Flextrafik nyhedsbrev

Juni 2022

Bespændingsmulighed på kørestol/crosser

Der skal være de rigtige bespændingsøjer på kørestole/crossere, så de kan spændes korrekt fast. Hvis ikke der er korrekt bespændingsmulighed, skal du ringe til Driftscentret.

For lang kørestol/crosser

Hvis en kørestol/crosser er mere end 140 cm lang, og den ikke kan være på liften så den automatiske afrulningssikring er aktiv, må du ikke forsøge at lifte op. Kontakt i stedet for Driftscentret.

Rejsepas

Igen i år kan kunderne købe Rejsepas i perioden 25. juni til og med 7. august 2022. Som tidligere år kan Rejsepas også benyttes på Flexbus-ture. Det vil fremgå af bestillingen, hvis en kunde bruger Rejsepas.

Koder i bestillinger

Nogle bestillinger indeholder koder, som er sat på af en bestillingsmodtager. Det er for at vise, at der er spurgt om nogle ting, som kunden har svaret på. Dette er til internt brug i Flextrafik. Det kan fx være =, (IR), $,  !,  ?, &, % eller £.

Førstehjælpskurser

Husk at tjekke, at dit førstehjælpsbevis er gyldigt. Det må ikke være mere end 2 år gammelt, før det skal fornys. Der er flere udbydere af kurserne, fx oplysningsforbundene.

Det er et krav, at den gennemførte uddannelse skal følge Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplan for funktionsuddannelser. Kurset hedder ”Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor”, og er på 8 timer. Et evt. opdateringsforløb for den samlede uddannelse skal ligeledes være godkendt af Dansk Førstehjælpsråd. Dette kursus hedder ”Opdatering af førstehjælp for flex-, trafik- og taxichauffører”.

Kursusbeviset skal altid medbringes under kørsel for Flextrafik. Hvis kursusbeviset ikke kan fremvises, vil chaufføren blive udelukket, indtil kursusbeviset fremvises.

Film på Midttrafiks extranet er opdateret

Vi har fået opdateret vores tre korte informationsfilm om forskellige situationer, som du møder i din hverdag som chauffør.

Du kan se filmene her

Ændring af ordre til vognløb

Når du modtager en ændring til en køreordre dvs. ”Ændring fra stop nr. xx”, skal du være opmærksom på, at køreordren skal udføres i den korrekte rækkefølge – kronologisk. Du skal altid udføre den nye ordre og springe den køreordre over, som du oprindeligt havde fået. Hvis du fx har fået en aflevering ud, og så modtager en ændring som er en afhentning, skal du køre til afhentningen og så trykke ny ordre.

Er du i tvivl, så ring til Driftscentret.

Parkering RH Gødstrup

Der er nu lavet opkørsler langs p-pladserne ved hovedindgangen på RH Gødstrup, så det er nemmere at få kørestole mv op og ned ad kanten.

Det har desværre resulteret i, at nogle liftbiler bakker op på flisebelægningen. Det er IKKE tilladt, da flisebelægningen IKKE er dimensioneret til biler.

Problemet med de for korte p-pladser er noteret. Når der skal lægges nyt slidlag på asfalten og laves nye p-pladser, kigges der på udvidelse af p-pladserne. Desuden kigges der på at få lavet 2 pladser mere til liftbiler.

Indtil det er på plads, henviser RH Gødstrup til, at man kan parkere ved P5 og alternativt ved handicappladserne ved Hovedindgangen, hvis der mangler plads lige ved Hovedindgangen. Der er tidligere udsendt dispensation for parkering med liftbiler.

Anvend altid kundens fulde navn

Når du henter kunder i venteværelser på sygehuse, i lægehuse, hos fysioterapeuter eller andre steder, er det vigtigt, at du anvender kundens fulde navn og taler højt og tydeligt. Vi har en del forgæves kørsler, hvor kunderne ikke har hørt, at chaufføren har kaldt på dem – selvom de har været klar i venteområdet. Vi oplever også, at det er ”forkerte” kunder, der kommer med vognen, fordi chaufføren ikke har sagt det fulde navn. Det skal vi gerne undgå.

Receptionen, eller andet personale på afhentningsstedet, skal kontaktes, inden turen bliver meldt forgæves.

Tal tydeligt og langsomt

Når du snakker med kunder, er det vigtigt, at du sørger for at tale langsomt og tydeligt. Du skal være sikker på, at de forstår den information, du giver til dem.

Større arrangementer i juni

Her er større arrangementer, som kan give lokale trafikale udfordringer:

  • Thomas Helmig koncert Ceres Park & Arena i Aarhus d. 11/06 kl. 20.00
  • Aarhus Halvmaraton i Aarhus d. 12/06 fra kl. 08.00 -16.00
  • Danish Air Show på Karup Lufthavn d. 19/06 åbent fra 07.00 – program slutter 16.00
  • Riverboat Jazz Silkeborg d. 22/06 – 26/06