Flextrafik nyhedsbrev

Oktober 2022

Pas godt på dig selv og dine kunder

Vi er mennesker og kan alle begå fejl, men vi skal forsøge at mindske antallet af fejl. Du skal derfor være opmærksom på at sikre både kundernes og din egen sikkerhed. Hvis du er i tvivl om, om noget er rigtigt og/eller sikkert, skal du ringe til Flextrafik med det samme, så vi kan finde ud af en løsning sammen. Det kan fx være, hvis du mener, der skal bruges en anden type trappemaskine end den, som du har med, eller hvis kunden kræver ekstra service og det derfor vil tage længere tid at hente/aflevere vedkommende.

Du skal sørge for, at kunderne har sikkerhedssele på
Når du har hentet en kunde, skal du sikre, at vedkommende har sikkerhedsselen på, inden I kører. Dette gælder ikke for kunder, der er fritaget for at have sele på.

Sikkerhedsselen sikrer ikke kun kunden selv, men også dig og de andre kunder, hvis I skulle komme ud for et uheld, en hård opbremsning el.lign.

Sådan håndterer du kunder, der ikke skal have sele på
Hvis en kunde siger, at vedkommende er fritaget for at have sele på, skal du ikke stille spørgsmål eller bede om dokumentation på det.

Når du kører med en kunde, der er fritaget for at have sele på, skal vedkommende altid sidde på forsædet.

Er kunden, som er fritaget for at have sele på, kørestolsbruger, skal vedkommende selv kunne flytte sig fra kørestolen til forsædet. Kan kunden ikke selv flytte sig eller er forsædet optaget, skal du oplyse kunden om, at vi ikke kan køre turen. Du ringer bagefter til os og melder turen forgæves.

Hvis kunden ikke er visiteret til at være fritaget for at have sele på, skal vedkommende også sidde på forsædet. Er forsædet optaget, skal du oplyse kunden om, at vi ikke kan køre turen. Du ringer bagefter til os og melder turen forgæves.

Du skal bespænde kørestole, el-kørestole og el-crossere med 4-punkts bespænding
Du skal altid fastspænde kørestole, el-kørestole og el-crossere med 4-punkts bespænding og tilpasse bespændingerne så bespændingsvinklerne bliver korrekte. Du kan se retningslinjerne for fastspænding af kørestole og kørestolsbrugere på Midttrafiks Extranet.

Hvis du ikke kan bespænde kørestolen korrekt, skal du ringe til os inden turen starter.

Må du hjælpe kunderne med at styre deres el-kørestole eller el-crossere?
Du må aldrig hjælpe kunderne med at styre deres el-kørestole eller el-crossere. Hvis kunden har brug for hjælp til at styre sin el-kørestole eller el-crossere, skal vedkommende have en ledsager med på hele turen.

Hvad gør du, hvis uheldet sker og/eller kunden kommer til skade?
Hvis der sker et uheld og/eller kunden kommer til skade, mens du er til stede, skal du altid ringe 112.

Personalet ved 112 er uddannet til at træffe en hurtig beslutning om, hvad der skal ske, ud fra de oplysninger som du og kunden giver. Personalet beslutter, hvilken hjælp der skal til og guider dig, hvis der er behov for førstehjælp.

Når du ringer 112, betyder det ikke nødvendigvis, at der skal sendes en ambulance og det er altid bedre at ringe 112 en gang for meget, også selv om kunden måske ikke synes, at det er nødvendigt. Når du har snakket med 112, skal du altid ringe til os og oplyse, hvad der sker.

Proceduren for uheld - husk at give Flextrafik besked

Du får her en opfriskning af, hvad du skal gøre, hvis du bliver involveret i et uheld, når du kører for Flextrafik.

Giv Flextrafik besked om uheldet
Hvis der sker et uheld, som du er en del af, skal du eller din vognmand udfylde og sende uheldsrapporten til os senest 24 timer efter ulykken er sket. I kan finde uheldsrapporten her:

https://www.midttrafik.dk/extranet/extranet-for-flextrafik/uheldsrapport-indberetning/

På ulykkesstedet – få overblik over situationen og ring 112
Hvis du er en del af et uheld, skal du sørge for at få overblik over situationen.

Hvis uheldet er alvorligt, skal du følge hovedpunkterne i førstehjælp:

 1. Stands ulykken
 2. Giv livreddende førstehjælp
 3. Ring 112:
  Hvor er det sket? Hvad er der sket? Hvor mange er kommet til skade? Hvilket telefonnummer ringer du fra?
  Fortsæt eventuelt med at give førstehjælp indtil anden hjælp ankommer

Hvis uheldet ikke er alvorligt eller hjælpen fra 112 er ankommet, skal du ringe til os og give besked om uheldet. Trafikstyren, som du taler med, sørger herefter for at orientere videre om uheldet til relevante parter fx sygehuspersonale. Trafikstyren sørger også for, at der bliver sat andre biler ind, hvis det er nødvendigt.

Du skal sørge for at læse hele køreordren

Når du får en køreordre ud i bilen, er det vigtigt, at du læser hele køreordren igennem. Det er vigtigt, fordi der kan stå information om din tur, som kan hjælpe dig med at udføre dit arbejde. Ved at læse hele køreordren sikrer du også, at kunden får en god oplevelse og du ikke bliver forsinket.

I køreordren kan der fx stå, at du skal have en transportstol med op til afdelingen på et sygehus eller hvordan du finder frem til en adresse.

Hvordan genkender du en Flexbus-tur?

Du kan genkende en Flexbus-tur på en af to måder. Enten er adresserne på turen markeret med ’-’ efterfulgt af et nummer eller også står der ’(Stoppested)’ i noteringen på køreordren. Nedenfor er indsat to eksempler på Flexbus-køreordrer, hvor det er markeret, hvor du kan se, om der er tale om en Flexbus-tur: 

Eksempel på Flexbus-køreordre

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, om turen er en Flexbus, da kunderne skal hentes og afleveres ved stoppesteder. Det betyder, at du skal kigge efter et busstoppested, når du nærmer dig adressen, som du har tastet ind på GPS’en.

Husk at du skal ringe til kunderne 5 min. før, du er fremme.

Kan du ikke finde kunden, når du kommer frem, skal du huske at ringe til Driftscentret.

Køreordrer, hvor der står ’(Stoppested)’ i, kan også være en Plustur. Igen er det vigtigt, at du henter eller afleverer kunden ved stoppestedet. Stoppestederne på Plustur vil oftest være markeret med skiltet, som du ser nedenfor:

Knudepunktsskilt

Du skal tale langsomt og tydeligt til kunderne

Når du snakker med kunderne, er det vigtigt, at du sørger for at tale langsomt og tydeligt. Du skal være sikker på, at de forstår den information, som du giver til dem.

Du må fx gerne oplyse, når der skal hentes en mere på turen. På den måde ved kunderne, at der er omvejskørsel på turen.

Ændringer af retningslinjer for udførelse af Flextrafik pr. 1. oktober 2022

Vi ændrede nogle af retningslinjerne for udførsel af Flextrafik d. 1. oktober 2022.

Det er vigtigt, at du, dine kollegaer og vognmand sætter sig ind i de ændrede retningslinjer. I kan se de ændrede retningslinjer på www.flextrafik.info

Der er ændringer i afsnittene:

 • Driftsovervågning
 • Ændringer vedrørende drift fra leverandør til udbyder
 • Ændring af åbningstid på dagen
 • Egenbetaling
 • Særligt for vogne under Midttrafik

Forum er indviet på AUH Skejby

D. 7. september 2022 blev snoren klippet til den 14 etager høje bygning Forum. Forum ligger i hjertet af Aarhus Universitetshospital (AUH) og indgangen har bogstavet A. I den kommende tid flytter flere afdelinger ind i bygningen, bl.a. Steno Diabetes. Du skal derfor være opmærksom på adressenoteringerne, så du lander ved den rigtige indgang.

Tag godt imod vores nye medarbejdere ved Flextrafik

Dorthe og Caroline er startet som trafikstyrere ved Flextrafik d. 1. september 2022.

I har formodentligt allerede mødt dem på telefonerne og vi håber, at I tager godt imod dem.

Telefonstatistik og rettidighed

Som du ved, har vi i øjeblikket meget travlt i Driftscentret.

For at give dig et indblik i, hvorfor du kan opleve kø på telefonen, har vi indsat tabellen nedenfor med lidt information:

2. kvartal 2022 (april – juni):

 

Antal besvarede kald på vognmandslinjen

36598

Gennemsnitlig ventetid

 90 sekunder

Besvaret indenfor 60 sek.

73,2 %

Rettidig afhentning

89,4 % af alle kunder afhentet til tiden

Rettidig aflevering

94,2 % af alle kunder afleveret til tiden