Høringer

Der er i øjeblikket ingen aktive høringer. 

Høringssvar der er sendt ind i forbindelse med høring af køreplaner - herunder til Trafikplan Silkeborg og Kollektiv Trafikplan Favrskov, vil nu indgå i den politiske behandling af køreplaner i kommuner og Region. Midttrafik svarer ikke direkte på henvendelser i forbindelse med høringen, men alle henvendelser vil blive kategoriseret og vurderet i høringsbehandlingen. 

Resultatet af høringerne vil blive offentliggjort på Midttrafiks hjemmeside under de enkelte ruter i begyndelsen af maj 2021. 

Vil du abonnere på nyt om høringer fra Midttrafik?

Nyhedsbrevet ”Nyt om høringer fra Midttrafik” opdaterer dig på den nyeste information fra Midttrafik om høringer af køreplaner i de 18 kommuner i Region Midtjylland samt høringer der vedrører den regionale trafik.

Du vil blive informeret om høringerne en-to gange årligt.

Tilmeld dig nyhedsbrevet her