Budget

headline here
Budget 2020

Budgetprocessen:

  • 14/6 Afsendelse af budget til administrativ høring
  • 12/8 Deadline for administrative høringssvar 
  • 18/9 Afsendelse af budget til politisk høring
  • 31/10 Deadline for politiske høringssvar
  • 13/12 Godkendelse af budget 2020

 

Budget for 2019 - Politisk høring (svarfrist 31. oktober)