Trafikplaner

Her kan du finde Midttrafiks trafikplan, som er en plan for serviceniveauet for den offentlige servicetrafik i Midttrafiks område, og som udarbejdes mindst hver fjerde år, jfr. Lov Om Trafikselskaber.

Du kan også finde trafikplaner for et mere specifikt område. Disse trafikplaner er udarbejdet efter ønske fra bestillerne og sætter rammen for serviceniveauet i det specifikke område. Trafikplanerne danner grundlag for den detaljerede køreplanlægning.

headline here
Kollektiv Trafikplan 2017 for Aarhusområdet

I Aarhus skal en ny kollektiv trafikplan træde i kraft i 2017, når Letbanen åbner.

Forslag til Kollektiv Trafikplan 2017 for Aarhusområdet blev vedtaget af Aarhus Byråd 28. september 2016 og Regionsrådet 24. august 2016. Trafikplanen omfatter tilpasninger i busnettet ift. Letbanen. I planen kan man bl.a. se linjeføringer og frekvenser for både busser og Letbanen. Trafikplanen træder i kraft i august 2017. 

Forslag til Kollektiv Trafikplan 2017 (pdf)
Oversigt over justeringer ift. høring (pdf)
Bilag 1: Ændringer og konsekvenser i områder (pdf)
Bilag 2: Kort over linjeføringer (pdf)
Bilag 3: Fremtidig betjening på Odderbanen (pdf)
Bilag 4: Oversigt over fysiske anlæg (pdf)
Bilag 5: Indfasningsplan (pdf)
Bilag 6: Høringsblade (pdf)


I forhold til det endelige trafikplanforslag (pdf) har Aarhus Byråd besluttet at øge kørselsomfanget på linje 11, 18 og 24 og visse A-buslinjer.

Læs sagsfremstillingen til Aarhus Byråd

Læs sagsfremstillingen til Regionsrådet


I perioden 25. januar - 28. februar 2016 blev der afholdt offentlig høring her på midttrafik.dk af forslaget til kollektiv trafikplan 2017. Efter høringen har Midttrafik vurderet alle indkomne bemærkninger og justeret trafikplanforslaget. 

Høringen var af overordnet karakter. Endelige køreplaner og placering af stoppesteder bliver udarbejdet efterfølgende og kommer i høring i januar 2017.

Midttrafik er ansvarlig for trafik- og køreplanlægning for både busser og Letbanen.