Flextrafik nyhedsbrev

Oktober 2023

Nødråb fra RH Gødstrup

RH Gødstrup oplever en udfordring med, at skraldespandene ved hovedindgangen meget hurtigt bliver overfyldt, bl.a. af tomme dunke til sprinklervæske – til trods for at de tømmes dagligt.

I må selvfølgelig gerne bruge skraldespandene, men det vil være en mere hensigtsmæssig affaldshåndtering at bortskaffe dunkene fra sprinklervæske sorteret som plastik, dvs. at tage dem med retur til sortering.

Hvornår kan handicapkunderne bestille kørsel til 24. december?

Du kan oplyse følgende til handicapkunder, der spørger, hvornår de kan bestille kørsel til den 24. december:

Hvis kunden er visiteret til handicapkørsel, og turen er under 100 km, kan kunden bestille sin tur i perioden fra 16. november til 14. december.
Telefonerne er åbne på hverdage mellem kl. 8.00 og 16.00. Telefonnummeret til bestilling af kørsel til 24. december er 87 40 83 91.

Hvis kundens tur er over 100 km, gælder der nogle særlige regler for bestillingen, som kunden bl.a. kan læse om på Midttrafiks hjemmeside.

Vi kører kun med patientbefordring og handicapkørsel den 24. og 31. december.

Hvordan læser du turene, som er bestilt via Rejseplanen?

Flere og flere turer bestilles via Rejseplanen, og det giver nogle udfordringer, især for chaufførerne. Rejseplanen giver nemlig adresserne ud fra et andet kortmateriale end Planet arbejder med, og derfor giver Rejseplanen nogle gange et andet koordinat.

Adresser:

I adressenoteringen står der, hvis det er et stoppested, du skal hente ved og/eller køre til. Der står (Stoppested).

Kørselstype:

I adressenoteringen på afhentningsadressen eller afleveringsadressen står der altid, hvilken type kørsel det er, fx plustur eller flextur.

Er det mellem 2 stoppesteder, er det en Flexbus.

Betaling:

I adressenoteringen står der altid, om turen er betalt samt betalingsmetode. Fx ”Flextrafik betalt”. Her henvises til, at der er betalt, evt. med betalingskort eller via rejsekort (der kan betales med pendlerkort eller pendlerkombi. Typen vil stå der samt rejsekortnr.).

Får du et beløb ud i bilen, skal der betales kontant eller via betalingskort.

Betalingskort i bilen

Med det nye udbud, der startede 1. marts 2023, kom der krav om, at du skal kunne tage imod betaling fra kunderne med betalingskortene VISA eller MasterCard ude i bilen.

Vi får en del henvendelser fra kunder, som er nægtet at betale med de rigtige betalingskort, bl.a. fordi de får at vide, at ”det kan man ikke”, ”det er for besværligt” eller ”jeg kan ikke finde ud af at bruge det”.

Hvis en kunde bliver afvist at betale med betalingskort, udløser det en kvalitetsbrist, som i sidste ende kan udløse en bod. Så hvis du ikke ved, hvordan du bruger betalingskort app’en, så tag en snak med din vognmand.

Hente og aflevere ved gadedør i gadeplan - som minimum

På handicapkørsel og patientbefordring skal du skal hente og aflevere ved gadedør i gadeplan, hvis ikke andet er noteret. 

For samlet overblik over serviceniveauerne på de enkelte kørselsordninger henviser vi til Midttrafiks retningslinjer sidst i dette dokumentet

Afhentningstiden og den tid, kunden skal være klar til

Vi modtager en gang imellem henvendelser fra kunder, som er blevet kontaktet for at blive hentet før den lovede tid.

Det er tilladt at kontakte kunderne om afhentning 5 min. før den lovede tid (den tid du får ud i parentes på opsamlingsadressen i køreordren). Men det er ikke tilladt at afhente kunden før. Det kan virke stressende for nogle kunder at blive kontaktet før tid, og nogle kunder føler sig presset til at være klar, selv om de ikke er det, fordi de er bange for, at bilen så kører igen.

Brug kundernes for- og efternavn, når du henter dem

Hvis du henter kunder i receptioner, forhaller eller andre steder, hvor der er mange personer, kan der være flere personer med det samme fornavn. Brug derfor altid både for- og efternavn, når du henter kunder.

Har du behov for hjælp til at udtale navnet, så sig, at du har brug for hjælp, inden du viser telefonen til den, du ønsker hjælp fra.

Tal langsomt, højt og tydeligt

Mange af vores kunder er ældre og kan fx have nedsat hørelse. Når du taler med kunderne, er det derfor vigtigt, at du sørger for at tale langsomt, højt og tydeligt. Så sikrer vi, at kunderne hører og forstår den information, som du giver til dem.

Hjælp til at finde rundt på AUH

Der findes en, app der hedder ”AUH Find Vej”, som kan hjælpe dig med at finde vej på AUH Skejby og de andre sygehuse i Aarhus under AUH.

Du finder app’en der, hvor du normalt henter app’s.

Husk, at du skal have vinter- eller helårsdæk på din bil

Ifølge kontrakten skal din bil have vinterdæk eller helårsdæk på fra 1. november til 31. marts. Dækkene skal være vinter- eller helårsdæk mærket med enten M+S, et snefnugsymbol eller begge dele. 

Hvis du bliver kaldt til vognkontrol, og du ikke har vinter- eller helårsdæk på din bil, bliver din bil lukket, indtil du har fået de rigtige dæk på.

Telefonstatistik og rettidighed

3. kvartal 2022 (juli – september): .
Antal besvarede kald på vognmandslinjen 25.664
Gennemsnitlig ventetid 53 sekunder
Besvaret inden for 20 sek. 84,2 %
Rettidig afhentning 90,7 % af alle kunder afhentet til tiden
Rettidig aflevering 94,6 % af alle kunder afleveret til tiden