Flextrafik nyhedsbrev

November 2022

Vi skal tale pænt til hinanden

Vi vil gerne sende en opfordring til dig om, at vi skal huske at tale pænt til hinanden. Opfordringen gælder, både når du taler med Driftscentret og når du taler med kunderne.

Vi er fælles om at få løst opgaven med at få kørt Flextrafik-kunderne og selvom kunderne kan have forskellige forventninger til deres kørsel, skal vi altid tale pænt til dem. Den pæne tone vil hjælpe med at gøre både din og deres oplevelse af Flextrafik god.

Hvis både du og Driftscentret taler pænt til hinanden, vil det også hjælpe med at få løst de evt. udfordringer, der måtte være, på en god måde.

Du kan hjælpe med at undgå kø på telefonerne

For at du kan komme hurtigst muligt igennem til os på telefonen, vil vi gerne bede om din hjælp.

Vi modtager flere opkald, der drejer sig om emner, som Driftscentret ikke kan hjælpe med. Disse opkald skaber kø på telefonen og gør, at du ikke kan komme hurtigt igennem til os. På den baggrund har vi samlet en række eksempler på henvendelser, som vi ikke kan hjælpe med og skrevet hvad du skal gøre i stedet:

 • Hvorfor skal jeg køre tomkørsel fra X?
  • Svar: Planlægningssystemet optimerer hele tiden på kørslen og det betyder, at vognløbene ændrer sig i løbet af dagen.

 • Kan du lukke mig i morgen/ændre åbningstiden?
  • Svar: Hvis du er chauffør, skal du henvende dig til din vognmand.
  • Svar: hvis du er vognmand, skal lukningen/ændringen registreres via vognmandsportalen.

 • Kan du rette kontaktnummeret på vognen resten af ugen?
  • Svar: Du skal sende en mail til planet@midttrafik.dk med vognløbsnummeret og hvilket telefonnummer der skal stå i stedet.

 • Jeg kan ikke finde adressen, fordi min GPS ikke virker
  • Svar: Du skal kontakte din vognmand eller en kollega. 

 • Jeg tror ikke min pris/afregning er rigtig

Hvornår skal jeg kontakte Driftscentret?

Du skal kontakte Driftscentret:

 • Hvis du er i tvivl
 • Hvis du oplever fejl i køreordren
 • Hvis du har behov for hjælp
 • Hvis du ikke kan finde kunden
 • Hvis kunden ikke vil med
 • Ved enhver form for uheld

Alt sammen er situationer, der drejer sig om kørslens udførsel her og nu.

Hvordan kan du se i køreordren, hvad en turs serviceniveau er?

Når du kører en tur, er det vigtigt, at du ved, hvilket serviceniveau der er på den. Serviceniveauet er den grad af service, som du skal levere for kunden, når du henter/afleverer vedkommende.

Vi har forskellige serviceniveauer afhængigt af, hvilken kørselstype der er tale om. På Extranettet har vi lavet en oversigt over de forskellige serviceniveauer, som vi gerne vil opfordre dig til at kigge igennem. Du kan finde oversigten her.

Sådan kan du genkende, hvilken kørselstype en tur er:

 • Flextur: Der står ’Flextur’ i køreordren
 • Flexbus: Der står enten ’-’ + et tal fx -112 i adresserne eller ’(stoppested)’ i køreordren
 • Plustur: Der står ’(stoppested)’ i køreordren

Hvis der ikke står en af ovenstående i din køreordre, er der tale om en patientbefordring, handicapkørsel eller kommunal kørsel. Her skal du som minimum hente/aflevere ved gadedør i gadeplan, men der kan være tilføjet ekstra service på turen. Hvis der er ekstra service på turen, står det i køreordren.

Du skal fjerne klistermærker med information om mundbind på din bil

Hvis du ikke allerede har fjernet klistermærkerne med information om mundbind på din bil, skal du gøre det nu.

Informationen på klistermærkerne er ikke længere aktuel og det forvirrer kunderne, når klistermærkerne stadig sidder på bilerne.

Du må fortsat gerne selv have mundbind på, men du kan ikke stille krav om, at kunderne har det.

Husk at have en kvitteringsblok i din bil

Du skal altid have en kvitteringsblok liggende i din bil. Du skal bruge kvitteringsblokken, hvis kunderne har betalt kontant og beder om at få en kvittering for turen. Det er din opgave at udfylde kvitteringen med de rigtige oplysninger.

Der kan fås flere blokke ved at skrive til planet@midttrafik.dk, så sørger vi for at sende nogen til dig/jer.

Du kan tilgå Vognløbapp'en (VL app) på to links

u kan tilgå VL app på to links: https://vl.flexdrift.dk/ og https://vl2.flexdrift.dk/.

Du bestemmer selv, hvilket af de to links du bruger, da de fungerer ens.

Hvis det ene link skulle fejle, må du gerne logge på det andet. Hvis du oplever en fejl, må du gerne ringe til Driftscentret og give os besked, så vi kan få det løst.

I VL app kan du se, hvilke ture der er planlagt på dit vognløb i løbet af dagen. Hvis der er nedbrud, så vi ikke kan sende dig information om din næste tur, skal du bruge VL app og kontakte Driftscentret så vi kan aftale, hvilke ture du kører.

Hvad gør du, hvis kunderne spørger dig om Solsikkesnoren eller Demensnålen?

Solsikkesnoren:

Hvis kunderne spørger dig om Solsikkesnoren, kan du oplyse, at de skal købe den her: https://hiddendisabilitiesstore.com/dk/butik.html.

Midttrafik udleverer ikke Solsikkesnoren.

Demensnålen:

Hvis kunderne spørger dig om Demensnålen, kan du oplyse, at de enten skal kontakte demenskoordinatorerne i deres kommune eller på det lokale rådgivnings- og aktivitetscenter. Kunderne kan også læse mere om nålen på demensvenligtdanmark.dk.

Du må ryge på sygehusene, hvis du overholder deres regler

Hvis du skal ryge, når du er ved et sygehus, skal du overholde de regler, der er.

Sygehusene har afmærket bestemte steder på deres grund, hvor det er tilladt at ryge. De afmærkede steder er ofte rygeskure, som du også gerne må bruge.

Vi skal gøre opmærksom på, at du ikke må ryge ved indgangene på sygehusene, medmindre du står i et område, hvor rygning er tilladt fx et rygeskur.

Særligt for Randers Sygehus

Det er ikke tilladt at ryge ved Randers Sygehus og de har ikke afmærkede områder til rygning.

Hvornår kan handicapkunderne bestille kørsel til d. 24. december?

Du kan oplyse følgende til handicapkunder, der spørger, hvornår de kan bestille kørsel til den 24. december:

Hvis kunden er visiteret til handicapkørsel og turen er under 100 km, kan kunden bestille sin tur i perioden fra 16. november til 15. december 2022. Telefonerne er åbne på hverdage mellem kl. 8.00 og 16.00. Telefonnummeret til bestilling af kørsel til d. 24. december er 87 40 83 91.

Hvis kundens tur er over 100 km, gælder der nogle særlige regler for bestillingen, som kunden bl.a. kan læse om på Midttrafiks hjemmeside.

Vi kører kun med Patientbefordring og handicapkørsel d. 24. og 31. december.

Infoark med praktisk information

Vi har i løbet af uge 40 og 41 sendt infoark til alle vores leverandører. Infoarket er målrettet dig som chauffør og/eller vognmand.

På infoarket finder du information om fx kørsel til/fra sygehuse, opkrævning af egenbetaling og hvornår du skal kontakte Driftscentret. Formålet med arket er at hjælpe dig med at gennemføre kørslen på den bedst mulige måde.

Du kan også se infoarket på Extranettet under ’Vejledninger og informationsfilm - Midttrafik’.