Flextrafik nyhedsbrev

November 2022 #2

ASFALTARBEJDE VED HOVEDINDGANGEN PÅ REGIONSHOSPITALET GØDSTRUP

Fra start til midt uge 45

Til din orientering er indkørslen fra vejen til hovedindgangen ind til området med handicapparkering blive sænket. Indkørslen vil derfor være spærret i minimum tre dage. Udkørslen fra invalidepladserne vil i perioden også fungere som indkørsel.

Fra midt uge 45 og resten af ugen kan du køre op til hovedindgangen, som du plejer

Du kan fra midt uge 45 og resten af ugen køre op til hovedindgangen på Regionshospitalet Gødstrup, som du plejer.

Der vil fortsat være asfaltarbejde på vejen til hovedindgangen i perioden. Du kan dog køre op til hovedindgangen for af- og pålæsning, som du plejer, fordi arbejdet foregår om aftenen og natten.

Asfaltarbejdet afhænger af vejret og kan derfor strække sig ind i uge 46.

Hvad betyder asfaltarbejdet ved hovedindgangen for dig?

Når asfaltarbejdet er færdigt, kommer der en ny opmærkning af båse.

Der bliver reserveret båse til erhvervsmæssig patienttransport med og uden lift (=Flextrafik/Falck). Pladserne vil forsat være til af- og pålæsning.

Fordelingen af de reserverede båse er (se kort nederst):

  • Fire båse til biler uden lift i parkeringsområdet med handicapparkering
  • Tre båse til biler med lift i den nuværende busholdeplads
  • Fem båse til biler med lift på den lige strækning før rundingen ved hovedindgangen

De reserverede båse bliver markeret med et skilt, som vi forventer bliver sat op i december. Der vil altså være nogle uger, hvor reservationen ikke er tydelig.

Kort over parkering ved hovedindgangen på Regionshospitalet Gødstrup efter asfaltarbejdet:

Specielt ved akutmodtagelsen
Udover de 12 reserverede båse ved hovedindgangen, kommer der også være to båse reserveret ved indgangen til akutmodtagelsen. Båsene må både bruges af biler med og uden lift. 

Kort over parkering ved indgangen til akutmodtagelsen på Regionshospitalet Gødstrup efter asfaltarbejdet: