Flextrafik nyhedsbrev

Maj 2023

Husk den gode opførsel over for kunderne, selvom du er frustreret

En af vores kommuner har kontaktet os, da de oplever, at kunderne mærker det, når du eller dine kollegaer er frustreret over en situation. Det kommer til udtryk ved, at kunderne oplever, at de får skæld ud og kan ske, hvis de fx ikke er der, hvor du eller din kollega holder og venter.

Det må og skal ikke gå ud over kunderne, hvis du er frustreret, især ikke hvis der er tale om børn.

Det er ikke til at vide, hvad situationen skyldes, men det kunne fx være, at der mangler et notat på en adresse.

Bliver du frustreret over en situation, skal du ringe til os, så finder vi en løsning sammen.

Står der 0 kr. i køreordren, skal du ikke tage imod eller opkræve betaling fra kunden

Hvis din køreordre siger 0 kr., skal du ikke tage imod eller opkræve betaling fra kunden. Heller ikke i tilfælde, hvor kunden insisterer.

Står der 0 kr. i køreordren er turen enten gratis eller også opkræver vi betalingen fra kunden på anden vis.

Hvis du er i tvivl, om du skal opkræve betaling, skal du ringe ind til os.

Brug kundernes for- og efternavn, når du henter dem

Hvis du henter kunder i receptioner, forhaller eller andre steder, hvor der er mange personer, kan der være flere personer med det samme fornavn og hvordan kan du så sikre, at det er den rigtige kunde, du får med? Det kan du ved også at bruge deres efternavn. Brug derfor altid både for- og efternavn, når du henter kunder.

Spørg Røde Kors-medarbejderne på RH Gødstrup, hvis du har brug for hjælp, når du henter kunder

Har du brug for hjælp til at finde en kunde, som du skal hente på RH Gødstrup, må du gerne bede Røde Kors-medarbejderne om hjælp.

Tal langsomt, højt og tydeligt

Når du snakker med kunderne, er det vigtigt, at du sørger for at tale langsomt, højt og tydeligt.

Mange af vores kunder er ældre og kan fx have nedsat hørelse, så det er nødvendigt, at du snakker langsomt, højt og tydeligt, så vi sikrer, at kunderne hører og forstår den information, som du giver til dem.

Kan det betale sig at køre for hurtigt?

Det korte svar er: Nej, det kan det ikke. Hverken ift. en evt. bøde eller for at opnå mere Flextrafik-kørsel.

Alle vores ture er planlagt med service- og køretider, der ikke kan rykkes på. Det betyder, at du ikke opnår mere kørsel ved at køre for stærkt og komme frem før tid. Når du trykker ny ordre, kvitterer systemet på det planlagte tidspunkt for turen - uanset om du er der til tiden eller 5 min. før.

Indgange på AUH Skejby kan være låst på helligdage

AUH Skejby oplyser, at det som udgangspunkt kun er hovedindgangene ved C, G og J, der er åbne på helligdage.

Dvs. at alle døre med adgangskontrol er låst på følgende dage:

  • Den 5. maj 2023, Store Bededag
  • Den 18. maj 2023, Kristi Himmelfartsdag
  • Den 28. maj 2023, Pinsedag
  • Den 29. maj 2023, 2. Pinsedag

Får du en tur på helligdagene, hvor du skal ind ad en af de låste indgange, skal du bruge indgang C, G og J i stedet. Ring til os og giv besked om det, så vi kan give dig ekstra tid, hvis det er nødvendigt.

Har du set vores vejledningsfilm?

Vi fik lavet tre vejledningsfilm under Corona, der fortæller om det, som du skal være opmærksom på i dit arbejde som Flextrafik-chauffør.

Filmene varer kun 2 min. hver, så du kan hurtigt få dem set.

Du finder filmene her: https://www.midttrafik.dk/extranet/extranet-for-flextrafik/information-og-vejledning/informationsfilm/

Har du allerede set filmene, men det er længe siden, opfordrer vi til, at du ser dem igen.

Du kan tilgå Vognløbapp'en (VL app) på to links

Du kan tilgå VL app på to links: https://vl.flexdrift.dk/ og https://vl2.flexdrift.dk/.

Du bestemmer selv, hvilket af de to links du bruger, da de fungerer ens.

Hvis det ene link skulle fejle, må du gerne logge på det andet. Hvis du oplever en fejl, må du gerne ringe til Driftscentret og give os besked, så vi kan få det løst.

I VL-app kan du se, hvilke ture der er planlagt på dit vognløb i løbet af dagen. Hvis der er nedbrud, så vi ikke kan sende dig information om din næste tur, skal du bruge VL app og kontakte Driftscentret så vi kan aftale, hvilke ture du kører.

Midttrafik står ikke for app’en Flex Aps

App’en https://flexaps.dk/ er ikke en app, som Midttrafik stiller til rådighed og det er derfor ikke en app, som vi kan vejlede i.

Tag godt imod vores nye trafikstyrer

Anders er startet som ny trafikstyrer ved Flextrafik d. 12. april 2023.

Vi håber, at du tager godt imod ham.