Flextrafik nyhedsbrev

September 2023

Krav til førstehjælpsuddannelse

Alle chauffører/vognmænd, der kører Flextrafik kørsel, skal have gennemført uddannelse i Færdselsrelateret førstehjælp inden for de seneste 2 år.

Den gennemførte uddannelse skal følge Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplan for funktionsuddannelsen Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor, som omfatter:

  • Færdselsrelateret førstehjælp – 4 timer
  • Førstehjælp i hjertestop – 4 timer

Opdateringskursus for den samlede uddannelse skal også følge uddannelsesplanen, der er godkendt af Dansk førstehjælpsråd, som omfatter:

  • Opdatering af Førstehjælp ved hjertestop – 3 timer
  • Særtillæg: Del 2 af Førstehjælp ved ulykker – 1,5 timer
  • Særtillæg: Førstehjælp til bevægelseshæmmede og ældre i Flextrafik – 0,5 time

Kurset hedder: Opdatering af førstehjælp for Flextrafik og taxachauffører.

Du skal altid medbringe dit kursusbevis, når du kører for Flextrafik.

Brug ikke private indkørsler som vendeplads

Vi har modtaget flere klager over, at Flextrafik vogne bruger private indkørsler, når de skal vende bilen.

Klagerne kommer fra borgere, der ikke bruger Flextrafik, men blot er nabo til en, der gør. Undgå at bruge private indkørsler, når du vender bilen.

Selefritagelse og retningslinjer

Kunder med selefritagelse skal altid henvises til forsædet.

Kravet om, at selefritagede kunder skal sidde på forsædet, gælder for alle uanset hjælpemiddel.

For visiterede selefritagede kunder er forsædeplacering obligatorisk, og det er kommune/region, der foretager visiteringen.

For ikke visiterede (flextur/plustur/flexbus) selefritagede kunder gælder, at der skal henvises til forsædet. Er forsædet optaget, skal kunden oplyses om, at turen ikke kan gennemføres, og turen meldes forgæves hos Midttrafiks Driftscenter.

  • Kørestolsbrugere skal ved egen hjælp kunne flytte sig fra kørestol til forsæde. Kan kunden ikke flytte sig til forsæde, skal kunden oplyses om, at turen ikke kan gennemføres, og turen meldes forgæves hos Midttrafiks Driftscenter. 
  • Chaufføren skal ikke bede om at se kundens fritagelseserklæring, men skal blot følge proceduren, hvis kunden oplyser, at han/hun er selefritaget.

Vi kører fortsat med Covid-19 smittede i almindelige biler

Alle berettigede patienter kan køre med Flextrafik, og vi får ikke besked om, at en patient evt. er positiv-testet.

Hvis folk er meget syge, er anbefalingen, ligesom ved andre luftvejsinfektioner som influenza mv., at man bliver hjemme. 

Det anbefales, at patienter der evt. er positiv-testet, fortsat bruger mundbind under transporten.

Parkering ved indgangene ved AUH Skejby

Der er lavet ny skiltning ved indgangene, som betyder, at almindelige borgere kun må af- og pålæsse ved indgangene. Der arbejdes på at få regler og skiltning til at passe sammen. Vi har presset på for at få skiltning som fx på Randers og Gødstrup sygehus, som giver bedre mulighed for aflevering og afhentning af patienter, også når der er servicerejser. AUH arbejder på at få leverancer af varer, pårørende mv. væk fra indgangene, så der bliver plads til patientbefordringen.

Men det betyder også. at Flextrafik bilerne ikke skal holde pause ved indgangene. så der spærres for kollegerne. Apcoa (parkeringsselskabet) ved, at det er patientbefordringen, der skal være der, så længe der parkeres lovligt i båse, skiltningen er korrekt mv.

Vi håber, at I fortsat vil hjælpe til med at få det til at glide, som I har gjort indtil nu. Hvis der er fyldt ved indgang J, så benyt alternativt indgang K og meld ind, hvis det koster ekstra minutter.

Parkering ved hovedindgangen Regionshospitalet Randers

Der er lavet aftale med Q-Park om, at skiltene ændres hurtigst muligt, så det fremadrettet bliver muligt at parkere i 30 minutter for at aflevere og hente patienter.

En forudsætning for ændringen er, at chaufførerne husker at stille P-skiven, når de stiller bilen. Det er allerede et krav i dag, men Q-Park fortæller os, at det ikke er alle chauffører, der er lige gode til at huske det. Der vil blive opkrævet parkeringsafgift ved manglende P-skive.

Det er også en forudsætning, at pladserne IKKE bruges til at holde pauser.

Parkering ved hovedindgangen Regionshospitalet Gødstrup

Da der nu kører en regionalbus ned til hovedindgangen, skal vi henstille til, at der ikke parkeres i 2. række, d.v.s. uden på de biler, der holder i båsene, da man så holder i vejen for bussen og dermed forsinker den.

Åbent hospital 3. september 2023

Regionshospitalet Gødstrup holder åbent hospital 3. september 2023 kl. 10.00 – 15.30. Det kan give ekstra trafik i området.

Husk at tilmelde dig ved vognløbsstart

Du skal altid tilmelde dig ved vognløbsstart, også selvom du kan se i VL-app’en/vognmandsportalen, at der ikke ligger kørsel lige efter start. Hvis ikke du tilmelder dig, går vognløbet i alarm i Driftscentret. Det betyder, at vi skal kontakte dig for at sikre os, at vognen er åben, hvis der skulle komme kørsel, så kunderne ikke hentes for sent.

Pausen skal holdes på den adresse, den er planlagt til

Flere chauffører kører til hjemzonen i stedet for at afholde pausen på den adresse, pausen er planlagt til. Det betyder ofte forsinkelser for efterfølgende ture, da vognen ikke kan nå at køre frem i tide.

Planet planlægger i forhold til den adresse, der er planlagt pause på, så pausen skal holdes maksimalt op til 1 km fra den planlagte adresse.

Ekstra bagage og hjælpemidler ifm. patientbefordring

Vi oplever jævnligt, at patienter der udskrives, skal have flere hjælpemidler og megen anden bagage med hjem. Det bestilles ofte uden ekstra tid. Hvis du "bare" går i gang, så løber tiden, og næste tur kan blive forsinket.

Ring til driftscenteret inden du tager fat, så finder vi ud af, om du skal have det hele med.