Personaleredegørelse

Uden dygtige medarbejdere og ledere kunne Midttrafik ikke løse vores opgaver til gavn for kunderne. Derfor er det vigtigt, at vi løbende udvikler både medarbejdernes og ledernes kvalifikationer og samtidig skaber engagement og motivation.

I personaleredegørelsen kan du få et indblik i de forskellige initiativer, som bidrager til, at Midttrafik opleves som en god arbejdsplads.

Du kan bl.a. læse om Midttrafiks personalepolitiske indsatser i bred forstand, om medarbejdernes antal, faggrupper, alder, kønsfordeling, personaleomsætning, sygefravær og arbejdsmiljø.

Personaleredegørelse 2022 (pdf)

Personaleredegørelse 2021 (pdf)

Personaleredegørelse 2020 (pdf)

Personaleredegørelse 2019 (pdf)

Personaleredegørelse 2018 (pdf)