Flextrafik nyhedsbrev

Juli 2023

Harmonisering af bl.a. flextur

Nu er det blevet lettere for kunderne at bestille kollektiv trafik

Som det første trafikselskab i Danmark harmoniserede Midttrafik de ordninger i Flextrafik, der kan bruges af alle borgere uden visitering.

Harmoniseringen gik i luften 26. juni og det er gået rigtig godt, selv om der stadig er lidt børnesygdomme at rydde op i.

Formålet med harmoniseringen er at gøre det lettere både at forstå og benytte den del af kollektiv trafik, der kører på bestilling.

Bestilling på Rejseplanen

Fra 26. juni får kunderne tilbudt både flextur, plustur og flexbus på Rejseplanen, når de søger en rejse på en strækning eller et tidspunkt, hvor der ikke kører bus, tog eller letbane. Flextur, plustur og flexbus kan både bookes og betales på Rejseplanen.

Flextur til samme pris i hele regionen

Fra 26. juni kan man rejse frit og til samme pris med flextur i hele Region Midtjylland.

Standardprisen er 7 kr. pr. kilometer, minimum 35 kr. Rejsen kan gøres billigere, hvis man kører til eller fra et knudepunkt. Så er prisen 3 kr. pr. kilometer, minimum 22 kr., for de første 20 km.

Hvis man rejser i en byzone, koster det 14 kr. pr. kilometer, minimum 100 kr.

Læs mere og se kampagnefilm for flextur her

Knudepunkter og byzoner

De enkelte kommuner i Region Midtjylland har selv valgt, hvor mange knudepunkter de vil oprette, og hvor de skal være.

Der er meget forskel på antallet af knudepunkter i kommunerne. Syddjurs har fx oprettet 46 knudepunkter, mens Skive har oprettet 4.

Der er også kommuner, der har valgt slet ikke at oprette knudepunkter.

Antallet af Flexturer vil sandsynligvis stige, især dem der bliver bestilt til/fra knudepunkt.

Henvis gerne kunderne til midttrafik.dk/flextur, hvis de ønsker information om ændringerne.

Knudepunkter er markeret med dette skilt:

 

Flextur kampagnefilm og kort over knudepunkter

Læs meget mere om det nye flextur, se kampagnefilm og interaktivt kort over knudepunkter og byzoner på flextur kampagnesiden.

Kørsel med trappemaskine

Vurder altid trappen og dens beskaffenhed, inden du går i gang. Det er vigtigt, at du ikke udsætter kunder eller dig selv for overlast.

Er trappen ikke egnet til den trappemaskine, du har, eller slet ikke til trappemaskine, så ring til Driftscentret.

Hvilke beviser skal jeg altid have med?

Du skal altid have dit førstehjælpsbevis og dine beviser for gennemførte BAB-kurser med, enten i papirform eller på din telefon, så de altid kan fremvises ved en evt. vognkontrol.

Når du ringer til Driftscentret

Hvis du ringer ind med en sag, som vi skal hjælpe med at løse, og du bliver bedt om lige at blive hængende, så gør det venligst. Læg ikke på og ring op igen og sæt en ny medarbejder i gang med det samme problem.

På forhånd tak.

Husk at ringe til kunderne

Flere og flere kunder får advisering via sms, når du er på vej, men er der et telefonnummer i køreordren, skal du altid til ringe til kunden ca. 5 min før ankomst.

Læs altid hele beskeden. Der kan også være nyttig information om parkering mv.

Vi kører fortsat med Covid-19 smittede i almindelige biler

Alle berettigede patienter kan køre med Flextrafik, og vi får ikke besked om, at en patient evt. er positiv-testet. Hvis folk er meget syge er anbefalingen, ligesom ved andre luftvejsinfektioner som influenza mv., at man bliver hjemme.

Det anbefales, at patienter der evt. er positiv-testet, fortsat bruger mundbind under transporten.

Hvad gør du, hvis køreordren og det, som sygehusafdelingen mener at have bestilt, ikke er det samme?

Hvis du oplever, at køreordren og det, som sygehusafdelingen mener at have bestilt, ikke er det samme, skal du ringe til os. Sig til personalet, at du skal ringe til os, og gå lidt væk, inden du ringer.

Det er ikke din opgave at finde en løsning sammen med personalet. Når du snakker med os, finder vi en løsning sammen, som personalet bliver orienteret om.

Du skal tage imod både betalingskort og kontanter ude i bilen

Med det nye udbud, der startede 1. marts 2023, kom der krav om, at du skal kunne tage imod betaling fra kunderne med betalingskortene VISA eller MasterCard ude i bilen.

Vi har fået oplyst, at nogle kunder får at vide, at de ikke må betale med kontanter mere, fordi du og dine kollegaer kan tage imod betalingskortene. Dette er ikke korrekt.

Kunderne må og skal altid have mulighed for at betale med både betalingskort og kontanter, hvis du skal opkræve betaling fra dem. Betaler kunderne med kontanter, skal du have byttepenge til at kunne give tilbage op til nærmeste 100 kr. 

Hvis kundens tur fx koster 144 kr., skal du kunne give tilbage op til 200 kr.

Vi får også en del henvendelser fra kunder, som er afvist at betale med de rigtige betalingskort, bl.a. fordi de får at vide, at ”det kan man ikke” eller ”det er for besværligt”. Hvis en kunde bliver afvist at betale med betalingskort, udløser det en kvalitetsbrist, som i sidste ende kan udløse en bod.

Rejsepas

Igen i år kan kunderne købe Rejsepas.

Rejsepas er i år gyldige i perioderne fra 24. juni til og med fredag 21. juli – og igen fra mandag 31. juli og til og med søndag 20. august 2023.

Som tidligere år kan Rejsepas også benyttes på Flexbus-ture. Det vil fremgå af bestillingen, hvis en kunde bruger Rejsepas.

Telefonstatistik og rettidighed

2. kvartal 2023 (april – juni): .
Antal besvarede kald på vognmandslinjen 24.814
Gennemsnitlig ventetid 86 sekunder
Besvaret indenfor 120 sek. 79 %
Rettidig afhentning 91,53 % af alle kunder afhentet til tiden
Rettidig aflevering 93,85 % af alle kunder afleveret til tiden

Rigtig god sommer!