Markeres, hvis det er Buslight-udstyr, henvendelsen drejer sig om.

Vej, nummer, postnummer, by

Hvis kontaktpersonen er en anden, end den der fejlmelder, skrives begges telefonnumre. Der kan kun skrives tal.
Skriv, hvis du har spørgsmål, ønsker eller ris/ros til fejlmeldingsformularen.