Flextrafik nyhedsbrev

Marts 2024

Betalingskort-terminalen

Da vi har flere og flere kunder, der gerne vil betale med betalingskort, skal du altid sikre dig, at din terminal er tændt og klar til brug. Det er et kontraktkrav, at alle vogne har en kontaktløs betalingsløsning, hvor der kan modtages kortbetaling med Visa- og MasterCard.

Autostol

Vi får flere og flere ture, der bestilles via Rejseplanen, med familier der skal på tur. Derfor vil du oftere opleve, at kunderne selv har en autostol med, også selv om det ikke er noteret på turen (det er desværre ikke en mulighed via Rejseplanen). Kravet er, at kunderne selv skal have autostol/selepude med, når der er børn med, som skal benytte dette. 

Indgange på AUH Skejby på helligdage

Teknisk Afdeling på AUH oplyser, at det som udgangspunkt altid kun er hovedindgangene ved C, G og J, der er åbne på helligdage. Dvs. at alle døre med adgangskontrol er låst på følgende dage:

  • 24. marts (Palmesøndag)
  • 28. og 29. marts (Skærtorsdag og Langfredag)
  • 31. marts og 1. april (Påskedag og 2. Påskedag)

Hvis du skulle have været inde via en låst indgang, og du benytter du en anden indgang på disse dage, så giv besked til Driftscentret om evt. ekstra tid.

Parkering ved indgangene ved AUH Skejby

Husk, at du ikke må holde pause ved indgangene på AUH, da du spærrer for dine kolleger. Vi hører jævnligt om, at der holdes pause der, samtidig med at andre biler ikke kan finde en plads til at aflevere/afhente en patient.

AUH Skejby har, som vi har tidligere oplyst i nyhedsbrev august 2023, oprettet et område, hvor der kan holdes pause. Det er ikke tilladt at parkere andre steder på AUH Skejby, medmindre man afleverer/henter patienter ved indgangene.

Ved pauseområdet er der placeret bænke og skraldespande, og der henstilles til, at man ikke forretter sin nødtørft på og ved pauseområdet. Bemærk også, at AUH Skejby er røgfrit både inde og ude på hele matriklen.

Vi håber, at I fortsat vil hjælpe til med at få det til at glide, som I har gjort indtil nu. Hvis der er fyldt ved indgang J, så benyt alternativt indgang K og meld ind, hvis det koster ekstra minutter.

Hold ikke pause ved indgangen til Regionshospitalet Gødstrup

Det er vigtigt, at du ikke parkerer ved indgangen til Regionshospitalet Gødstrup, hvis du skal holde pause. Hvis du parkerer ved indgangen, når du holder pause, tager du pladsen fra dine kollegaer, som skal aflevere/hente kunder på hospitalet. 

Hvis du skal holde pause ved hospitalet, skal du køre et andet sted hen og parkere. Alle parkeringspladser ved hospitalet er gratis at parkere på. 

Derudover må der ikke parkeres udenfor de markerede områder ved indgangen, da bl.a. bybussen skal kunne komme forbi.