Handelsbetingelser for handicapkørsel med månedsfakturering

Handicapkørsel med månedsfakturering administreres af Midttrafik:

Midttrafik
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg

CVR nr.: 29943176

Krav til oprettelse

Du kan ikke blive oprettet til handicapkørsel med månedsfakturering, hvis du har restance til Midttrafik på andre af vores Flextrafik-kørselsordninger.

Priser

Du får oplyst rejsens pris i danske kroner, inden du godkender bestillingen. Prisen ændres ikke, medmindre du ændrer i den bestilte rejse.

Se mere om priser for handicapkørsel

Betaling

Du kan betale med månedsfakturering på handicapkørsel.

Midttrafik udsender hver måned en faktura med opkrævning på alle de ture, som du har kørt den forgangne måned, hvor du har oplyst, at du vil betale med månedsfakturering.

Månedsfakturering kan både bruges ved bestilling på telefon, midttrafik.flextrafik.dk og i Flextrafik app'en og det er dit ansvar at oplyse i forbindelse med bestillingen, hvordan du ønsker at betale.

Manglende betaling

Hvis du har en ubetalt faktura, vil du modtage en rykker for betalingen enten pr. brev eller i din Digital Post.

Hvis du enten har:

 • udførte kørsler svarende til 2.000 kr. eller mere i egenbetaling, der ikke er betalt til tiden,
 • en restance på 500 kr. eller mere,
 • to ubetalte faktura eller
 • en restance, der er ældre end 60 dage

for kørte handicapkørsler med månedsfakturering, bliver din kundeprofil på månedsfakturering spærret. Det vil ikke være muligt at bestille flere handicapkørsler med månedsfakturering, før du har betalt din gæld. Bestilte ture slettes, indtil betalingsforholdet er bragt i orden. Der går op til tre hverdage, fra du har betalt, til du kan bestille igen.

Vær opmærksom på, at hvis du er tilmeldt andre af Midttrafiks ordninger med betalingskort og har ubetalte ture, bliver din kundeprofil med månedsfakturering også spærret, indtil disse betalingsforhold er bragt i orden.

Har du gæld vedrørende udførte kørsler svarende til 2.000 kr. eller mere i egenbetaling, forbeholder Midttrafik sig retten til at foretage en vurdering af din kreditværdighed med henblik på evt. spærring for bestillinger, indtil betalingsforholdet er bragt i orden.

Midttrafik forbeholder sig også ret til at foretage en samlet kreditvurdering af dig i forhold til øvrig gæld til Midttrafik, hvis dette vurderes som værende relevant.

Du vil altid kunne bestille ture telefonisk, hvor du betaler ved indstigning i bilen.

Bestilling

Du skal bestille din handicapkørsel minimum to timer før turens start og tidligst 14 dage før.

Du kan bestille turen til den tid

 • du senest skal være fremme eller
 • du ønsker at blive afhentet. Her kan Midttrafik dog ikke love præcist, hvornår du er fremme på ankomstadressen. Du vil blive tilbudt et afhentningstidspunkt -15/+45 min. i forhold til det ønskede afhentningstidspunkt.

Du skal være klar 5 min. før det oplyste afhentningstidspunkt, fordi bilen kan komme tidligere. Bilen kan også blive forsinket, men den må højst komme 20 min. senere end dit afhentningstidspunkt.

Det er dit ansvar at bestille til/fra den korrekte adresse.

Afbestilling

Afbestilling af din tur skal senest ske en time før dens start.

Hvis du afbestiller turen mindre end en time før dens start, vil du hæfte for betalingen af turen.

Hvis du har bestilt din tur på midttrafik.flextrafik.dk eller i Flextrafik app’en, skal du afbestille den der. Hvis du ikke kan afbestille din tur der, skal du ringe på tlf. 87 40 83 00 (tast 4). Telefonen er åben fra kl. 6.00 – 1.00.

Hvis din tur er bestilt telefonisk, skal du afbestille den på telefon 87 40 83 00 (tast 4). Telefonen er åben fra kl. 6.00 – 1.00.

Hvis bilen kører forgæves

Når bilen kommer for at hente dig på den bestilte adresse, og det ikke er muligt for chaufføren at finde dig eller komme i kontakt med dig, hæfter du for betaling af rejsen.

Hvis vi har kørt forgæves, bliver dine øvrige ture på den pågældende dag slettet.

Forsinkelser og udebleven bil – Flextrafik rejsegaranti

Handicapkørsel rejsegaranti dækker udgifter til taxa eller bil, hvis vi er skyld i, at du er mere end 20 minutter* forsinket til dit rejsemål. Der er dog visse undtagelser, læs mere under 'Her gælder handicapkørsel rejsegarantien ikke'

Handicapkørsel rejsegaranti gælder kun for handicapkørsel og kan ikke kombineres med Midttrafiks øvrige rejsegarantier.

* Forsinkelsen beregnes fra 20 minutter efter det lovede afhentningstidspunkt. Læs mere under ”Her gælder rejsegarantien”.

Sådan bruger du rejsegarantien
Vi forsøger at kontakte dig telefonisk, hvis bilen bliver forsinket.

Hvis du venter mere end 20 minutter på din vogn, skal du ringe til Midttrafik på tlf. 87 40 83 00 (tast 0).

 • Hvis du efter aftale med Midttrafik selv bestiller en taxa, kan du efterfølgende få beløbet refunderet.
 • Hvis du efter aftale med Midttrafik får en til at køre dig i privat bil, kan føreren efterfølgende få udgiften refunderet.
 • Hvis du kører handicapkørsel, kan du, efter aftale med Midttrafik, vælge at vente på bilen og få turen uden beregning.

Ring efter en taxa eller kør i egen bil. Du lægger selv ud for udgifterne. Rejser du med taxa, skal du huske at få en taxakvittering med km-tal, tidspunkter mv., som du skal sende med din ansøgning. Dankortkvittering, MobilePaykvittering, kontoudtog eller lignende er ikke gyldige som dokumentation.

For at sikre en hurtig sagsbehandling, vil vi gerne modtage din ansøgning senest 14 dage efter den forsinkelse, du søger rejsegaranti for. Forældelsesfristen for ansøgning af rejsegaranti er tre år. 

Får du accepteret din ansøgning, overfører vi normalt beløbet til din NemKonto senest syv hverdage efter, at vi har modtaget din ansøgning.

Her gælder rejsegarantien
Rejsegaranti gælder, når bilen kommer mere end 40 minutter senere end det lovede afhentningstidspunkt.

Eksempel: Er du lovet afhentning kl. 10.00, må bilen komme op til 20 minutter senere, hvilket vil sige kl. 10.20. Hvis bilen er over 20 minutter forsinket, hvilket vil sige kl. 10.40, gælder rejsegarantien.

Bestiller du med et ”senest fremme”-tidspunkt, anbefales du at booke med 20 minutters buffer til det faktiske tidspunkt.

Eksempel: Har du en aftale, hvor du skal være senest fremme kl. 10.00, så bør du bestille turen til at være senest fremme kl. 9.40, så der er en buffer på 20 minutter. Hvis bilen bliver så forsinket, at du ikke kan være fremme kl. 10.00, så gælder rejsegarantien.

Her gælder rejsegarantien ikke
Rejsegarantien gælder ikke:

 • Hvis forsinkelsen skyldes forhold, som Midttrafik ikke har indflydelse på (force majeure). Det kan fx være arbejdsnedlæggelser, blokader, dårligt vejr med kraftig sne, isslag, orkan, trafikuheld eller pludseligt opståede forhold, hvor en tilsvarende transport i personbil vurderes at være generet i samme udstrækning.
 • Hvis Midttrafik senest 24 timer før har informeret om ændret kørsel på midttrafik.dk eller via andre lokale medier.
 • Hvis du bliver forsinket i forbindelse med skift til eller fra tog, fly, færge eller busser fra øvrige trafikselskaber eller et privat busselskab.
 • Udgifter til tabt arbejdsfortjeneste.
 • Den del af rejsen du ville have udført med tog, fly, færge eller busser fra et privat busselskab (fx udgift til ny billet).

Er du i tvivl, om rejsegarantien gælder, kan du ringe alle hverdage kl. 9.00 - 12.00 på 87 40 83 00 (tast 5).

Sådan søger du om handicapkørsel rejsegaranti
Du kan udfylde ansøgningsskema til rejsegaranti online. 

Gå til online ansøgningsskema her  

Du har mulighed for at vedhæfte din kvittering for taxakørsel.

De informationer, du sender via formularen, bliver sendt krypteret til Midttrafik.

For at sikre en hurtig sagsbehandling, vil vi gerne modtage din ansøgning senest 14 dage efter den forsinkelse, du søger rejsegaranti for. Forældelsesfristen for ansøgning af rejsegaranti er tre år. 

Får du accepteret din ansøgning, overfører vi normalt beløbet til din NemKonto senest syv hverdage efter, at vi har modtaget din ansøgning. Det er vigtigt, at du oplyser dit CPR-nummer. Det vil kun blive brugt til identifikation af din NemKonto.

Du kan også sende et brev med taxakvittering, oplysning om fødselsdato og år, dit fulde navn og adresse og postnr. Du skal desuden oplyse, hvor du skulle være kørt fra og til, dato og aftalt afhentningstidspunkt.

Brevet sendes til:

Midttrafik
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg
Att.: Kundeservice

Hvad giver rejsegarantien?
Rejsegarantien dækker kørselsudgifter tilenten taxa mod kvittering eller i egen bil t/r til statens takst. Vær opmærksom på, at det er føreren af bilen, der skal søge om refusion.

Der refunderes kun udgifter til taxa eller bil til den destination, Midttrafik ville have kørt dig til - gældende fra den destination, hvor din rejse blev afbrudt eller forsinket. Der refunderes ikke udgifter til parkering.

Opsigelse af handicapkørsel med månedsfakturering

Handicapkørsel med månedsfakturering gælder, indtil du selv opsiger det. Hvis du ønsker at opsige din tilmelding til månedsfakturering, skal du kontakte Midttrafik enten på flex@midttrafik.dk eller pr. brev og oplyse, at du ønsker at opsige din aftale med månedsfakturering.

Brevet sendes til:

Midttrafik
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg
Att: Flextrafik

Når vi har modtaget din opsigelse, sletter vi registreringen af din tilmelding til handicapkørsel med månedsfakturering. Din kundeprofil vil fortsat eksistere, så du kan bestille andre af Midttrafiks Flextrafik-ordninger, men det vil ikke være muligt at bestille ture med månedsfakturering.

Hvis du opsiger handicapkørsel med månedsfakturering, er det dit ansvar at få slettet evt. forudbestilte ture med denne betalingsmetode. Hvis du ikke sletter dem, hæfter du for betalingen. Du kan også have udførte ture, som endnu ikke er betalt. Disse sørger vi for at opkræve.

Ønsker du på et senere tidspunkt at blive tilmeldt månedsfakturering igen, skal du kontakte Midttrafik på ny enten på telefon eller via formularen her  

Hvordan bruger vi dine data?

For at du kan bruge månedsfakturering, registrerer Midttrafik dine oplysninger, herunder CPR-nr., i Midttrafiks system.

Du kan læse mere vores behandling af dine persondata i vores privatlivspolitik, som du modtager sammen med velkomstbrevet eller i Midttrafiks privatlivspolitik

Reklamationer, klager og øvrige henvendelser til Midttrafik

Du skal sende reklamationer, klager og øvrige henvendelser vedrørende din tur til Midttrafik, senest fire dage efter du er blevet kørt. Du sender reklamationer, klager og henvendelser til os:

 

Ændring af priser og vilkår

Midttrafiks øvrige rejseregler, herunder billettering og kontrol, er gældende.

Se rejseregler for handicapkørsel 

Sidste ændringsdato for handelsbetingelserne for handicapkørsel med månedsfakturering: Oktober 2023

Midttrafik kan ændre betingelserne ensidigt og løbende.

Lov og værneting

Aftalen, herunder bestilling og betaling er underlagt dansk lovgivning.

Uoverensstemmelser, der ikke kan løses af parterne selv, kan indbringes for domstolene og skal afgøres ved Midttrafiks værneting.