Region Midtjyllands besparelser

Mindre buskørsel og mere flexturkørsel er overordnet løsningen, når Region Midtjylland stopper finansieringen helt eller delvist af en række regionale ruter i 2019.  Midttrafik skal planlægge og implementere kommunernes bestilling. Samtidig skal kunderne informeres løbende.

Nye og alternative transportløsninger
Kommunernes bestillinger til Midttrafik tikkede ind før jul. Gennemgående for bestillingerne er hensynet til de kunder, der skal bringes til og fra skoler og uddannelsesinstitutioner. Kommunerne har valgt at overtage finansiering af flere af de besparede ruter/strækninger, men med færre afgange, der typisk vil blive kørt morgen og eftermiddag. Flere ruter bliver suppleret eller overtaget af Flexbus eller Flextur. Andre ruter bliver nedlagt, fordi der enten kører tog eller andre busruter på strækningen. Region Midtjylland har valgt fortsat at finansiere enkelte uddannelsesruter helt eller delvist. Samlet set overtager kommunerne cirka 55.000 køreplantimer af de 120.000 køreplantimer og 23 af de 46 kontraktbusser, som Region Midtjylland stopper finansieringen af. Midttrafik forventer, at kunderne vil reagere på det betydeligt ændrede serviceniveau, men kan ikke ændre situationen, da det er ejernes beslutninger.

Kundeinformation
Midttrafik har samlet alle informationer om den enkelte rute i en overskuelig liste på en informationsside for Region Midtjyllands besparelser på midttrafik.dk. Alle kunder, der henvender sig til Midttrafik omkring besparelserne, vil blive henvist til informationssiden eller blive informeret ud fra denne oversigt. Siden er tænkt som en service til kunderne og et værktøj for de medarbejdere, der besvarer kundehenvendelser. Den giver samtidig Midttrafik arbejdsro til planlægning og implementering af kommunernes bestillinger. For den interesserede læser er det også muligt at læse om ansvar og roller, historik og implementerings-proces.

Planlægning- og implementeringsproces
I perioden januar til april 2019 vil Midttrafik gennemføre detailplanlægningen af kommunernes bestillinger. De lokale busselskaber bliver inddraget med henblik på, at løsningerne bliver driftssikre. Der bliver udarbejdet konkrete løsninger i Midttrafiks planlægningssystem, så de endelige køreplaner bliver leveret til busselskaber inden for den aftalte frist.

Midttrafik skal desuden forhandle kompensation med de busselskaber, der bliver berørt af reduktioner i kørsel, der ligger ud over det, vi må i forhold til indgåede kontrakter. Region Midtjylland finansierer denne udgift.

På grund af de regionale besparelser og den sene bestilling fra kommunerne bliver der ikke gennemført borgerinddragelse og offentlige høringer af køreplanerne. Dette indgår normalt i køreplansprocessen, men udgår i 2019, da Midttrafik er nødt til at prioritere i de normale aktiviteter for at kunne levere planlægning og implementering af de nye alternative transportløsninger til køreplanskiftet 30. juni 2019. 

I løbet af april 2019 bliver de endelige køreplaner offentliggjort på midttrafik.dk i takt med, at kommunerne godkender dem administrativt. Kunderne kan finde link til de endelige køreplaner på informationssiden eller under køreplaner på midttrafik.dk

I maj og juni 2019 bliver køreplanerne klargjort i systemerne, så afregningen til busselskaberne kan ske korrekt. De nye køreplansdata bliver opdateret på rejseplanen, rejsekortet, elektroniske afgangstavler, Midttrafik live og øvrige digitale medier. I forbindelse med opsætning af stoppestedstavler inden køreplanskiftet, er der også her behov for at prioritere opgaverne.

Derfor bliver der udskrevet og opsat stoppestedstavler for bybusser i bybusbyerne, men ikke for lokale og regionale ruter. Her bliver de gamle køreplaner fjernet fra standerne og erstattet med en henvisning til opdateret køreplaninformation på midttrafik.dk, rejseplanen.dk eller Midttrafik live.

De nye køreplaner træder i kraft 30. juni 2019.

Efter sommerferien skal Midttrafik i gang med at lave planer for håndtering af kommende opgaver. En række kommuner har bestilt en samlet gennemgang af deres kollektive trafik efter de regionale besparelser, som skal munde ud i områdebaserede trafikplaner. Da det kræver analyser og megen planlægning, er det ikke muligt at færdiggøre for alle kommuner frem til køreplanskiftet i 2020. Kommunaldirektørnetværket skal hjælpe Midttrafik med koordinering af dette.

Endelig skal Midttrafik have lavet en plan for besparelser i egen organisation og ydelser, som tilgodeser Region Midtjyllands krav om besparelser, samtidig med at Midttrafik skal løse en række nye planlægningsopgaver på tilfredsstillende vis.