Høringer

Midttrafik har ingen aktive høringer. 

Høringssvar afgivet i forbindelse med høringen 5.-18. januar 2022 vil blives sagsbehandlet og de endelige beslutninger vil fremgå af køreplanerne der offentliggøres i begyndelsen af maj 2022. 

Vil du abonnere på nyt om høringer fra Midttrafik?

Nyhedsbrevet ”Nyt om høringer fra Midttrafik” opdaterer dig på den nyeste information fra Midttrafik om høringer af køreplaner i de 18 kommuner i Region Midtjylland samt høringer der vedrører den regionale trafik.

Du vil blive informeret om høringerne en-to gange årligt.

Tilmeld dig nyhedsbrevet her