Et kig ind i 2019

Året er godt i gang, og der er taget hul på årets store projekter. Region Midtjyllands besparelser skal planlægges og implementeres, Aarhus siger farvel til pap-periodekortet til fordel for digitale billetløsninger, Ungdomskortet kommer på Midttrafik app, Herning får nyt bybusnet og Letbanen åbner på strækningen mod Grenaa m.m.

Viborg bybusser tager cykler med gratis
Siden 1. januar 2019 har kunderne kunne medbringe cykel i Viborg bybusser. Undtagen på hverdage mellem kl. 7.00 og 9.00. Det er gratis at medtage en cykel. Til gengæld er pladsen begrænset. Der er plads til max 2 cykler og pladsen deles med barnevogne, kørestole, rollatorer og lignende efter først-til-mølle-princippet. Muligheden for at blive afvist af chaufføren har i første omgang skabt bekymring hos en række kunder på de sociale medier. Om det har noget på sig, bliver afgjort i den to-årige forsøgsordning, som Viborg Kommune har iværksat for at styrke Viborg som cykelby. Midttrafik følger forsøget tæt for at samle erfaringer, der kan videregives til andre kommuner med samme ønsker.

Region Midtjyllands besparelser
Midttrafik har nu modtaget kommunernes bestillinger på alternative løsninger til de ruter, som Region Midtjylland helt eller delvist stopper med at finansiere. Nu venter arbejdet med planlægning, implementering og information til kunderne. Læs hvordan Midttrafik griber opgaven an i artiklen: Region Midtjyllands besparelser

Farvel til pap-periodekort og salgssteder i Aarhus
Dispensationen til at køre videre med et pap-periodekort på 4 zoner, som Aarhus fik i forbindelse med Takst Vest i marts 2018, udløber 17. marts 2019. Midttrafik har siden efteråret 2018 forsøgt at påvirke de cirka 13.000 kunder med pap-periodekort til at skifte til enten Midttrafik app eller rejsekort frivilligt. 5.000 kunder har allerede skiftet pappet ud. Og frem til marts 2019 er det last call for de sidste 8.000 aarhusianere, der endnu ikke er konverteret til en digital billetløsning. Målgruppen er 0-97 år, og informationsindsatsen tager højde for, at nogle kunder skal motiveres til at skifte, mens andre kunder skal have hjælp til skiftet. 

Med udfasning af pap-periodekortet lukker alle salgssteder ned, ligesom det er sket i resten af Midttrafiks område i kraft af takstreformen Takst Vest. Midttrafik Kundecenter vil fortsat hjælpe kunderne med information og vejledning via telefon, chat eller personlig betjening efter 17. marts 2019.

Pensionistkort i alle Midttrafiks kommuner
Især den ældre målgruppe af kunder har svært ved digitaliseringen af Midttrafiks billetprodukter. Fra sommeren 2019 vil alle pensionister og førtidspensionister derfor få mulighed for at købe et pensionistkort på pap, uanset hvilken kommune de bor i. Pensionistkortet kommer i to modeller:

  • Et pensionistkort, hvor de kan rejse frit inden for kommunen på alle ugens dage, undtagen mellem 7.00 - 8.30 og kl. 15.00 - 17.00 på hverdage til en månedlig pris på 180 kr.
    (Aarhus indførte denne løsning i marts 2018)
  • Et pensionistkort med fri rejse i hele kommunen uden tidsbegrænsninger til en årlig pris på 365 kr. (Randers, Horsens, Holstebro og Struer har valgt at tilbyde denne løsning)

En webshop skal gøre det let for pårørende og kommunernes borgerservice at hjælpe pensionister med bestilling af pensionistkortet, hvis de har behov for det. Webshoppen er under udvikling og forventes færdig i løbet at først halvår af 2019.

Ungdomskort på Midttrafik app
Helt anderledes ser det ud for den målgruppe, der bruger Ungdomskort. Her er man mere end parat til at sparke pap-kortet til hjørne. Efterspørgslen fra de unge er stor og arbejdet med at kunne tilbyde Ungdomskort på Midttrafik app er i fuld gang. Udover at Ungdomskortet kommer på et mere tidssvarende medie, betyder det også en række fordele for kunderne: Leveringstiden bliver markant kortere – fra op til 14 dage til 0-1 dage, betalingen foregår direkte i Midttrafik app med betalingskort eller MobilePay og ændringer af perioder kan foretages direkte i Midttrafik app. 

Sideløbende samarbejder Midttrafik med de øvrige trafikselskaber og togoperatører om at få Ungdomskortet over på rejsekort. Midttrafik har et ønske om at kunne tilbyde de unge samme valgmulighed, som kunderne har ved køb af et pendlerkort. Midttrafik forventer, at de første kunder kan få Ungdomskort på app fra august-kvartalet og Ungdomskort på rejsekort i løbet af 2020.

Letbanen åbner mod Grenaa
Kunderne på Djursland kan glæde sig til, at Letbanen begynder at køre på strækningen mod Grenaa inden sommeren 2019. I første omgang vil Letbanen kun køre mellem Aarhus H og Grenaa. Senere, når driften er sikker, vil Letbanen fortsætte til Mårslet og Odder, som det er oprindelig planlagt. Lært af erfaringerne fra åbningen mod Odder, vil Midttrafik denne gang sikre sig, at driften kører som den skal. På den måde undgås at eventuelle opstartsvanskeligheder skaber forsinkelser andre steder i letbanesystemet.  Kunderne i Mårslet vil dog ikke blive snydt for letbanedrift fire gange i timen. Når Letbanen tager hul på sidste del af den planlagte strækning, vil der to gange i timen køre letbanetog igennem fra Lystrup til Mårslet. Se oversigt

Herning og Viborg får nyt bybusnet
Når der er køreplanskift 30. juni 2019, skal borgerne i både Viborg og Herning vænne sig til et helt nyt bybusnet. I Herning ønsker politikerne at tilbyde en bedre service til de borgere, der benytter kollektiv trafik. Tilretningen af det eksisterende bybusnet skyldes ikke besparelser, men tilgodeser byudvikling og borgernes behov. I Viborg er anlægsarbejdet omkring Banebyen, Banevejen og den nye indgang til Regionshospitalet afsluttet. Bybusnettet bliver tilrettet, så det betjener det nye byområde inden for den nuværende økonomiske ramme.

Kollektiv trafik i Hedensted skal frem i lyset
Hedensted kommune vil i 2019 køre et projekt, der skal udbrede borgernes kendskab til de mobilitetstilbud, der eksisterer i dag. Formålet er at systematisere, kombinere og formidle kommunes mobilitetsmuligheder og kombinere dette med eksisterende informationsplatforme og betalingsmuligheder. Region Midtjylland har bevilget tilskud på 500.000 kr. til markedsføring. Erfaringerne fra projektet skal indgå i en trafikplan, som Midttrafik, Region Midtjylland, Horsens Kommune og Hedensted Kommune vil lave i samarbejde.

Et spændende år venter forude med både kendte og endnu ukendte projekter.