Høring af nye køreplaner i Silkeborg Kommune

I perioden 21. december 2020 – 19. januar 2021 vil vi gerne høre din mening om forslagene til nye køreplaner i Silkeborg Kommune, som er gældende fra sommeren 2021. 

Ny kollektiv trafikplan

Silkeborg Kommune og Midttrafik har analyseret den kollektive trafik i Silkeborg Kommune. Trafikplanarbejdet har resulteret i en anbefaling af servicemål for minimumsbetjening af byer og forslag til, hvordan den fremtidige kollektive trafik skal tilrettelægges.

Nyt er, at Silkeborg Kommune garanterer alle byer i kommunen et minimum af busafgange, afhængig af byens størrelse. Busafgange med få passagerer er omlagt til Flexbusser, der kun kører, når de er bestilt. Et nyt servicetilbud – Plustur - bringer kunderne videre til/fra stoppestedet.

Læs mere om trafikplanen og gå til høringen her