Højdepunkter i 2018

Året startede ud med ny bestyrelse, ny salgsstrategi og en takstreform. Læs hvad året ellers bød på inden for kollektiv trafik i den midtjyske region.

Valg af ny bestyrelse
Efter kommunalvalget i november 2017 skulle der traditionen tro vælges ny bestyrelse til Midttrafik. Midttrafiks nye bestyrelse blev valgt på et konstituerende møde i Midttrafiks repræsentantskab 18. januar 2018. De ni bestyrelsesmedlemmer står i spidsen for den kollektive trafik i Region Midtjylland de næste fire år sammen med kommuner og region.

En salgsstrategi - tilpasset Takst Vest
En takstreform var i sigte og den nye bestyrelse kom hurtigt på arbejde. Allerede i starten af februar blev der besluttet en ny salgsstrategi tilpasset Takst Vest og med fokus på selvbetjente billetprodukter via kundernes smartphone eller rejsekort.dk. Deltidsperiodekort, erhvervskort og periodekort på pap blev udfaset, og mange kunder skulle skifte billettype ved indførelse af takstreformen Takst Vest. Pap-periodekortets exit betød, at Midttrafik stoppede produktsalget på en række salgssteder, men for fortsat at kunne hjælpe kunderne til den rigtige billet, blev der oprettet vejledningssteder i de fleste kommuner. Salgssteder og pap-periodekort fortsætter i Aarhus i en overgangsperiode frem til 17. marts 2019. Som erstatning for deltidsperiodekortet blev der i Aarhus, Randers, Horsens og Holstebro åbnet op for salg af særlige pensionistkort til en favorabel fast pris.

Takst Vest
Takst Vest blev indført 18. marts 2018. Med takstreformen blev priser og rabatter harmoniseret, og det blev lettere for kunderne at finde den billigste billet. Rejsekort er som udgangspunkt altid det billigste produkt, medmindre kunden rejser samme strækning hver dag, så er et pendlerkort på Midttrafik app eller rejsekort den bedste løsning. Nordjyllands Trafikselskab, Midttrafik, Sydtrafik, FynBus, Arriva og DSB stod bag den historisk store reform af takstsystemet. I Midttrafik steg prisen på klippekort, fordi rejsekort skulle være billigste billet. Mange pendlere på især de lange rejser oplevede højere priser på deres pendlerkort, fordi pendlerkortet blev et fælles produkt med togoperatørerne. Med Takst Vest er priserne på rejser med bus og tog differentierede, og prisen er højere for en togrejse. Midttrafiks fire takstområder blev nedlagt, så hele Midttrafik er et takstområde, undtagen i Ungdomskort-sammenhæng. Midttrafik havde forberedt en massiv informationsindsats for at hjælpe kunderne over på de rigtige billetter. På Facebook var der indsat ekstra ressourcer, som kunne vejlede kunderne til det rigtige produkt. Alt i alt er Takst Vest forløbet stille og roligt, når man tager de store ændringer i betragtning.

Flextur: 10 % rabat ved selvbetjening
Også ved bestilling af en Flextur er der fokus på selvbetjening. Derfor er der en rabat på 10 % til de kunder, der vælger at bestille deres Flextur via online selvbetjening eller Midttrafiks bestillings-app. Mulighed for selvbetjening letter kundernes bestillingsproces. De kan fx springe telefonkøen over og bestille deres kørsel på alle tider af døgnet. Omvendt forventer Midttrafik at spare de ekstra omkostninger til rabatter ved færre telefoniske henvendelser til Flextrafik Servicecenter. Tilbuddet om rabat har kørt siden 1. juni 2018. 14.500 kunder har. bestilt deres Flextur gennem selvbetjening og har fået 10 % i rabat siden, den blev indført i juni 2018.

Bedste busselskab
Der var store smil og stolte chauffører, da Midttrafik i maj kårede de to busselskaber, der har leveret den højeste kundetilfredshed i år, til ”Bedste busselskab 2017/2018”. TK-Bus vandt puljen med små ruter, mens De Grønne Busser tog sig af puljen med store ruter. Kundetilfredshedsmålingerne viser, at den samlede tilfredshed er høj på tværs af alle de busselskaber, som kører for Midttrafik. Busselskaberne i puljen med små ruter scorer i gennemsnit 8,2 på en skala fra 0-10, mens scoren i puljen med store ruter er 8,1. Som noget nyt har Midttrafik også kåret de to busselskaber, der præsterer bedst på chaufførernes service og kørsel. Bedste busselskab har kørt siden 2015 og skaber incitament til, at chaufførerne yder en god kundeservice og giver kunderne en god oplevelse i Midttrafiks busser.

Bistå-nål
Demente i Aarhus har siden december 2017 kunne tilmelde sig en forsøgsordning, hvor de kan hente en Bistå-nål til jakken, som de kan have på, når de rejser med bussen. Nålen er et signal til chauffører og kontrollører om, at de måske står overfor en kunde, der har brug for ekstra hjælp. En Bistå-nål gør det mere trygt at køre med bus, ikke bare for den demente, men også for pårørende. Midttrafiks bestyrelse besluttede i september, at ordningen med Bistå-nålen skal være permanent. Læs mere 

Åbning af Letbanen mod Odder og Lisbjerg
Letbanen kom et skridt nærmere fuld drift, da de endelige godkendelser af letbanestrækningerne Odder-Aarhus H og Universitetshospitalet-Lisbjerg tikkede ind, så Letbanen kunne åbne for kunder lørdag 25. august. Mange kunder valgte at tage rejsen syd for Aarhus til uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser i nord, og helt fra start har Letbanen kørt med fyldte vogne på morgenafgangene. Så fyldte at der allerede efter 25 dage måtte indsættes en ekstra morgenafgang fra Odder. Det er det 40 meter lange Tango-tog med plads til 256 passagerer, der er indsat på den nye strækning. Tango-toget fik problemer med løvfald og havde svært ved at køre på de glatte skinner op ad Randersvej, indtil man teknisk fik lavet nogle justeringer. Kombineret med, at det har trukket ud med godkendelse af den ene togtype til kørsel på strækningen mod Odder og en række uheld, hvor andre trafikanter er kørt, cyklet eller gået ind foran Letbanen, har oktober og november været præget af aflyste afgange og uregelmæssig letbanedrift. Kundeinformationen kom under pres, fordi der fortsat er problemer med at få informationer om forsinkelser fra Letbanens AVLS-system ud til visning på Rejseplanen, Midttrafik live og infoskærme på perronerne. En nødløsning, hvor kunderne bliver henvist til Midttrafiks trafikinfo er sat i værk, mens der arbejdes på at løse problemerne. For at undgå overfyldte tog og skabe en mere stabil drift på strækningen mod Odder, er der lavet nye køreplaner fra 8. december 2018.

Opgradering af Midttrafiks rejsegaranti
Er Letbanen eller bussen forsinket mere end 20 minutter, kan kunderne bestille en taxa eller andet for Midttrafiks regning. Sådan har det altid været. Fra september 2018 kan kunderne ringe til Midttrafik Kundecenter og få bekræftet, at rejsegarantien gælder, inden de skal lægge penge ud til fx en taxa. Serviceopgraderingen har betydning for kundernes tryghed og tilfredshed, når de har behov for at benytte Midttrafiks rejsegaranti. Læs mere

Midttrafik live er prisvinder
Midttrafik live, der fortæller kunderne, hvor bussen er lige nu, vandt Passagerpulsens pris for bedste kundeservice-initiativ inden for kollektiv transport. Læs mere

Plustur i Lemvig
Plustur er et tilbud til de kunder, der bor et sted, hvor der er langt til eller ikke altid kører busser eller tog. Kunden kan med en Plustur blive kørt fra sin adresse og hen til et stoppested eller omvendt. Plustur tilbydes og bestilles på Rejseplanen og koster altid 22 kr. (2019-pris). Lemvig Kommune har siden oktober 2018  tilbudt borgere Plustur som en forsøgsordning. 

Midttrafiks mobilitetspolitik
Plustur, Flextur, delebiler og bycykler. Der kommer hele tiden nye transportformer, og den digitale udvikling gør det let for kunderne at shoppe mellem transportformerne. Midttrafik har udarbejdet en mobilitetspolitik, der definerer Midttrafiks rolle. Mobilitetspolitikken tager udgangspunkt i Midttrafiks nuværende transporttilbud, bus, tog, letbane og Flextrafik, i sammenhæng med andre transportmidler, som fx biler, cykler, færger, delekoncepter mv. Læs mere

Betaling med kort til Handicapkørsel
Brugere af Midttrafiks Handicapkørsel har siden 5. november 2018 kunne betale deres tur med betalingskort, hvis de bestiller deres tur online. Handicapkunderne får hermed samme muligheder som Flexturskunder. Læs mere

Forsøg med USB-stik i busser
Som en tidlig julegave har kunderne i 10 bybusser i Aarhus haft mulighed for at oplade deres telefon/tablet siden slutningen af november. USB-stikkene er monteret på holdestængerne og ligner fra afstand de gule stopknapper. Sammen med hvert USB-stik er der opsat et klistermærke med et link, så kunderne skrive om, det er en god idé. Og det synes de. På bare en uge har Midttrafik modtaget 35 positive tilbagemeldinger fra strømhungrende kunder. Lever USB-stikkene op til krav om stabil drift og ingen hærværk, er Midttrafik godt på vej mod USB-stik i alle busser. I løbet af december vil der blive opsat USB-stik i 10 busser på rute 100, så tiltaget bliver testet i både bybusser og regionalbusser. 

Regionens besparelser
Region Midtjylland har vedtaget en spareplan for den regionale busdrift, som i første omgang trådte i kraft 1. april 2019, men er flyttet til køreplanskiftet 29 juni 2019. Kommunerne skal beslutte, hvilken betjening, der ønskes videreført og i hvilket omfang allerede inden nytår med henblik på, at Midttrafik kan udarbejde færdige køreplaner til 1. april 2019, hvor de skal femsendes til busselskaberne så de har mulighed for at tilpasse personalet og lave vagtplaner for chaufførerne inden køreplanskiftet i juni. Følgende ruter er berørt af spareplanen: 11, 12, 19, 23, 50, 59, 69, 75, 77, 103, 104, 107, 109, 110, 111, 112, 114, 116, 120, 121, 211, 212, 213, 214, 130, 200, 220, 230, 302, 311, 319, 351, 352, 502, 914X og 926X.

De første forventninger til årsregnskabet
2018 ser ud til at blive et år med et stort udbud af kollektiv trafik i Midttrafik. Letbanen er gået i drift både på den indre strækning og mod Odder. På bussiden bliver der fortsat kørt 1,9 mio. køreplantimer årligt. Køreplanudgifterne har dog været historisk høje grundet stigende udgifter til løn og diesel. Passagerindtægterne har været højere end forventet, og der har været reducerede udgifter til Aarhus Letbane, fordi Grenaastrækningen endnu ikke er åbnet. Derfor forventer Midttrafik et samlet mindreforbrug for 2018 på ca. 10 mio. kr. i forhold til budgettet.