Har du brug for hjælp?

Vi sidder klar i kundeservice til at hjælpe dig.

Tlf. 70 210 230 (Alle dage 7.00 - 19.00)

Skriv til os eller chat med os

Herning

Få indflydelse på et kommende bybusnet gældende fra den 30. juni 2019

Herning Kommune og Midttrafik vil gerne høre din mening om forslag til et ændret bybusnet i Herning i en offentlig høring, der løber fra 5. – 25. marts 2018 på her på siden. Du får mulighed for at kommentere på forslagene inden de endelig besluttes. Se forslag til det nye bybusnet nederst på denne side eller på midttrafik.dk/horinger

Herning bybusser kører efter særlig feriekøreplan i perioderne:

  • 26/6 - 4/8 2017
  • 27/12 - 29/12 2017
  • 11/5 2018

Feriekøreplanen findes efter den ordinære køreplan.

1BGullestrup via Brorsonsvej

2AGjellerup

5Hammerum via Birk Centerpark

8BTjørring via Fuglsang Sø

9BTingvej og Lillelundvej

101Uddannelsessteder

102Uddannelsessteder (Gullestrupvej - HP Hansens Vej - Nørregade)

00Samlet bybuskøreplan Herning

Vent venligst

-Gødstrup

Vent venligst

Busbetjeningen til Regionshospitalet i Gødstrup foretages af rute 150 (Herning – Vildbjerg-Ørnhøj), som omlægges til bybuslignende kørsel mellem Herning og Skibbild/Nøvling, via Gødstrup, med én afgang i timen. Der suppleres med ekstra afgange Herning-Vildbjerg-(Ørnhøj) i myldretid, også her via Gødstrup.

I Herning kører bussen forbi flere uddannelsessteder, arbejdspladser og institutioner, herunder SOSU-skolen og HF/VUC på Gullestrupvej. Sportscenter Herning betjenes fra Brændgårdvej. FuglsangSø Centret betjenes fra Vesterholmvej.

Toget og rute 150 skaber tilsammen tre afgange i timen mellem Herning Station og Gødstrup

Bussen vil køre Dalgasgade, Møllegade, Brændgårdvej, Vesterholmvej, Rosenholmvej, Gilmosevej, Tjørring hovedgade, Vildbjergvej, Hospitalet og videre mod Skibbild/Nøvling.

Busserne på rute 150 ønskes ændret til busser med lav indstigning, da de i dag er med trin.

Linjekort høring Herning marts 2018 (PDF)

-Tjørring

Vent venligst

Bybussen kører direkte mellem Herning Station og Tjørring via Kousgaards Plads, Torvet, Vestergade og Holstebrovej på alle afgange lige som linje 8A gør på nuværende tidspunkt. Kørslen i Tjørring ændres så bybussen én gang i timen kører via den østlige del af Tjørring (Knuthenborgvej, Rosenholmvej og den nordlige del af Tjørring) og retur via den vestlige del (Bytoften og Tjelevej) samt én gang i timen den modsatte vej rundt. Det betyder at alle i Tjørring fremover får mulighed for at komme hurtigt og direkte ud/hjem én gang i timen, samlet fortsat to afgange i timen.

Ruten giver mulighed for interne rejser i Tjørring. Der er betjening af Bo- og aktivitetscenteret på Bytoften og Rosenholm på Rosenholmvej.

Betjeningen af Tjørring bliver suppleret af rute 150 (Herning – Gødstrup – Nøvling – Vildbjerg-Ørnhøj) og regionalrute 12 (Herning-Holstebro).

Bybussen vil køre Kousgaards Plads, Torvet, Vestergade og Holstebrovej, Knuthenborgvej, Rosenholmvej, Østerbyvej, Baunevej, Stenhøjen, Højgårdvej, Tjørring Hovedgade, Bytoften, Tjelevej og modsat hver anden gang i Tjørring.

Linjekort høring Herning marts 2018 (PDF)

-Gullestrup

Vent venligst

Gældende rute fastholdes, dog med kun én linjevariant, som svarer til gældende linje 1A, der køres via Gl. Landevej og H.P. Hansens Vej, så Butikstorvet betjenes.
Aktiv Centret (Brorsonsvej 12) betjenes fra Fruehøjvej. Sportscenter Herning betjenes fra Brændgårdvej.

Kunder til HF/VUC og SOSU-skolen henvises til uddannelsesbusserne og rute 150 (Herning–Vildbjerg-Ørnhøj), som kører via Gullestrupvej.

Bybussen vil køre Kousgaards Plads, Torvet, Møllegade, Gl. Landevej, Fruehøjvej, H.P. Hansens Vej/Butikstorv og Brændgårdvej, Gullestrupvej, Revlingens Kvarter, Lyngens Kvarter.

Linjekort høring Herning marts 2018 (PDF)

-Lillelundvej / Holmparken

Vent venligst

Området vil fremover blive betjent af én linje, der kører samme vej ud og hjem. Holmparken betjenes fremover altid fra krydset Viborgvej/Lillelundvej. Bussen kører via Kousgaards Plads, Nørregade og Viborgvej. Denne bybuslinje betjener også arbejdspladserne og uddannelsesstederne i området.

Betjeningen af Tre Birke sker i samarbejde med institutionen.

For flere forbindelser fra Viborgvej henvises der til regionalrute 13 (Herning-Skive) og 53 (Herning-Viborg), der kører via Sjællandsgade til/fra Herning Station.

Bybussen vil køre Kousgaards Plads, Nørregade, Viborgvej, Lillelundvej, (Vesterholmvej) og Allingevej.

Linjekort høring Herning marts 2018 (PDF)

-Gjellerup

Vent venligst

Gjellerup betjenes fremover altid af den samme linje, der kører direkte mellem Herning Station og K. Møllersvej via Østergade, Silkeborgvej, Industrivej Syd. Betjeningen af selve Gjellerup ændres. Én gang i timen kører bybussen først via den østlige del af Gjellerup (Tolstedvej, Nørre Lindbjerg, Nørre Torp og Vestertorp) og retur via den vestlige del (Klokkekildevej, Tolstedvej og K. Møllersvej) samt én gang i timen den modsatte vej rundt. Det betyder at alle i Gjellerup fremover vil få en direkte forbindelse til/fra Herning Station og en mulighed den modsatte vej. Det bliver også muligt at rejse internt i Gjellerup.

Plejehjemmet Toftebo, Agroskolen og Hammerum Fri- og Efterskole betjenes fra stoppestedet ved K. Møllers vej.

Bybussen vil køre via Østergade, Silkeborgvej, Industrivej Syd, Hammerum Hovedgade, K. Møllers vej, Tolstedvej, Klokkekildvej, Kirkebyvej, Virkelyst, Vestertorp, Nøretorp, Nørre Lindbjergvej, Frølundvej, Tolstedvej, K. Møllersvej og modsat.

Hammerum betjenes af tog og flere regionalruter. For yderligere information om betjeningen af Hammerum henvises til beskrivelse af område Hammerum.

Linjekort høring Herning marts 2018 (PDF)

-Hammerum

Vent venligst

Hammerum bliver betjent af regionale busruter og tog. Toget kører på hverdage med ca. 20 afgange i hver retning, og de regionale busruter kører med ca. 25 busafgange i hver retning på hverdage. Både de regionale ruter og toget har stop i Hammerum Centrum, og skaber mange forbindelser til/fra Herning Station. På de regionale ruter er der tre stoppesteder i Hammerum Hovedgade og toget har stop på Hammerum Station.

De regionale ruter har udover Hammerum Hovedgade stoppesteder på Industrivej Syd, Silkeborgvej og Østergade, og betjener mellem Hammerum og Herning stort set de samme rejsemål som linje 5 i gældende køreplan.

Den vestlige del af Hammerum betjenes stadig af bybussen til Gjellerup.

Linjekort høring Herning marts 2018 (PDF)

-Birk

Vent venligst

Ny selvstændig bybuslinje til betjening af Birk. Der køres direkte fra Herning Station via Dr. Boulevard og Industrivej Syd til området og retur. HerningCentret bliver med denne bybuslinje betjent hurtigt og direkte ud/hjem fra Herning Station.

Bybussen vil køre Dr. Boulevard, Silkeborgvej, Birk Centerpar og Industrivej Syd.

Der kan til/fra Birk opnås yderligere forbindelser ved at benytte stoppestederne på Industrivej Syd, hvor bybussen til/fra Gjellerup og de regionale ruter mellem Herning-Hammerum-Ikast også kører. Herudover er der mulighed for tog en gang i timen til/fra Birk Centerpark Station.

Linjekort høring Herning marts 2018 (PDF)

-Holtbjerg

Vent venligst

Holtbjerg og HerningCentret bliver betjent af den samme linje. Bybussen kører via Kousgaards Plads, Nørregade og delvis på H. C. Ørstedsvej både ud og hjem. Herved opnås direkte forbindelse mellem Nørregade/del af H. C. Ørsteds Vej og HerningCentret/Holtbjerg i begge retninger. På grund af vejforholdene kører bybussen via Sjællandsgade og Silkeborgvej ud og via Kaj Munksvej og H.C. Ørstedsvej hjem.

Bybussen kører via Kousgaards Plads, Nørregade, H. C Ørstedsvej, Sjællandsgade, Silkeborgvej, Valdemarsvej, Thyrasvej, Silkeborgvej, Kaj Munksvej, H. C Ørstedsvej, Nørregade, Kousgaards Plads.

Linjekort høring Herning marts 2018 (PDF)

-Lind

Vent venligst

Lind betjenes fremover altid af den samme linje, der kører direkte mellem Herning Station og Lind Hovedgade via Dalgasgade og Chr. Ydesvej. Betjeningen af selve Lind ændres. Én gang i timen kører bybussen først via den vestlige del af Lind (Gadegårdsvej og Lind Hovedgade) og retur via den østlige del (Søndertoften, Langtoften, Østertoften, Kollundvej og Koustrup Alle) samt én gang i timen den modsatte vej rundt. Det betyder at alle i Lind fremover vil få en direkte forbindelse til/fra Herning Station og mulighed den modsatte vej. Det bliver også muligt at rejse internt i Lind

Bybussen vil køre via Dalgasgade, Chr. Ydesvej, Gadegårdsvej, Lind Hovedgade, Søndertoften, Langtoften, Østertoften, Kollundvej og Koustrup Alle og modsat.

Kunder på Thrigevej henvises til nyt stoppested på Chr. Ydesvej. Lind Pleje- og Aktivitetscenter betjenes fra Kollundvej. Sundhedscenteret betjenes fra Lind Hovedgade.

MCH og industriområde Herning Vest betjenes af ny selvstændig linje.

Linjekort høring Herning marts 2018 (PDF)

-Godthåbsvej, Industriområdet, MCH

Vent venligst

Ny selvstændig linje til betjening af Industriområde Herning Vest og MCH Messecenter. Der køres ad Godthåbsvej både ud og hjem.

Denne bybuslinje kører med direkte mellem Herning Station og Industriområdet/MCH og skal tilpasses virksomhedernes arbejdstider.

Der er i området togbetjening fra trinbrættet Herning Messecenter. Regionalrute 81 (Herning-Grindsted) betjener MCH Messecenter.

Kikkenborg henvises til stoppestederne på Fyrrevej, Godthåbsvej eller Vestergade.

Bybussen vil køre Dalgasgade, Godthåbsvej, Fyrrevej, Sandagervej, Mads Eg Damgaardsvej, MCH Hovedindgang og Godthåbsvej.

Linjekort høring Herning marts 2018 (PDF)

-Snejbjerg

Vent venligst

Bybussen kører direkte mellem Herning Station og Snejbjerg på alle afgange. Betjeningen af selve Snejbjerg ændres. Her har linjen 2 varianter, skiftevis kørsel i Snejbjerg syd og Snejbjerg nord. Det betyder, at alle i Snejbjerg, én gang i timen, får mulighed for en kort tur til/fra Herning Station uden at skulle rundt i hele Snejbjerg. Ved at bruge stoppesteder på Snejbjerg Hovedgade og Sydgaden, er der mulighed for to afgange i timen.

Bybussen vil på alle afgange mellem Herning og Snejbjerg køre Kousgaards Plads, Torvet, Vestergade, Gl Ringkøbingvej, Ringkøbingvej, Snejbjerg Hovedgade. I Snejbjerg er der følgende to linjevarianter:

1) Studsgårdvej, Munkgårdskvarteret, Nørre Tanderupvej og retur til Herning Station via Snejbjerg Hovedgade og Sydgaden.
2) Agerbjerg, Engbjerg, Ørskovbakken, Ørskovvej og retur til Herning Station via Snejbjerg Hovedgade og Sydgaden.

Regionalrute 15 (Herning-Videbæk-Ringkøbing) kan anvendes som supplement mellem Snejbjerg og Herning Station.

Linjekort høring Herning marts 2018 (PDF)