Tid til at trykke hånd

Der var enighed omkring bordet, da Midttrafik, 3F og Dansk PersonTransport mødtes hos Midttrafik 10. maj 2019 for at diskutere bussernes køretider i forhold til chaufførernes arbejdsvilkår på baggrund af 3F’s kampagne ”Tid til at trykke stop”.

Humor og alvor gik hånd i hånd, da 130 chauffører indtog trapperne ude foran Midttrafiks hovedkontor i Højbjerg. Med kampråbet ”Tid til at trykke stop” og den John Mogensen-inspirerede slagsang ”Der er noget galt i Jylland, rutebussen kører helt ad helvede til” understregede chaufførerne deres utilfredshed med stramme køreplaner og manglende pauser.

Inde i et af Midttrafiks mødelokaler var Midttrafik, fagforeningen 3F og busselskabernes brancheforening Dansk PersonTransport samlet omkring samme dagsorden. Parterne drøftede forbedringsmuligheder for samarbejdet omkring planlægning af køreplaner i Midtjylland. Dialogen var positiv og løsningsorienteret med en indbyrdes forståelse for hinandens udfordringer.

Midttrafik har ansvaret for, at køretiderne bliver overholdt i de midtjyske busser. Realtidssystemet viser, at der generelt er tilstrækkelig køretid, men der er udfordringer i myldretiden på bestemte strækninger.

Busselskaberne har ansvar for chaufførvagter og overenskomst. Midttrafik inddrager allerede i dag busselskaberne i arbejdet med køreplaner og medtager fx chaufførernes input i køreplanlægningen.

Forbedringer til arbejdsgangen
På mødet blev parterne enige om en række konkrete tiltag, der skal forbedre arbejdet med bussernes køretider:

  • Midttrafik stiller sit IT-planlægningsværktøj til rådighed for busselskaberne, så de kan følge de data, der bliver registreret om køreplaner og faktiske køretider.
  • En bedre løbende dialog om køreplaner, fremkommelighed og køretider, så Midttrafik har et solidt grundlag for en bedre køreplanlægning. Det gælder både for de nødvendige løbende justeringer og for den årlige tilpasning af ruter og køretider i forbindelse med køreplanskiftet.
  • Midttrafik, 3F og DanskPerson Transport skal i fællesskab udvikle et digitalt værktøj, der skal gøre det lettere for buschaufførerne at indberette de problemer og behov for justeringer, som de oplever i deres dagligdag på ruten.
  • Midttrafiks kursusprogram Fly High bliver udviklet, så chaufførerne får et større indblik i køreplanlægningsprocessen og dermed bedre kan bidrage med deres erfaringer.

Realistiske køreplaner er i alles interesse
Tilbage på trappen var der fortsat god stemning. Midttrafik serverede kaffe og kage til de fremmødte chauffører, mens der blev holdt møde. Efter mødet kom mødedeltagerne ud på trappen og Midttrafiks direktør Jens Erik Sørensen holdte en kort tale, hvor han udtrykte sin tilfredshed med det konstruktive møde og det fortsatte samarbejde. Samtidig understregede han over for chaufførerne, at Midttrafik i allerhøjeste grad har en interesse i, at køreplanerne afspejler virkeligheden. Er køreplanerne ikke troværdige, er det en dårlig oplevelse for både chauffører og kunder med det resultat, at kunderne fravælger den kollektive trafik.

Fremkommelighed
Vejarbejde og lange bilkøer er som oftest syndere, når bussen ikke kan overholde sine køretider. Derfor er fremkommelighedsproblemer et vigtigt fokusområde i den trafikplan for 2019-2022, som Midttrafik har til høring hos kommunerne og Region Midtjylland lige nu. Midttrafik ønsker at samarbejde med en kommune omkring et fremkommelighedsprojekt, hvor problemerne bliver analyseret og forskellige værktøjer bliver afprøvet. Målet er, at projektet kan danne basis for fremkommelighedsprojekter i andre byer.

Tid til at trykke stop
Siden oktober 2018 har chauffører i hele landet samlet sig med en appel om, at bussernes køreplaner skal give plads til chaufførpauser og mindre stress. Det er fagforeningen 3F, der står bag den landsdækkende kampagne ”Tid til at trykke stop”. Læs også artiklen fra november-udgaven: Tid til at trykke stop