Flextrafik nyhedsbrev

Juni 2021 #2

Ensretning af krav om brug af mundbind

Der er nu gået nogle dage efter at reglerne for brug af mundbind blev ændret og der har været forskellige retningslinjer ift. hvilke kunder der køres med og hvilke anbefalinger der gælder.

Præhospitalet Region Midtjylland har vedtaget at fjerne kravet om, at patienter skal bruge mundbind eller visir, når de sidder ned i vognen og det betyder, at kravene til alle kundegrupper nu er ens.

For Midttrafiks kunder gælder:

 • Kunderne skal anvende mundbind eller visir, når de følges til og fra vognen, samt ved ind
  og udstigning i vognen.
 • Kunderne skal ikke anvende mundbind eller visir, når de sidder på deres plads i vognen.

For Chaufførerne gælder:

 • Chaufførerne skal anvende mundbind eller visir, når de følger kunderne til og fra vognen,
  samt når de hjælper kunderne ind og ud af vognen.
 • Chaufførerne skal anvende mundbind eller visir, når de hjælper kunde med sikkerhedsselen
  og ved fastspænding af kørestole eller andre hjælpemidler. 
 • Chaufføren skal ikke anvende mundbind eller visir, når chaufføren sidder på førersædet.
 • Chaufføren skal altid følge de til enhver tid gældende krav og retningslinjer, der gælder for anvendelse af mundbind/visir, der hvor chaufføren færdes.

Desuden bortfalder kravet om brug af mundbind på sygehusene generelt, dog kan der være enkelte afdelinger hvor der er særlige krav, så vær opmærksom på skiltning og følg anvisningerne.

Forsøg med SMS udsending af information

I den nærmeste fremtid vil vi lave forsøg med udsendelse af information til alle biler via sms. Det hænder at vi har information som vil være relevant at få ud til alle, hurtigt og forsøget afdække om sms er løsningen.

Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige hvornår forsøget sættes i værk, men håber det bliver meget snart. Når sms’en modtages, vil der ikke kunne svares på denne.