Flextrafik nyhedsbrev

Marts 2023

Velkommen til nye læsere

Fra Midttrafik skal der lyde et stort velkommen til nye leverandører.

Vi har tilmeldt alle nye leverandører til dette nyhedsbrev, som vi udsender den første fredag i måneden. Der kan også blive udsendt særudgaver, hvis der er vigtig information, som vi ikke kan vente med at dele med dig indtil næste nyhedsbrev.

Nyhedsbrevet indeholder informationer, som er relevante for dig og dine chauffører/underleverandører, når I kører Flextrafik for os. Fx parkeringsforhold ved sygehusene, regler for rygning og regler for pauser.

Du kan finde alle nyhedsbrevene på vores hjemmeside: Nyhedsbreve - Midttrafik.

Bed gerne dine chauffører og underleverandører om at tilmelde sig nyhedsbrevet

Fordi nyhedsbrevet indeholder informationer, der er relevante for dig og dine chauffører/underleverandører, vil vi gerne opfordre til, at du beder dem om at tilmelde sig nyhedsbrevet.

De tilmelder sig nyhedsbrevet ved at sende en mail til planet@midttrafik.dk med emnefeltet ’Tilmelding til nyhedsbrev’. I mailen skal der stå, hvilken e-mailadresse der skal tilmeldes.

Har du styr på retningslinjerne for at køre Flextrafik?

Du kan finde en oversigt over retningslinjerne for at køre Flextrafik på www.flextrafik.info

I oversigten kan du bl.a. læse, hvordan reglerne er for at ændre åbningstiden for bilen på dagen, hvordan du kan se, hvor kunderne skal placeres i bilen og reglerne for kvittering for kørsel.

Du må ikke have dine telefonsamtaler på højtaler

Når du taler i telefon, må du ikke have samtalen på højtaler. Dine samtaler kan indeholde oplysninger, som andre ikke må høre/kende til, og derfor må andre ikke kunne høre, hvad der bliver talt om. Dette gælder altid og uanset om du taler med os, kunder eller andre, som du ringer til, når du kører Flextrafik.

Husk også, at du ikke må have private samtaler, når du har kunder med i bilen.

Har vi det rigtige telefonnummer på dig?

Når du modtager dagens første køreordre, skal du tjekke, at telefonnummeret ud for VLtlf.nr. er det rigtige. Telefonnummeret er det nummer, som vi skal bruge, hvis vi får brug for at ringe til dig.

Hvis telefonnummeret ikke er det rigtige, skal du ringe til os med det samme og få rettet det til det rigtige nummer.

Du må ikke love kunderne, at de kan få gratis kørsel til/fra sygehuse

Nogle kunder tror, at de bliver lovet, at de kan få gratis kørsel til/fra sygehuse, når de har snakket med dig eller dine kollegaer. Du og dine kollegaer kan og må ikke love dette.

Du må gerne fortælle kunderne, at de kan ringe til Præhospitalet, for at høre om de kan få gratis kørsel til/fra sygehuse. Det er dog vigtigt, at du ikke garanterer det. Det er Præhospitalet der beslutter, om en kunde må køre gratis til/fra sygehuse.

Hvad gør du, hvis køreordren og det, som sygehusafdelingen mener at have bestilt, ikke er det samme?

Hvis du oplever, at køreordren og det, som sygehusafdelingen mener at have bestilt, ikke er det samme, skal du ringe til os. Sig til personalet, at du skal ringe til os og gå lidt væk, inden du ringer.

Det er ikke din opgave at finde en løsning sammen med personalet. Når du snakker med os, finder vi en løsning sammen, som personalet bliver orienteret om.

Du må kun parkere på parkeringspladserne på sygehusene, der er markeret til Flextrafik

Når du skal hente eller aflevere kunder på sygehusene, må du kun parkere bilen på parkeringspladserne, der er markeret til Flextrafik, fx ved indgang B1 på AUH.

Hvis du parkerer på kundernes parkeringspladser, risikerer du at få en bøde fra p-vagterne.

Særligt for Regionshospitalet Gødstrup

På Regionshospitalet Gødstrup er der lagt fliser ved indgangen ved siden af parkeringspladserne til bl.a. Flextrafik. Du må ikke køre op eller parkere på fliserne. Hvis du gør det, risikerer du at få en bøde.

Info om prisstigning på handicapkørsel

Prisen på handicapkørsel steg 1. marts 2023. Prisstigningen skyldes de stigende priser i samfundet.

Det er Midttrafiks bestyrelse, der har besluttet, at prisen ændres.

Hvad skal du gøre, hvis kunden spørger til prisændringen eller er utilfreds med den?

Du skal bede kunden om at ringe til os på 87 40 83 00.

Infoark med lufthavnsskilt på vores Extranet

På vores Extranet finder du et infoark med praktiske informationer om dit arbejde, når du kører Flextrafik.

På arkets bagside/side 2 har vi lavet et lufthavnsskilt, hvor der står ’Flextrafik’. Du kan printe begge sider eller blot side 2 og tage skiltet med dig, når du fx skal hente kunder på sygehuset eller i venteværelser. Med skiltet i hånden bliver du nemmere at genkende.

Husk altid at sikre, at du får den rigtige kunde med.

Ønsker du ikke længere at modtage vores nyhedsbrev?

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du afmelde dig det. Du skal sende en mail til planet@midttrafik.dk med emnefeltet ’Afmelding af nyhedsbrev’. I mailen skal du skrive, at du vil afmeldes nyhedsbrevet + hvilken mailadresse der skal afmeldes. Når vi har modtaget din mail, sørger vi for at afmelde dig.