Budget for 2015 - bestillerfordelt februar

På mødet 6. februar besluttede Midttrafiks bestyrelse, at der er behov for ekstra investeringer i rejsekortudstyr, som følge af at flere af Midttrafiks bestillere har foretaget ekstrabestillinger af udstyr, samt at der løbende sker udskiftninger af busser ved kontraktskifte.

Med ekstrabestillingerne bliver der opbygget et lager, der kan imødekomme bestillernes ekstrabestillinger uden leveringstid og fungere som et stødpudelager i forbindelse med busudskiftninger. Merudgifterne  til bestillerne til etablering af lageret er på 2,9 mio. kr. og skal lægges oveni det budget,  der blev godkendt på samme bestyrelsesmøde. Merudgiften er indarbejdet i de bestillerfordelte opgørelser nedenfor.

Farvrskov - budget 2015
Hedensted - budget 2015
Herning - budget 2015
Holstebro - budget 2015
Horsens - budget 2015
Ikast-Brande - budget 2015
Lemvig - budget 2015
Norddjurs - budget 2015
Odder - budget 2015
Randers - budget 2015
Ringkøbing-Skjern - budget 2015
Samsø - budget 2015
Silkeborg - budget 2015
Skanderborg - budget 2015
Skive - budget 2015
Struer - budget 2015
Syddjurs - budget 2015
Viborg - budget 2015
Aarhus - budget 2015
Region Midtjylland - budget 2015
NT - budget 2015
Fynbus - budget 2015
Sydtrafik - budget 2015