Høringer


Midttrafiks høring af køreplaner med væsentlige ændringer er netop afsluttet. Midttrafik behandler nu alle høringssvar og vurderer mulighederne for justeringer. Kommuner og Region Midtjylland modtager Midttrafiks sagsbehandling på de pågældende ruter og træffer herefter den endelige beslutning om ændringerne. 

De endelige køreplaner offentliggøres i løbet af maj 2024 og træder i kraft fra 30. juni 2024.

Vil du abonnere på nyt om høringer fra Midttrafik?

Nyhedsbrevet ”Nyt om høringer fra Midttrafik” opdaterer dig på den nyeste information fra Midttrafik om høringer af køreplaner i de 18 kommuner i Region Midtjylland samt høringer der vedrører den regionale trafik.

Du vil blive informeret om høringerne en-to gange årligt.