Natbusser

Natbusbetjeningen er indstillet grundet COVID-19. Natbusbetjeningen genoptages ved opstart af normalplanen den 9. august 2021. Første weekend med natbusbetjening bliver planmæssigt den 13. og 14. august 2021.

Natbusafgange kan ses under de enkelte ruter.