Billettering og billetkontrol

headline here
Betaling

Aarhus bybusser

Fra 1. november 2023 kan du ikke købe en billet med kontanter i bussen. 

Enkeltbilletter kan købes i RejseBillet, Midttrafik app eller i Midttrafik webshop

Derudover kan du bruge Rejsekort.

Opdateret 1. november 2023

Øvrige busser

Enkeltbilletter kan købes kontant ved chaufføren ved indstigning.

Det vil være en stor hjælp, hvis du har lige penge. Chaufføren kan normalt give tilbage på sedler. 

Hvis chaufføren ekstraordinært er løbet tør for byttepenge, vil du blive bedt om at billettere på anden vis – fx med Rejsekort eller Midttrafik App. Det er ikke tilladt at rejse uden billet.

Enkeltbilletter kan også købes i RejseBillet, Midttrafik app eller i Midttrafik webshop

Derudover kan du bruge Rejsekort. Chaufføren kan være behjælpelig med at checke en gruppe ind.

Opdateret 7. juni 2023

Letbanen

Du kan købe enkeltbilletter på Rejsekort-billetautomaten (de store billetautomater), som er placeret på Letbanens perroner*. Her kan du kun betale med betalingskort - IKKE kontanter. Du kan benytte følgende betalingskort: Dankort/Visa Dankort, Visa/Visa Electron, MasterCard, Maestro og JCB.

Enkeltbilletter kan også købes i RejseBillet, Midttrafik app eller i Midttrafik webshop

Du kan ikke købe enkeltbilletter i letbanetoget. Derfor er det vigtigt, at du har en gyldig billet, når du stiger på Letbanen, ellers risikerer du en kontrolafgift.

Hvis du bruger Rejsekort, når du rejser med Letbanen, skal du checke ind på perronen. Du kan ikke checke ind i letbanetoget.

*På Stockholmsgade er der kun Rejsekort-billetautomat på perronen med retning mod Aarhus.

DSB og GoCollective tog

Bemærk, at Midttrafiks billetter og klippekort ikke er gyldige som hel eller delvis betaling for en rejse med DSB eller GoCollective tog. Du kan derimod godt bruge pendlerkort fra Midttrafik app og Rejsekort i toget inden for zonegyldigheden.

Opdateret 18. marts 2018

headline here
Billetkontrol

Aarhus bybusser og Letbanen

Billetkontrollen i bybusserne i Aarhus, Letbanen, rute 100 og 200 udføres af G4S. Alle kontrollører er forsynet med et særligt legitimationskort.

Det er dit ansvar at have købt den rigtige billet. Hvis du ikke kan fremvise en gyldig billet eller et gyldigt kort ved en billetkontrol, registrerer kontrolløren at du ikke er korrekt billetteret. Du modtager en kvittering på sms. Sms'en er gyldig som billet til linjens endestation. Omstigning kan ikke finde sted. Oplyser du ikke dit mobilnummer, vil du ikke modtage en kvittering.

Du har pligt til at opgive navn og adresse samt fremvise gyldig legitimation. Billetkontrol kan både foregå i bussen eller Letbanen under kørslen og udenfor bussen eller Letbanen i forbindelse med udstigning.

Midttrafiks administration behandler hurtigst muligt de oplysninger, kontrolløren har givet. Hvis vi vurderer, at der er grundlag for en kontrolafgift, modtager du en kontrolafgift. Prisen for en kontrolafgift er for voksne (fra og med 16 år) 1.000 kr., børn (til og med 15 år) 500 kr., hunde 500 kr. og cykler 100 kr. Du har mulighed for at klage til Midttrafik over kontrolafgiften inden betalingsfristen.

Prisen for en kontrolafgift er ændret pr. 1. september 2022. 

Opdateret 12. februar 2024

Øvrige busser og tog

I øvrige busser og tog modtager du en kontrolafgift, hvis du ikke kan fremvise en gyldig billet eller et gyldigt kort. Prisen for en kontrolafgift er for voksne (fra og med 16 år) 1.000 kr., børn (til og med 15 år) 500 kr., hunde 500 kr. og cykler 100 kr. Du har mulighed for at klage til Midttrafik over kontrolafgiften inden betalingsfristen.

Du har pligt til at opgive navn og adresse samt fremvise gyldig legitimation.

Kontrolafgiften kan inddrives ved udpantning (pant i din ejendom) eller tvangsinddrivelse ved SKAT gennem tilbageholdelse af løn.

Eventuelle klager skal sendes til Midttrafik. Får du en kontrolafgift i et tog, skal du klage til DSB eller GOCollective.

Opdateret 1. september 2022

Glemt pendlerkort, pensionistkort eller ungdomskort

Hvis du har et gyldigt pendlerkort (Midttrafik app, RejseBillet eller Rejsekort), pensionistkort (pap) eller ungdomskort (Midttrafik app), men har glemt at få det med, eller det ikke kan vises i Midttrafik app, og derfor ikke kan fremvise det ved en billetkontrol, kan du få afgiften ændret til et ekspeditionsgebyr på 125 kr. Du skal henvende dig til Midttrafik inden betalingsfristen, der fremgår af den tilsendte faktura. Ved senere henvendelse skal beløbet på fakturaen betales. Du kan henvende dig via kontaktformularen her eller personligt hos Midttrafik Kundeservice, Fredensgade 45, 8000 Aarhus C og fremvise det gyldige kort/app samt den tilsendte kontrolafgift inden betalingsfristen.

Du kan ikke få eftergivet en kontrolafgift ved efterfølgende fremvisning af en enkeltbillet.

Opdateret 13. maj 2024

Billetkontrol af billetter købt i Midttrafik app

I Midttrafik app kan du købe enkeltbilletter, klippekort, pendlerkort, ungdomskort samt øvrige billetter.

Du skal have købt og modtaget mobilbilletten på telefonen, før du stiger på bussen, Letbanen eller Midtjyske Jernbaner.

Ved en billetkontrol skal du hente billetten frem på mobiltelefonen, så alle oplysninger er synlige. Det samme gælder, når du viser billetten til chaufføren.

Hvis du ikke kan fremvise en gyldig mobilbillet, modtager du en kontrolafgift. Dette gælder også, hvis telefonen er løbet tør for strøm, telefonen er gået i stykker, eller hvis billetten er blevet slettet.

Du kan ikke få eftergivet en kontrolafgift ved efterfølgende fremvisning af en enkeltbillet, klippekort eller øvrige billetter.

Billetkontrol af billetter købt i RejseBillet

I RejseBillet kan du købe enkeltbilletter og pendlerkort. 

Du skal have købt og modtaget mobilbilletten på telefonen, før du stiger på bussen, Letbanen eller Midtjyske Jernbaner.

Ved en billetkontrol skal du hente billetten frem på mobiltelefonen, så alle oplysninger er synlige. Det samme gælder, når du viser billetten til chaufføren.

Hvis du ikke kan fremvise en gyldig mobilbillet, modtager du en kontrolafgift. Dette gælder også, hvis telefonen er løbet tør for strøm, telefonen er gået i stykker, eller hvis billetten er blevet slettet.

Du kan ikke få eftergivet en kontrolafgift ved efterfølgende fremvisning af en enkeltbillet. 

Opkrævning fra Midttrafiks billetkontrol kommer i e-Boks

Hvis du har du fået en kontrolafgift, sendes opkrævningen til din e-Boks.

Har du ikke e-Boks sendes regning som brevpost.

Betalingsfristen er 14 dage, og sidste rettidige betalingsdato fremgår af regningen.

Midttrafik har samlet alle relevante informationer, du skal bruge, i det brev vi sender til dig via e-Boks.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice

Klage over kontrolafgift

Hvis du vil klage over en kontrolafgift, skal du i første omgang skrive til Midttrafik via denne formular

Hvis du efterfølgende ønsker at klage over en afgørelse, som Midttrafik har truffet, kan du gøre det via Ankenævnet. Læs mere om Ankenævnet her

Opdateret 26. juni 2020

headline here
Billettering

Du skal købe eller kunne fremvise en gyldig billet eller et gyldigt kort, når du stiger på bussen, Letbanen eller Midtjyske Jernbaner.

Sørg for at have din billet eller kort let tilgængeligt inden påstigning.

Ved påstigning i bussen, og før du finder en plads, skal du uden unødigt ophold købe billet eller checke ind med Rejsekort. 

Hvis du bruger RejseBillet eller Midttrafik app, skal du købe billet eller aktivere et klip på klippekort, inden du stiger på bussen, Letbanen eller Midtjyske Jernbaner. 

Du er selv ansvarlig for at have gyldig billet eller kort.

Hvis du forsøger at checke ind med Rejsekort, men oplever, at en kortlæser er ude af drift, skal du sige det til chaufføren. Læs særlig info vedr. Aarhus bybusser, Letbanen og Midtjyske Jernbaner under nedenstående punkter.

Billettering i Aarhus bybusser

Der er straks- og selvbillettering i Aarhus bybusser. Du er derfor selv ansvarlig for at have gyldig billet eller kort.  

Sørg for at have din billet eller kort let tilgængeligt inden påstigning. Ved påstigning i bussen, og før du finder en plads, skal du uden unødigt ophold checke ind med Rejsekort. 

Hvis du bruger RejseBillet eller Midttrafik app, skal du have købt og modtaget billetten eller aktiveret et klip på klippekort, inden du stiger på bussen.  

I Aarhus bybusser er der fri ind- og udstigning af alle døre. 

Hvis du forsøger at checke ind med Rejsekort, men oplever, at en kortlæser er ude af drift, skal du benytte en anden kortlæser i bussen. 

Det er muligt at checke flere personer ind på et Rejsekort på den kortlæser, der er markeret med skiltet 'Check ind EKSTRA'. Den er placeret ved midterdøren i bussen. Rejser du med Rejsekort flex eller Rejsekort anonymt, kan du ikke ændre kundetype i Aarhus bybusser.

Opdateret 1. november 2023

Billettering i rute 100 og 200

Der er straks- og selvbillettering i rute 100 og 200. Du er derfor selv ansvarlig for at have gyldig billet eller kort.

Du kan købe enkeltbillet med kontanter hos chaufføren, dog ikke mellem Park Allé og Nørreport på rute 200, og ikke ved Klostertorvet på begge ruter. På Klostertorvet er der 2 billetautomater ved stoppestederne. Ved øvrige stop mellem Park Allé og Nørreport skal du købe billet eller bruge et klip, inden du stiger på bussen, eller checke ind med Rejsekort uden unødigt ophold og før du sætter dig. 

Sørg for at have din billet eller kort let tilgængeligt inden påstigning. Ved påstigning i bussen, og før du finder en plads, skal du uden unødigt ophold købe billet eller checke ind med Rejsekort.Hvis du bruger RejseBillet eller Midttrafik app, skal du have købt og modtaget billetten eller aktiveret et klip på klippekort, inden du stiger på bussen. 

I rute 100 og 200 er der fri ind- og udstigning af alle døre. Skal du købe billet i bussen, skal du stige ind foran ved chaufføren og købe billetten straks.

Hvis du forsøger at checke ind med Rejsekort, men oplever, at en kortlæser er ude af drift, skal du benytte en anden kortlæser i bussen.

Det er muligt at checke flere personer ind på et Rejsekort på den kortlæser, der er hos chaufføren. Du skal gøre chaufføren opmærksom på det, inden du checker ind, så chaufføren kan foretage de nødvendige tilføjelser.

Opdateret 19. juli 2023

Billettering i Letbanen

Du skal købe billet, inden du stiger på Letbanen. Der er ingen mulighed for at købe billet i letbanetoget. 

I Letbanen gælder de samme billetter som i Midttrafiks busser.

Hvis du benytter Rejsekort, når du rejser med Letbanen, skal du checke ind på perronen. Du kan ikke checke ind i letbanetoget.

Hvis du forsøger at checke ind med Rejsekort, men oplever, at en kortlæser er ude af drift, skal du benytte en anden kortlæser eller en Rejsekortautomat. Er alt udstyr på stedet ude af drift, kan du fejlmelde det til Rejsekort Kundecenter på tlf. 70 11 33 33.

Du kan godt rejse med Letbanen uden at checke ind, hvis både kortlæser(e) og billetautomat er ude af drift. Ved kontrol vil du få en kontrolafgift. Oplys kontrolløren om, at udstyret var defekt og hvor du steg på, så det kan blive noteret på kontrolafgiften. Du kan efterfølgende få annulleret kontrolafgiften ved skriftlig henvendelse til Midttrafik, som vil tjekke udstyrets log.

Billettering i Midtjyske Jernbaner

Der er selvbillettering, når du rejser med Midtjyske Jernbaner. Du er derfor selv ansvarlig for at have gyldig billet eller kort.

Sørg for at have din billet eller kort let tilgængeligt inden påstigning. Ved påstigning i toget, og før du sætter dig, skal du uden unødigt ophold checke ind med Rejsekort.

Hvis du bruger RejseBillet eller Midttrafik app, skal du have købt og modtaget billetten eller aktiveret et klip på klippekort, inden du stiger på toget.

Hvis du ikke kan fremvise en gyldig billet eller et gyldigt kort, modtager du en kontrolafgift.

Hvis du forsøger at checke ind med Rejsekort, men oplever, at kortlæseren er ude af drift, skal du henvende dig til togføreren.

Opdateret 11. december 2023

headline here
Fremvisning af billet

Du skal have din billet eller dit kort på dig under kørslen og ved udstigning, og du skal kunne fremvise den eller det, hvis chaufføren eller en af Midttrafiks kontrollører beder om det. Rejser I flere på samme billet, skal I følges ad hele vejen - dvs. I skal stige både på og af samlet.

headline here
Misbrug

Misbrug og dokumentfalsk af billetter og kort kan være strafbart.

Det betragtes som misbrug

  • at rejse på et kort, som er udstedt til andre
  • at rejse længere end billetten/kortet er gyldig til
  • at rejse ud over tidsgyldigheden på billetten/kortet
  • at rejse på et Rejsekort personligt, som er udstedt til andre
  • at rejse på en forkert kundetypebillet (barn, voksen, pensionist)
  • at købe en enkeltbillet eller klippe et klip, hvor man vælger en anden startzone, end den zone man starter sin rejse i

Chaufføren kan inddrage hele kortet (både stamkort og værdiindlæg), hvis chaufføren har mistanke om misbrug.

Stamkortet returneres til dig, når Midttrafik har behandlet din sag.

Det betragtes som dokumentfalsk

  • hvis der ændres i bestående tekst på billetter/værdiindlæg
  • hvis der køres på en fotokopi af billetten/kortet
  • hvis der køres på en videresendt mobilbillet
  • hvis der køres på en videooptagelse af en mobilbillet via Midttrafik app eller webshop billet

Billetten/kortet/stamkortet inddrages, hvis der er mistanke om forfalskning, og sagen overgives til politiet.

Opdateret 2. maj 2023