Hvordan får vi tilfredse unge kunder?

Passagerpulsen har undersøgt, hvad de unge forventer af kollektiv trafik. Frihed, tryghed og kontrol svarer de unge i en nylig afholdt undersøgelse blandt de 15 til 29-årige. Midttrafik gør status på nuværende og kommende indsatser for at få flere tilfredse ”unge” kunder.

De unge er mere utilfredse end andre aldersgrupper, lyder en overskrift i Passagerpulsens undersøgelse fra september 2018 af 15 til 29-åriges adfærd og holdninger til kollektiv transport .

Undersøgelsen viser, at det generelt er de 15 til 17-årige, der er mest utilfredse, men også de 18 til 29-årige er mere utilfredse end de ældre kundegrupper. Sammenholdt med at de unge udgør den største kundegruppe i kollektiv trafik - cirka 50 % i Midttrafik – er det værd at lytte til de unges stemme.

Passagerpulsens undersøgelse: Unge og kollektiv transport

Midttrafik arbejder løbende med optimering af kundeoplevelsen. Med udgangspunkt i Passagerpulsens undersøgelse sætter vi fokus på tiltag, der kan gøre de unge mere tilfredse med kollektiv trafik i Midttrafik.

FRIHED

Midttrafik tilbyder:

Midttrafik app
Frihed i form af Midttrafik app. Med betalingsapp’en har de unge altid en billet i lommen og kan frit vælge den billettype, der passer dem bedst; enkeltbillet, klippekort eller pendlerkort. Midttrafik app tegner sig for den største omsætning, fordelt på Midttrafiks billetmedier og forventes at omsætte for 195 mio. kr. i 2018. 70 % af kunderne betaler med MobilePay.

Tilpassede køreplaner
Sammenhæng, rettidighed og hurtige forbindelser er målsætninger, når Midttrafik jonglerer med kundebehov, ringetider, buskapaciteter og økonomi ved den årlige køreplanlægning. Især unges vej til uddannelse bliver prioriteret, men puslespillet går ikke altid op til alles fordel. Ofte er der uddannelsesinstitutioner i begge ender af en busrute, hvilket gør det svært at placere brikkerne til alles tilfredshed. Nogle gange kræver det en særlig indsats fra kommune, busselskab og Midttrafik for at imødekomme uddannelsesinstitutionernes ønsker.

Et eksempel er i Horsens, hvor interesserede ungdomsuddannelser afholder møde med Horsens Kommune og Midttrafik med det formål at afdække elevers rejsebehov til og fra ungdomsuddannelserne. Eller i Silkeborg, hvor et samarbejde mellem uddannelsesinstitutioners elever og ledelse, busselskab, kommune og Midttrafik resulterede i en ændring af køreplanen, der tilgodeså de unges behov.

Bus til tiden
Midttrafik følger konsekvent op på alle kundehenvendelser og indberetninger fra busselskaberne omkring forsinkede busser i forsøget på at levere bus til tiden. Busserne bliver ofte forsinkede på grund af udefrakommende faktorer, som ulykker, vejarbejde og myldretidstrafik. Her kan Midttrafiks information via app'en Midttrafik live eller trafikinfo på midtrafik.dk hjælpe kunden på vej med andre muligheder.

Et tæt samarbejde mellem kommune, busselskab og Midttrafik kan være med til at afhjælpe forsinkelser.

Mobilitet
Frihed er også at kunne bruge flere forskellige transportformer, og de digitale løsninger gør det lettere at shoppe mellem forskellige transporttilbud, fx er der mulighed for at få Flextur på rejseplanen, hvis den enkelte kommune ønsker det. Stoppestedernes indretning med fx tilstrækkelig cykelparkering og ordentlige adgangsforhold er også et skridt mod større mobilitet. Både de digitale forhold, de fysiske faciliteter og den kollektive trafiks sammenhæng med andre transportformer indgår i Midttrafiks nye mobilitetspolitik, som danner grundlag for samarbejdet med kommuner og region omkring mobilitet. 

Aften og nat
At aften- og nattilbuddet ikke tilfredsstiller de unges behov, er en konsekvens af, at kørslen til og fra uddannelse bliver prioriteret. Det er ikke muligt inden for den økonomiske ramme at tilbyde mere aften- og natkørsel. Samtidig er efterspørgslen begrænset nogle steder i regionen. Et forsøg med en helårsnatbus mellem Hedensted og Juelsminde lukkede ned på grund af få kunder.

Flextur kan være et godt alternativ, når de unge skal ud om aftenen. I Skanderborg Kommune kan unge bruge deres Ungdomskort til rejser med Flextur inden for kommunegrænsen om aftenen. Syddjurs Kommune har planer om at tilbyde en lignende ordning.

KONTROL

Midttrafik tilbyder:

Kontrol med kollektiv trafik er også kontrol over eget liv, fordi kollektiv trafik er så vigtig en del af et ungeliv. Midttrafik live er et alternativ til rejseplanen i Midttrafiks område. App’en viser kunderne, hvor bussen er lige nu. Kunden kan søge på sit stoppested eller på sin bus og få resultatet vist på sin telefon – hurtigt og nemt.

Og Midttrafik live bliver endnu bedre. En forbedring af både navigation og søgning på busser og stoppesteder er under udvikling, sammen med muligheden for at skifte frem og tilbage mellem Midttrafik live og Midttrafik app, hvor kunderne kan købe billetter.

Netop nu kører Midttrafik en kampagne med det formål at øge kendskabet til Midttrafik live og give endnu flere unge mulighed for kontrol. Du kan læse mere om Midttrafik live i artiklen: Øhhh… hvor bliver bus 11 af?

TRYGHED

Midttrafik tilbyder:

Billetter
Unge i Midttrafik kan købe Ungdomskort, hvis de går på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. Rejser de unge inden for samme prisområde, kan de rejse frit med bus og tog, så længe de kan fremvise deres Ungdomskort. Ungdomskort tilbydes i dag som et pap-kort, men Midttrafik arbejder på, at det i fremtiden bliver tilbudt både på Midttrafik app og rejsekort.

Med Midttrafik app er der frit valg på hylderne. De unge kan købe enkeltbilletter og klippekort helt uden bindinger og et pendlerkort, hvor de binder sig for 30 dage mod at få et billigere produkt. Alt kan ordnes på telefonen, hvis de unge vælger at betale med MobilePay.

Rejsekort giver ingen særlig unge-rabat i Midttrafik, men de unge kan rejse billigere, hvis de rejser ofte og uden for myldretiden. Betaling fungerer enten ved optankning af penge på rejsekortet (beløb er til rådighed efter 5-24 timer) eller en tank-op-aftale, hvor pengene trækkes automatisk. Med en tank-op-aftale kan det være svært at holde styr på økonomien for de unge. Her er bedste alternativ et pendlerkort som rejsekort.

Som det er nu, kan unge ikke købe billige billetter uden nogen form for binding.

 

Information under rejsen
Det er tryghed for de unge, at de har kontrol over, hvor langt bussen er, og om den ankommer til tiden. I flere bybusbyer er der infoskærme i busserne, som giver de unge den ønskede rejseinformation. De unge kan også finde bussens placering og ankomsttid på egne telefoner i form af rejseplanen eller Midttrafik live. Hvis Midttrafiks forsøg med USB-stik falder heldigt ud, vil der blive etableret USB-stik i alle busser, og de unge kan se rejseinformation på egen skærm, uden at den går i sort på grund af manglende strøm.

Realtid
Alle Midttrafiks busser har installeret realtid. Udover at levere data til rejseplanen og Midttrafik live, er realtid et vigtigt redskab til at lave bedre køreplaner. Køreplanlæggerne får et bedre overblik over køretider og ruteforløb, og kan ramme bussens ankomst ved et givent stoppested mere præcist.

Glipper det alligevel med bus til tiden, giver realtid den nødvendige dokumentation, der gør det muligt for kundeservicemedarbejderen at godkende en rejsegaranti, når kunden ringer. Ofte føler de unge sig utrygge ved at bestille en taxa, fordi de er bange for, at de ikke får refunderet deres udlæg af rejsegarantien. Med en forhåndsgodkendelse af rejsegarantien kan de unge trygt bestille en taxa, hvis bussen er forsinket mere end 20 minutter.

Fik du læst artiklen? En rejsegaranti, du kan stole på

Klima
Adspurgt spiller klima ikke den store rolle, når de unge vælger transportform. Alligevel betyder klima og miljø, og det at mindske sit CO2-aftryk, noget for de unges selvbevidsthed. Miljøvenlige alternativer til diesel-busserne vinder frem hos kommunerne i Midttrafik. Med gasbusser i flere kommuner, en el-dreven letbane og brintbusser på vej til Herning, er der mange gode historier at fortælle. De unge er fremtidens kunder, og vi skal bekræfte dem i, at kollektiv trafik er et godt valg.

Listen med unges ønsker og forventninger er lang. Midttrafik skal fortsat udvikle og forbedre produkter og services, som kan indfri eksisterende og kommende behov fra de unge. Midttrafik er igang med at samle unge til et testpanel omkring udvikling af digitale produkter.

Har artiklen givet dig lyst til arbejde mere med unge og kollektiv trafik, er du velkommen til at kontakte Midttrafik for mere information om nuværende og kommende tiltag i arbejdet med at få flere tilfredse unge kunder.