Flextrafik nyhedsbrev

Marts 2022

RH Gødstrup, flot opstart

TAK! Det er gået rigtig godt med opstarten på RH Gødstrup. Som det fremgår af de næste emner, bliver der taget fat på de enkelte udestående, vi har oplevet, så det fungere optimalt, når RH Herning også flytter til RH Gødstrup.  

Vi er rigtig glade for den respons, vi får. På den måde, kan vi få rettet tingene hurtigt, så det fungerer bedst muligt for både patienter og chauffører. Så fortsæt med at give input på planet@midttrafik.dk

RH Gødstrup, servicerejser

Når en patient er bestilt med servicerejse til en afdeling på RH Gødstrup, dvs. med .SR til sidst i specialadressen (f.eks. <RHG DIALYSE.SR), så skal patienten "springe over" check-in ved Hovedindgangen og gå direkte til klinikkens/afdelingens reception og checke ind der. Patienten kan efterfølgende vente i venterummet ved klinikken/afdelingen.

RH Gødstrup, aflevering af patienter

Region Midtjylland har henvendt sig, da patienter med siddende patientbefordring er blevet afleveret ved NIDO, der kun er for liggende transporter. Det skal derfor understreges, at alle siddende transporter – såvel alm. som servicerejser – altid skal ind via Hovedindgangen.

RH Gødstrup, parkering hovedindgang

Holdepladser ved Hovedindgangen skiltet med Taxa er tiltænkt den siddende Patientbefordring – altså Flextrafik. Skiltene bliver opdateret, så de er mere retvisende.

Vi er blevet gjort bekendt med, at der allerede nu holder mange flexbiler og holder pause ved de få parkeringspladser, der er ved Hovedindgangen på sygehuset i Gødstrup. Pause skal holdes andet sted. Der laves ikke pausepladser ved Gødstrup, men der er gratis parkering på p-pladserne på hele området.

RH Gødstrup, ændring i adresse noteringer

Vi er blevet gjort opmærksom på et par ting ift. noteringerne i specialadresserne på RH Gødstrup, som vi nu har rettet.

Vi har kaldt den lange gang gennem sygehuset for ”Trafikcenter”, men den hedder officielt ”Foyer”.

Venteområdet ved informationen i Foyer hedder ikke ”Patientbefordring” men ”Flextrafik/Taxa”.

RH Gødstrup, begrænset parkering for Flextrafik 18. – 20. marts

I forbindelse med flytning af RH Herning til RH Gødstrup henvises transporter med siddende befordring til at parkere i det nedenfor markerede område, fra den 18. marts til og med den 20. marts. Det er forsat ved Hovedindgangen på RH Gødstrup.

Der opsættes relevant skiltning.

RH Gødstrup, ny dronefilm

Du kan se en ny dronefilm, som er optaget november 2021. I filmen er byggeriet meget færdigt, og p-pladserne ved hovedindgangen er med.

Spærring RH Herning ifm. flytning til RH Gødstrup

Fra mandag den 7. marts afspærres indgang N2 for af- og pålæsning af patienter, og der henvises i stedet til at benytte indgang V1 (via Møllegade) fra den 7. marts, indtil hospitalet ikke længere er i drift. 

Det betyder, at indgang N2 kan benyttes i perioden frem til og med søndag den 6. marts.

Vi ændrer specialadresserne, som normalt benytter N2, til at benytte V1. Der vil som hjælp også være skiltet ved N2 om ændringen.

Førerhunde og Servicehunde

Kunder, der har førerhunde eller servicehunde med på turen, er afhængig af hunden. Kunderne er visiteret til det, og hunden er dermed et hjælpemiddel. De fleste kunder, der er visiteret til førerhund/servicehund, er også visiteret til forsædet, så hunden kan sidde på gulvet mellem kundens ben. Førerhund/servicehund kan også medtages på Flextur og Flexbus.

Kunder med førerhunde eller servicehunde må IKKE afvises, og hunden må IKKE henvises til bagagerummet. Hunden skal sidde sammen med kunden.

Kontakt Driftscentret hvis du er i tvivl ifm. ture bestilt med førerhunde/servicehunde.

Parkering på markerede P-pladser på sygehusene

P-pladser på sygehusene, som er markeret med Flextrafik (f.eks. ved indgang B1 på AUH Skejby), er kun beregnet til at brug ifm. afsætning og afhentning af patienter. Pause kan ikke holdes på disse pladser, der skal man køre et andet sted hen. Vi kan desværre ikke henvise til et sted.