Organisation

Direktion

Lars Berg
Direktør
87 40 82 16 (sekretær)

Stabsfunktioner

Rasmus Theede
Interim IT-chef
29 90 80 30

Kunder og Marked

Mette Julbo
Kommerciel chef
Kunder og Marked
87 40 82 13
Emma Købke Rager
Funktionsleder
Kundeservice
87 40 82 74
Martin Boisen Tams
Funktionsleder
Trafikservice
87 40 83 18

Økonomi og Kontrakter

Lone Litvak
Økonomichef
Økonomi og kontrakter
87 40 82 92

Planlægning, rådgivning og mobilitet

Henrik J. Vestergaard
Planchef
Planlægning, Rådgivning og Mobilitet
87 40 83 10
Poul Masud
Funktionsleder
Køreplanlægning
87 40 82 95

Flextrafik

Merete L. Nielsen
Funktionsleder
Bestillingsmodtagelse
87 40 83 14