Valget afgør ansvar for blå busser

Står det til den nuværende regering skal ansvaret for de blå busser, lokalbanerne og Letbanen overgå til kommunerne. Hvad betyder det for Midttrafiks rolle i fremtiden?

Midttrafik og de øvrige trafikselskaber i Danmarks rolle kom i spil, da regeringen fremlagde forslag til en ny sundhedsreform i januar. Dengang bidrog Midttrafik og TiD med en række opmærksomhedspunkter til udspillet inden en eventuel vedtagelse. Midttrafik rejste blandt andet ønske om en tydeliggørelse af ansvaret for finansiering og planlægning af de regionale ruter på et møde hos TRM 29. januar 2019. Læs artikel fra februar-udgaven af Nyt fra Midttrafik. 

Nu har regeringen og Dansk Folkeparti indgået aftale om en sundhedsreform, der overdrager ansvaret for den samlede kollektive trafik til kommunerne. Aftalen skal forenkle organiseringen af den lokale og regionale trafik, så beslutningerne kan træffes tættere på borgerne. Om aftalen realiseres, afhænger af om blå blok fortsat har et flertal efter det kommende folketingsvalg.

Træder aftalen i kraft betyder det følgende for Midttrafik:

  • Midttrafik bliver videreført som trafikselskab i de samme geografiske områder som i dag. 
  • Region Midtjylland udtræder af kollektiv trafik. Ansvaret for de regionale busser og Lemvigbanen overgår til kommunerne. 
  • Aarhus Kommune overtager det fulde ejerskab af Letbanen. 
  • Region Midtjyllands fulde tilskud til bus og letbanetrafik videreføres til kommunerne og øremærkes til den regionale trafik.
  • Region Midtjyllands tilskud til Lemvigbanen fra staten bliver tilført direkte til Midttrafik. 
  • Lemvigbanen skal finansieres af passagerindtægter og direkte statslige tilskud til privatbanetrafik. 
  • Midttrafiks bestyrelse fastlægger omfanget af den regionale trafik og Lemvigbanen. 
  • Kommunalbestyrelserne skal udpege syv medlemmer til Midttrafiks bestyrelse. Heraf går to pladser til Aarhus Kommune.

Midttrafik afventer resultatet af folketingsvalget, der skal afholdes senest 17. juni 2019, men vil fortsætte arbejdet med at styrke kundernes tilfredshed med kollektiv trafik, uanset eventuelle ændringer i ejerforholdet.