tilladelse til kørsel i gågaden i Skive

Som tidligere år har vi fået fornyet tilladelsen til Flextrafik-kørsel på gågadenettet i Skive C, på særlige vilkår.

Du finder tilladelsen her, print den og hav den med i bilen.

Åbning af RH Gødstrup

Efter gentagne udskydelser af åbningen af det nye sygehus i Gødstrup (Regions Hospitalet Gødstrup) holder de nuværende planer for åbningen.
Udflytningen sker i 1. kvartal 2022 i perioden den 31. januar til den 20. marts, således at RH Holstebro flytter den 31. januar til den 13. februar, og RH Herning flytter den 7. marts til den 20. marts.

Der udsendes et separat nyhedsbrev om RH Gødstrup i februar. Se evt. mere her

Husk bilerne har skilte på

Midttrafik får jævnligt henvendelser, hvor borgere har observeret dårlig køreadfærd fra chauffører/vognmænd, der kører i vogne udstyret med Flextrafik-skilte.

Så sent som i dag har en borger set en ”Flextrafik”-vogn køre overfor rødt lys flere gange. Vognen var ikke tilmeldt til kørsel for os da det skete, men den havde Flextrafik-skilte på og derfor landede henvendelsen her. Tænk over, at skiltningen gør vognen meget synlig, uanset om den er tilmeldt kørsel eller ej.

Kørslen 24. december 2021

Midttrafik takker for den store indsats under afviklingen af årets juleaftenskørsel. Der er modtaget meget få klager, og afviklingen har været at tolke som en succes.

Midttrafiks økonomiafdeling arbejder hårdt på at afslutte tilpasning og tillæg til årets julekørsel, så det er med i afregningen for december 2021.

Telefonstatistik og rettidighed

4. kvartal 2021 (oktober – december):

 

Antal besvarede kald på vognmandslinjen

25893

Gennemsnitlig ventetid

 85 sekunder

Besvaret indenfor 60 sek.

56,5 %

Rettidig afhentning

89,70 % af alle kunder afhentet til tiden

Rettidig aflevering

93,87 % af alle kunder afleveret til tiden