Flextrafik nyhedsbrev

Juli 2022

Aflevering af patienter på Regionshospital Gødstrup (RHG)

Når du afleverer en patient, som IKKE har en servicerejse (servicerejser fremgår som .SR i køreordren) på RHG, skal patienten altid afleveres i venteområdet, som ligger til venstre for informationen ved hovedindgangen (kig efter skiltet ’Taxi/Flextrafik’). På den måde ved patienten, hvor vedkommende skal gå tilbage til, hvis der bestilles hjemrejser, som IKKE er servicerejse.

Du skal aflevere patienterne der for at sikre, at du og dine kollegaer ikke skal lede efter patienterne i hele foyeren.

Parkering på RHG

Der er nu lavet opkørsler langs p-pladserne ved hovedindgangen på RH Gødstrup, så det er nemmere at få kørestole mv. op og ned ad kanten. 

Det har desværre resulteret i, at nogle biler kører op ad opkørslerne og holder på fliserne. Det er IKKE tilladt at holde på fliserne, da de knækker.

Da politiet begynder at kontrollere parkeringerne, vil vi opfordre til, at du parkerer i de afmærkede båse neden for opkørslerne for at undgå at få en bøde.

Som vi tidligere har skrevet, er der problemer med for korte p-pladser på RHG for liftbilerne. Dette har vi noteret, og Regionen planlægger at gøre p-pladserne længere, når der skal lægges nyt slidlag på asfalten. Desuden kigges der på at få lavet to p-pladser mere til liftbiler. Hvornår Regionen udfører dette arbejde, ved vi endnu ikke.

Indtil ændringerne af p-pladserne er på plads, henviser RH Gødstrup til, at du enten kan parkere på P5 eller på handicappladserne ved hovedindgangen, hvis der ikke er plads ved selve hovedindgangen. Der er tidligere udsendt dispensation for parkering med liftbiler på handicappladserne.

Depositum til lån af transportstol på Rigshospitalet

Når du har en tur til/fra Rigshospitalet, og der står i køreordren, at der skal bruges en transportstol til/fra afdelingen, er vores erfaring, at personalet ved informationen forlanger et depositum, før de udleverer en transportstol. 

Vi har aftalt med Rigshospitalet, at du skal aflevere en kvittering fra kvitteringsblokken med dit vognløbsnummer skrevet på og samtidig vise din køreordre. Hvis personalet ikke tager imod det, skal du ringe til Driftscentret, så tager vi kontakt til afdelingen og forklarer, at vi ikke kan medbringe en transportstol. Du må ikke aflevere kørekort, sygesikringskort eller andet som depositum.

Er du i tvivl - Ring 112

Når du kommer ud til en kunde, som f.eks. er faldet, er det en god idé at ringe 112. Du må også gerne ringe 112 ved mindre skader.

Personalet ved 112 er uddannet til at kunne spørge ind til og sikre, at der ikke er sket andet end det, som du og kunden kan fortælle om. F.eks. kan personalet måske finde ud af, hvorfor en kunde er faldet (kunne være pga. en blodprop). Derfor er det bedre at ringe 112 en gang for meget end en gang for lidt, også selv om kunden måske ikke synes, det er nødvendigt.

Når du ringer 112, betyder det ikke nødvendigvis, at der skal sendes en ambulance. Når du har snakket med 112, så kontakt altid Driftscentret og oplys, hvad der sker.

Telefonstatistik og rettidighed

Som du ved, har vi i øjeblikket meget travlt i Driftscentret.

For at give dig et indblik i, hvorfor du kan opleve kø på telefonen, har vi indsat tabellen nedenfor med lidt information:

2. kvartal 2022 (april – juni):

 

Antal besvarede kald på vognmandslinjen

24216

Gennemsnitlig ventetid

 109 sekunder

Besvaret indenfor 60 sek.

50 %

Rettidig afhentning

89 % af alle kunder afhentet til tiden

Rettidig aflevering

94 % af alle kunder afleveret til tiden

Rigtig god sommer!