Budget for 2015 – revideret februar

På mødet 6. februar besluttede Midttrafiks bestyrelse, at  der er behov for ekstra investeringer i rejsekortudstyr, som følge af at flere af Midttrafiks bestillere har foretaget ekstrabestillinger af udstyr samt, at der løbende sker udskiftninger af busser ved kontraktskifte. Med ekstrabestillingerne bliver der opbygget et lager, der kan imødekomme bestillernes ekstrabestillinger uden leveringstid og fungere som et stødpudelager i forbindelse med busudskiftninger.

Merudgifterne  til bestillerne til etablering af lageret er på 2,9 mio. kr. og skal lægges oveni det budget, der blev godkendt på samme bestyrelsesmøde som ligger i nedenstående link. Merudgiften er indarbejdet i de bestillerfordelte opgørelser

Budget for 2015 - revideret februar